Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

A survey of the oral lesions in newborns and infants: A two-year cross-sectional study

Anna Turska-Szybka, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
New Medicine 3/2020

Pięciomiesięczne niemowlę z całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych – opis przypadku

Agnieszka Pskit, Anna Piórecka-Makuła, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Danuta Roik, Bożena Werner
Nowa Pediatria 1/2018

Zęby wrodzone i noworodkowe – opis pięciu przypadków

Małgorzata Daszkowska, Paulina Habrat, Joanna Szczepańska
Nowa Stomatologia 1/2017

Natal and neonatal teeth – a report of five cases

Małgorzata Daszkowska, Paulina Habrat, Joanna Szczepańska
Nowa Stomatologia 1/2017

Diagnostic difficulties in salivary gland tumors in children

Małgorzata Dębska-Rutkowska, Piotr Kwast, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos
New Medicine 4/2017

Trudności diagnostyczne guzów dużych gruczołów ślinowych u dzieci

Małgorzata Dębska-Rutkowska, Piotr Kwast, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos
New Medicine 4/2017

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna u dzieci w pierwszym roku życia – doniesienie wstępne

Anna Adamowicz-Salach, Izabela Zdziechowicz, Magdalena Romiszewska, Bogumiła Michalewska, Monika Pelc-Kłopotowska, Michał Matysiak, Urszula Makowska, Urszula Demkow
Postępy Nauk Medycznych 2/2016

Zachorowania na grypę u dzieci do 2. roku życia**

Edyta Zawłocka, Jakub Chwiećko,Teresa Jackowska,
Nowa Pediatria 3/2016

Pure erythroid leukemia in four month old infant – case report

Magdalena Cienkusz, Joanna Zawitkowska, Katarzyna Drabko, Diana Szymańska-Miller, Jerzy R. Kowalczyk
Postępy Nauk Medycznych 8/2016

Charakterystyka kliniczna, immunofenotypowa i genetyczna ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt

Lidia Kajdas, Łukasz Sędek, Jacek Karpe, Walentyna Balwierz, Magdalena Ćwiklińska, Katarzyna Drabko, Jerzy R. Kowalczyk, Benigna Konatkowska, Jacek Wachowiak, Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Ninela Irga, Anna Balcerska, Katarzyna Pawelec, Michał Matysiak, Elżbieta Latos-Grażyńska, Alicja Chybicka, Katarzyna Muszyńska-Rosłan0, Maryna Krawczuk-Rybak0, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Mizia-Malarz, Tomasz Szczepański
Postępy Nauk Medycznych 9/2013