Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2005

Spis treści / Contents

Przepuklina oponowo-mózgowa jako problem laryngologiczny
Meningoencephalocele as a laryngological problem
Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Lidia Zawadzka-Głos, Małgorzata Badełek-Izdebska - s. 79-80
Normalizacja wartości saturacji i tętna u dzieci po operacjach udrażniających górny odcinek drogi oddechowej
Normalisation of the value of saturation and heart rate in children after operations for recanalisation of the upper part of respiratory tract
Andrzej Kukwa, Katarzyna Dudziec, Elżbieta Śrutwa, Lechosław Chmielik - s. 81-83
Zastosowanie lasera biostymulującego w naczynioruchowym obrzęku małżowin nosowych
Usefulness of biostymulating laser in obturative vasomotoric oedema of nasal conchae
Andrzej Łakota - s. 84-86
Test sacharynowy – stałym elementem badania laryngologicznego
The saccharin test as a permanent element of the laryngological examination
Aldona Pietrysiak - s. 87-90
Tracheotomia w wieku rozwojowym
Tracheotomy in pediatric patient
Beata Zając, Lidia Zawadzka-Głos, Mieczysław Chmielik - s. 91-95
Guzy zatok przynosowych u dzieci w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1990-2001
Tumors of paranasal sinuses in pediatric patients – material of Pediatric ENT Department in Warsaw during 1990-2001
Mieczysław Chmielik, Beata Zając, Anna Bielicka, Aleksander Wasiutyński - s. 96-99
Rekonstrukcja przegrody nosa u dzieci – odległe wyniki
Reconstruction of nasal septum in children – long-term results
Lidia Zawadzka-Głos, Mieczysław Chmielik, Bartosz Wachulski - s. 100-101
Zaburzenia drożności nosa u noworodków i niemowląt
Nasal obstruction in newborns and infants
Małgorzata Dębska, Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Eliza Brożek - s. 102-104
Zwężenia podgłośniowe krtani w aspekcie praktycznym
Subglottic laryngeal stenosis-practical considerations
Lidia Zawadzka-Głos, Beata Zając, Mieczysław Chmielik, Małgorzata Badełek-Izdebska - s. 105-107
Chirurgiczne leczenie niewykształcenia nozdrzy tylnych
Surgical treatment of choanal atresia
Lidia Zawadzka-Głos, Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Eliza Brożek - s. 108-110
Ucisk oczodołu u 6-letniego chłopca z mukowiscydozą
Compression of the orbit in a 6-years old boy with cystic fibrosis
Mieczysław Chmielik, Anna Gabryszewska, Eliza Brożek - s. 111-114