Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Zasady zwalczania bólów nowotworowych według Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
The principles of cancer pain treatment-based on the recommendation of Wealth Health Organisation and European Association for Palliative Care
z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
Streszczenie
The authors present the updated WHO principles of cancer pain relief and recommendation concerning the use of morphine and alternative opioids in cancer pain published by European Association for Palliative Care in 2001. They comment on the role of morphine and the alternative opioids, such as fentanyl, methadone and buprenorfine, the adjuvant drugs and nonpharmacologic methods in cancer pain treatment.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. World Health Organization. Cancer pain relief 2nd edition, with a guide to opioid availability. Geneva 1996. 2. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa 1986. Tłum. Z.Żylicz. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Kraków 1993. 3. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. Sprawozdanie Komisji Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. WHO 1990. Tłum. J. Kujawska-Tenner. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Kraków 1994. 4. Kujawska-Tenner J. i wsp.: Zwalczanie bólow nowotworowych. Wyd.2. MZiOS Warszawa 1994. 5. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Expert Working Group of the Research Network of the European Association for Palliative Care, Hanks GW, de Conno F, Cherny N, Mc Quay HJ, Mercadante S, Twycross RG, Ventafridda V. et al. Br J Cancer 2001; 84 (5): 587-593. 6. Zastosowanie morfiny i alternatywnych opioidów w leczeniu bólu nowotworowego. Expert Working Group of the Research Network of the European Association for Palliative Care, Hanks GW, de Conno F, Cherny N, Mc Quay HJ, Mercadante S, Twycross RG, Ventafridda V. i wsp. Medycyna Praktyczna 12,2001: 165-176. 7. Foley K.M.: Pain syndromes in patients with cancer. In: Bonica J.J., Ventafridda V.(eds); Advances in Pain Research and Therapy, vol.2, Raven Press, New York, 1979: 59-75. 8. Foley K.: Pain Assessment and cancer pain syndromes. In: Doyle D., Hanks W.C., MacDonald N.(eds.): Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford University Press 1993: 148-165. 9. Portenoy R.K. et al.: Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain 1990, 41, 273-281. 10. Grond S. et al.: Assessment of cancer pain: a prospective evaluation in 2266 cancer patients referred to a pain service. Pain 1996; 64: 107-14. 11. Kotlińska-Lemieszek A. i wsp.: Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kierować się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia. Nowa Medycyna 2002, 6 (119): 24-34. 12. Bernards Ch.: Clinical implications of Physicochemical Properties of Opioids. In: Stein Ch. (Ed.): Opioids in pain control. Basic and clinical aspects. Cambridge University Press 1999; 166-187. 13. Mercadante S., Portenoy R.K.: Opioid-Poorly-Responsive Cancer Pain. Part 3. Clinical Strategies to Improve Opioid Responsiveness. J Pain Symp Manage 2001; 21:338-354. 14. Pasternak G.W.: Insights into the genetics of mu-opioid analgesics; lessons from the clinic. Eur J Pall Care 2003, 10, 2, Suppl.: 37-38. 15. Grond S. et al.: Clonical pharmacokinetics of Trandermal Opioids. Clin Pharmacokinet 2000 Jan 38, 1: 59-89. 16. Twycross R. et al.: Analgesics. W: Palliative Care Formulary, Radcliffe Medical Press, 2002, 129-202. 17. Łuczak J. i wsp.: Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2). Nowotwory 2002, 52: 216-220. 18. Budd K.: Buprenorphine: a review. Evidence Based Medicine in Practice (April 2002) Hayward Medical Communications, Newmarket. 19. Krajnik M., Żylicz Z.: Metadon w leczeniu bólu nowotworowego. Polska Medycyna Paliatywna. 2002; Nr1 Tom 1: 15-22. 20. Jarosz J., Hilgier M.: Leczenie bólów nowotworowych. Czelej Lublin 1997. 21. Łukaszewska A. i wsp.: Standardy leczenia bólów nowotworowych. Nowa Medycyna 2002, 5,118: 31-35. 22. The essential adjuvant analgesics for neuropathic pain. Cancer Pain Release. 2002 Vol.15 No2: 1-4. 23. Kotlińska-Lemieszek A. i wsp.: Kiedy leczyć ketaminą? Miejsce ketaminy w leczeniu bólu nowotworowego – na podstawie poznańskich doświadczeń. Polska Medycyna Paliatywna 2003; 2, 1, 61-70. 24. Ventafridda V. et al.: A validation study of the WHO method for cancer pain relief. Cancer 1987, 59, 951-956. 25. Grond S. et al.: Assessment and treatment of neuropathic cancer pain following WHO guidelines. Pain 79 (1999): 15-20.
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna