Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Pediatria 4/2004, s. 130-132
Kamil Hozyasz
Zapobieganie alergii u niemowląt – rola mieszanek hipoalergicznych
Prevention of allergy in young infants – the role of hypoallergenic formulas
z Kliniki Pediatrii IMiD
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. A. Milanowski
Streszczenie
A hypoallergenic diet as a part of primary prevention may reduce the prevalence of food allergy. Hypoallergenic formulas use is currently recommended for dietary allergy prevention in infants at an increased risk when maternal milk is insuffiecient or unavailable.
Przewód pokarmowy służy nie tylko pobieraniu składników odżywczych ale jest także potężnym organem układu immunologicznego, który w ciągu całego życia kontaktuje się z około jedną toną białek zwierzęcych i roślinnych. Ochrona niedojrzałego przewodu pokarmowego niemowląt przed silnie uczulającymi pokarmami umożliwia jego harmonijne dojrzewanie i sprawne funkcjonowanie w dalszym życiu.
Alergia na białka mleka krowiego występuje u około 1,5% - 2,8% populacji dzieci w wieku 0-2 lat. Uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego ułatwia przenikanie alergenów do organizmu. Kliniczne objawy alergii na białka mleka krowiego zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Objawy kliniczne i zespoły chorobowe rozwijające się u chorych z alergią pokarmową (wg. Sterna).
Profilaktyka alergii na białko mleka krowiego jest niewątpliwie jednym z najważniejszych zadań stojących przed każdym lekarzem, który opiekuje się dziećmi. Ryzyko rozwoju chorób alergicznych u niemowlęcia pozostaje w ścisłym związku z rodzinnym obciążeniem alergią. W przypadku „dodatniego” wywiadu tylko u jednego członka rodziny (matka, ojciec lub rodzeństwo) wynosi ok. 30%, a jeżeli wywiad jest obciążony u dwóch członków rodziny ryzyko sięga 40-60% (szczególnie, gdy obydwoje rodzice mają atopowe zapalenie skóry). Nie zaleca się rutynowego stosowania diety bezmlecznej przez kobiety w ciąży jako prenatalnej profilaktyki alergii pokarmowej – ryzyko niedoborów żywieniowych przewyższa bowiem ewentualne korzyści. Bez wątpienia najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia jest pokarm kobiecy, w przypadku wystąpienia objawów uczuleniowych u dziecka matka powinna stosować dietę eliminacyjną.
Prawdopodobnie nawet krótkotrwała ekspozycja na białka mleka krowiego po urodzeniu (np. gdy dziecko w oddziale noworodkowym jest dokarmiane standardowym mlekiem modyfikownym) stymuluje wytwarzanie swoistych IgE. U dzieci z grupy ryzyka rozwoju alergii w przypadku braku pokarmu matki, jako podstawę żywienia lub do dokarmiania noworodka/niemowlęcia polecane jest stosowanie mieszanek hipoalergicznych: hydrolizatów o nieznacznym stopniu hydrolizy oraz o znacznym stopniu hydrolizy (tab.2). W 2003r. Osborn i Sinn dokonali krytycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zapobiegania alergii i nietolerancji pokarmowej w oparciu o mieszanki hipoalergiczne. Wyniki ich metaanalizy wskazują, że karmienie piersią jest skuteczniejszym sposobem profilaktyki niż żywienie mieszankami hipoalergicznymi. U niemowląt z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób alergicznych, które nie mogły być karmione piersią, dieta hipoalergiczna zmniejszała ryzyko rozwoju alergii w porównaniu do dzieci otrzymujących standardowe mleka modyfikowane. Rozstrzygnięcie na podstawie dotychczas zebranych obserwacji, który typ mieszanek hipoalergicznych jest istotnie skuteczniejszy w profilaktyce, nie może być dokonane. Zarówno mieszanki o nieznacznym stopniu hydrolizy jak i o znacznym stopniu hydrolizy, gdy są stosowane w pierwszym roku życia jako podstawa diety lub do dokarmiania niemowląt karmionych piersią, zmniejszają ryzyko rozwoju alergii na białka mleka krowiego, atopowego zapalenie skóry i astmy w wieku poniemowlęcym oraz przedszkolnym. Ochronne działanie hydrolizatów białkowych jest szczególnie uchwytne u niemowląt z grupy ryzyka, które przestają być karmione piersią w pierwszym półroczu życia.
Tabela 2. Preparaty o potwierdzonej zmniejszonej alergenności do stosowania w profilaktyce alergii pokarmowej u niemowląt nie-karmionych piersią lub dokarmianych mieszanką.
1z dodatkiem prebiotyków
2o obniżonej zawartości laktozy
3dla dzieci ze skłonnością do ulewań
4zawiera tłuszcze MCT. Do stosowania u dzieci z zaburzeniami wchłaniania, z nasilonym niedożywieniem
Przy wyborze mieszanki należy brać pod uwagę również jej cenę – preparaty o znacznym stopniu hydrolizy są droższe niż o nieznacznym stopniu hydrolizy. Obecnie nie ma podstawy prawnej do przepisywania hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy z 50% zniżką do stosowania w profilaktyce alergii. Dodatkowy wpływ na działanie zapobiegawcze może mieć obecność prebiotyków lub probiotyków w mieszance.
Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca wprowadzanie mleka krowiego do diety nie wcześniej niż po ukończeniu 11 miesiąca życia. W profilaktyce pierwotnej alergii pokarmowej mieszanki elementarne i sojowe nie powinny być stosowane.
Piśmiennictwo
1. Host A. et al.: A prospective study of cow´s milk alllergy in exclusively breast-fed infants. Incidence, pathogenic role of early inadvertent exposure to cow´s milk formula, and characterization of bovine milk protein in human milk. Acta. Paediatr. Scand. 1988, 77:663-670. 2.Osborn D.A., Sinn J.: Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst. Rev. 2003, 4:CD003664. 3. Sanders M.E.: Probiotics: considerations for human health. Nutr. Rev. 2003, 61:91-99. 4.Zeiger R.S.: Food allergen avoidance in the prevention of food allergy in infants and children. Pediatrics 2003, 111:1662-1671. 5.Ziegler E.E. et al.: Formula with reduced content of improved, partially hydrolyzed protein and probiotics: infant growth and health. Monatsschr Kinderheilkd 2003, 151:S65-S71.
Nowa Pediatria 4/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria