Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2007

Spis treści / Contents

Porównanie dwóch metod synchronizowanej wentylacji mechanicznej u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania
A randomised trial comparing two synchronised ventilation modes in neonates with respiratory distress syndrome
Andrzej Piotrowski, Szymon Bernas, Wojciech Fendler - s. 74-79
Zmiany ciśnienia śródbrzusznego u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
Effect of extracorporeal circulation on intra-abdominal pressure
Wojciech Dąbrowski - s. 80-84
Wykorzystanie oceny stopnia niepokoju i oczekiwań przedoperacyjnych oraz akceptacji przebiegu pooperacyjnego dla oszacowania jakości usług anestezjologicznych
Quality assessment of anaesthesia care using perioperative patient satisfaction
Barbara Pieniążek, Stefan Rachwał, Andrzej Kübler - s. 85-89
Częstość występowania sepsy w oddziałach intensywnej terapii w Polsce
Prevalence and incidence of severe sepsis in intensive therapy units in Poland
Andrzej Kübler, Ewa Mayzner-Zawadzka, Grażyna Durek, Wojciech Gaszyński, Andrzej Nestorowicz, Ewa Karpel - s. 90-94
Zespół Laurence´a-Moona-Biedla-Bardeta - opis przypadku
Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome. Case report
Ewa Podwińska, Anna Skorupa, Jadwiga Krawiec-Wolna, Jakub Mazur, Jacek Gawrychowski - s. 95-97
Dystalna blokada nerwu kulszowego do operacji stopy cukrzycowej - opis przypadku
Distal sciatic nerve block for diabetic foot surgery. Case report
Marzena Górniak - s. 98-100
Zespół wielokorzeniowy i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jako powikłania znieczulenia podpajęczynówkowego - opis przypadków
Polyradicular syndrome and meningitis complicating spinal anaesthesia. Case reports
Marcin Owczarek, Waldemar Iwańczuk - s. 101-103
Trudności diagnostyczne w ustaleniu położenia cewnika centralnego u chorej z nietypowym przebiegiem żyły ramienno-głowowej lewej i żyły nieparzystej - opis przypadku
Diagnostic difficulties in determining the location of an intravenous catheter in a patient with atypical course of the central veins. Case report
Robert Włodarski, Przemysław Michna, Anna Jurecka - s. 104-106
Leczenie przeciwpłytkowe w okresie okołooperacyjnym
Perioperative antiplatelet treatment
Piotr Nowakowski, Dariusz Kosson, , , Ewa Mayzner-Zawadzka - s. 110-115
Wpływ terapii tokolitycznej na postępowanie anestezjologiczne
Tocolysis and anaesthesia
Elżbieta Nowacka, Swietłana Krzemień-Wiczyńska - s. 116-120
Zastosowanie maski krtaniowej u dzieci
Laryngeal mask airway in children
Iwona Dąbrowska-Wójciak - s. 121-124
Prosta metoda przeliczania szybkości infuzji na szybkość podawania leku
A simple method for conversion of the drugs infusion rate into the dose rate
Michael Dressel - s. 125