Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Iwona Gruber1, Małgorzata Kołodziejczak2
Postępowanie przeciwbólowe u pacjentów po zabiegach proktologicznych
Postoperative pain in proctological diseases
1 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śródmiejskiego Szpitala Urazowego w Warszawie
Ordynator Oddziału: lek. med. Iwona Gruber
2 z Oddziału Proktologii Śródmiejskiego Szpitala Urazowego w Warszawie
Kierownik Oddziału: dr n. med. Maciej Grochowicz
Streszczenie
The article analyzes pathophysiology and causes of postoperative pain in proctological diseases. The most often cases are: anal fissure, perianal abscess and hemorrhoids. Part of the patients could be treated using pharmacological and dietary methods, but some of them must undergo a surgical operation. The kind of anesthesia depends on the time needed for surgery, on the patients condition and also an the experience of the doctor. The pain which appears after operation may be a big problem for the patient and must be treated radically. In the treatment of opstoperative pain we manage opoid analgetics, local anesthetics and NSAID. They can be used individually or in different combinations. The radical postoperative analgesion is necessary to get a good overall effect of the therapy.
Wstęp
Ból w chorobach proktologicznych jest związany ściśle z anatomią i unerwieniem tej okolicy.
Mięsień zwieracz zewnętrzny jest unerwiony w 70% przez nerw sromowy(S2-S4), a właściwie przez jego gałęzie, nerwy odbytnicze dolne. W pozostałych 30% mięsień zwieracz zewnętrzny jest unerwiony bezpośrednio przez splot krzyżowy. Zaopatrzenie czuciowe skóry wokół odbytu pochodzi również od nerwu sromowego. Receptory czuciowe znajdują się w kanale odbytu i występują do poziomu kresy grzebieniowej. Obszar ten pokryty jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, powyżej występuje obszar strefy przejściowej i stopniowo przechodzi w nabłonek walcowaty odbytnicy, gdzie nie występują receptory bólowe. Stąd też symptomatologia chorób proktologicznych. Choroby, które występują poniżej kresy grzebieniowej przebiegają z bólem, w chorobach umiejscowionych wyżej dominują inne objawy. Do najczęstszych chorób proktologicznych umiejscowionych poniżej linii grzebieniastej i przebiegających z bólem należy: szczelina odbytu, ropień, zakrzep brzeżny oraz wypadnięte guzki krwawnicze 4 stopnia z towarzyszącą zakrzepicą żył okołoodbytowych. Ból w tych chorobach ma charakter bólu kolkowego, jest bardzo silny i pochodzi ze skurczu mięśnia zwieracza wewnętrznego. Część pacjentów z tymi chorobami jest leczona zachowawczo, część, jak np. wszyscy pacjenci z ropniami, czy też pacjenci ze szczelinami nie poddającymi się leczeniu zachowawczemu muszą być operowani. Operacje w tej okolicy mogą być przeprowadzone przy zastosowaniu różnego typu znieczulenia. Mogą być wykonywane w znieczuleniu zewnątrzoponowym, podpajęczynówkowym, miejscowym uzupełnionym o blokadę nerwów odbytniczych dolnych i dożylnym. Wybór znieczulenia uzależniony jest od przewidywanego czasu operacji, wieku i obciążeń internistycznych pacjenta, oraz od doświadczenia operatora w wykonywaniu zabiegów proktologicznych (np. umiejętności wykonania blokady nerwów odbytniczych dolnych).
Ból po zabiegach proktologicznych występuje w różnym nasileniu. Z reguły na silne bóle skarżą się ci pacjenci, u których po zabiegu napięcie zwieracza wewnętrznego jest duże. Są to przede wszystkim chorzy po operacjach wycięcia guzków krwawniczych. Mniej skarżą się na bóle pacjenci po operacjach szczelin i ropni odbytu, którzy mieli bardzo silny ból przed operacją i po zabiegu odczuwają ulgę. Również po zabiegach, które z założenia wiążą się z obniżeniem napięcia zwieraczy odbytu (np. po operacjach przetok odbytu i sfinkterotomiach), pacjenci nie mają silnych bólów. Ból po operacjach proktologicznych ma charakter bólu kolkowego i z reguły ulega nasileniu po wypróżnieniu. Właściwe postępowanie przeciwbólowe osłabia spastyczny skurcz zwieracza wewnętrznego, zmniejsza dolegliwości pacjenta, ułatwia spływ wydzieliny z kanału odbytu i przyspiesza gojenie.
Postępowanie przeciwbólowe po zabiegach proktologicznych
Ból pooperacyjny jest przykładem bólu ostrego. Przyczyną jego występowania, poza pierwotnym procesem chorobowym, jest zawsze uszkodzenie tkanek. Tak więc jest on formą bólu klinicznego. Charakteryzuje się wystąpieniem określonych zjawisk takich jak:
– obwodowa sensytyzacja, czyli obniżenie progu pobudliwości nocyceptorów (obwodowych zakończeń nerwowych neuronu nocyceptorowego przenoszącego „informację” o bodźcach uszkadzających). Sensytyzacja obwodowa jest efektem uwolnienia szeregu substancji wskutek urazu tkanek, zwłaszcza bradykininy, serotoniny, histaminy, jonów potasu, ATP, prostanoidów.
– ośrodkowa sensytyzacja, czyli wzmożona i przedłużona aktywność neuronów w rogach tylnych rdzenia. Uraz tkanek prowadzi poprzez czasowe i przestrzenne sumowanie postsynaptyczne do depolaryzacji większej ilości neuronów w rogu tylnym rdzenia kręgowego (tzw. poszerzenie neuronalnych pól odbiorczych). Bodźce dotychczas podprogowe stają się nadprogowymi dając klinicznie długotrwałą hiperalgezję (nadwrażliwość bólową), zarówno pierwotną (obniżenie progu pobudliwości nocyceptorów w ranie operacyjnej) oraz wtórną (nadwrażliwość nocyceptorów w otaczających nieuszkodzonych tkankach). Efektem sensytyzacji jest też odbieranie bodźców obojętnych (np. dotyku) jako bólowych (zjawisko allodynii). Ból pooperacyjny to najczęstsza z postaci ostrego bólu spotykana w praktyce medycznej. Przez długi czas pokutowała opinia, iż nie jest to istotny element terapii. Do dzisiaj około 2/3 chorych ma zniesiony ból po operacji w stopniu niewystarczającym. Skuteczna terapia przeciwbólowa to nie tylko zapewnienie komfortu fizycznego i psychicznego pacjenta. Zniesienie bólu ogranicza reakcję ustroju na uraz, jakim jest operacja, przyspiesza procesy gojenia po zabiegu, zmniejsza ryzyko powikłań układowych (ze strony układu krążenia, układu oddechowego), a tym samym skraca okres powrotu do zdrowia, a więc oznacza krótszą hospitalizację (aspekt ekonomiczny). Wybór postępowania przeciwbólowego po zabiegach proktologicznych zależy od rodzaju operacji, sposobu znieczulenia, cech pacjenta (stanu fizycznego, obciążeń somatycznych, osobowości chorego i jego nastawienia psychicznego), jakości opieki pooperacyjnej (otoczenie, liczebność personelu medycznego), wreszcie od możliwości technicznych i sprzętowych ośrodka (pompy do PCA). W leczeniu bólu pooperacyjnego stosujemy trzy grupy leków:
1. opioidy;
2. środki znieczulenia miejscowego;
3. niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ból ostry pod red. Jerzego Wordliczka, Jana Dobrogowskiego. wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 2. Znieczulenie przewodowe pod red. Jerzego Garstki, PZWL 1992. 3. Podręcznik Anestezjologii Klinicznej. Paul Barash, Wyd. PZWL 1995. 4. Terapia bólu pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego, PZWL 1989. 5. Materiały Kursu V organizowanego przez F.E.E.A. Poznań 1995, praca prof. M. Kusia „Ból pooperacyjny”
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna