Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Jan Dobrogowski1, Julian Dutka2
Leczenie przewlekłego bólu w narządzie ruchu
Management of chronic pain in locomotor system
1 z Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ w Krakowie
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Jan Dobrogowski
2 z Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego w Krakowie
Ordynator Oddziału: dr med. Julian Dutka
Streszczenie
Arthritis and others musculo-skeletal disorders are very common in adult human population. Community-based surveys have shown osteoarthritis to be the most common disorder, followed by other regional soft tissue disorders and rheumatoid arthritis. Although osteoarthritis and other rheumatic disorders are different diseases principles are common to all of them. Pharmacotherapy, patient education, weight control, physical exercise, cognitive behavioral strategies, assistive devices and surgery are used in many of these conditions.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dutka J., Dobrogowski J.: Ból w narządzie ruchu. [W:] Dobrogowski J., Wordliczek J. (red) Medycyna Bólu. PZWL w druku. 2. Kidd B.L., Jawad A.: Chronik joint pain. [W:] Jensen T.S., Wilson P.L., Rice A.: Clinical Pain Management. London, Arnold 2003. 3. Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Aktis 2001. 4. Guidelines for the management of pain. Pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and juvenile chronic arthritis. Clinical Practice Guideline No. 2. American Pain Society 2002. 5. LeFord S.M. et al.: Randomized controlled trial of community-based psychoeducation program for the self-management of chronic pain, Pain 1998, 74 (2-3): 297-306. 6. Dobrogowski J. i wsp.: Wiek podeszły i ból. Terapia i Leki 1998, 1-2: 23-33. 7. Kremer J.M. et al.: Effects of high-dose fish oil on rheumatoid arthritis after stopping nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Clinical and immune correlates. Arthritis and Rheumatism 1995, 38(8): 1107-1114. 8. Dobrogowski J.: Patomechanizm bólu przewlekłego. FEEA – Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Wykłady z kursu doskonalącego nr 5. 1998, 195-204. 9. Hirsch H.S.: Total joint replacement: A cost-effective procedure for the 1990s. Medicine and Health, Rhode Island 1998, 81 (5): 162-164. 10. Rorabeck C.H. et al.: A double-blind study of 250 cases comparing cemented with cementless total hip arthroplasty. Cost-effectiveness and its impact on health-related quality of life. Clinical Orthopaedics and Related Research, 1994, Jan (298): 156-164. 11. Linschoten N.J., Johnson C.A.: Arthroscopic debridement of knee joint arthritis: Effect of advancing articular degeneration, Journal of the Southern Orthopaedics Association, 1997, 6(1): 25-36. 12. Ryu J. et al.: Comparison between the arthroscopic and open synovectomies for rheumatoid knee-A retrospective and random study on the results of the two methods. Ryumachi 1995, 35(96): 880-888. 13. Diduch D.R. et al.: Total knee replacement in young, active patients. Long term follow-up and functional outcome. Journal of Bone and Joint Surgery 1997, 79(4): 575-582.
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna