Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2007, s. 98-100
*Marzena Górniak
Dystalna blokada nerwu kulszowego do operacji stopy cukrzycowej – opis przypadku
Distal sciatic nerve block for diabetic foot surgery. Case report
Abteilung für Anästhesie und Intensivtherapie Gemeinschaftskrankenhaus Haus Elisabeth, Bonn
ordynator: dr n. med. B. Pergande
Summary
Background. Gangrene of the lower limb is one of the numerous diabetes-related complications requiring surgical treatment. Due to co-existing systemic conditions, the procedure of choice in such cases seems to be the regional block rather than general anaesthesia.
Case report. A 64-year-old patient with type 2 diabetes was qualified for amputation of the hallux and lateral malleolus of the left foot due to diabetic gangrene. For many years, the patient has been treated for hypertension, atrial fibrillation, cardiomyopathy, coronary disease and obesity. She had an implantable cardioverter defibrillator (ICD) implanted because of arrhythmias. The patient underwent distal sciatic nerve blockage from lateral approach located 12 cm proximally to the patella, between the biceps femoris and vastus lateralis; 40 ml of 0.75% ropivacaine were used. Postoperative analgesia with a continuous infusion of ropivacaine and sulfentanyl 4 ml h-1 was continued for 4 days. The course of anaesthesia, surgery and postoperative period was uneventful and the patient was discharged home after 14 days of hospitalization.
Discussion. Distal sciatic nerve block is an effective and safe method of anaesthesia in patients with diabetic foot. The method may be regarded as an alternative to epidural or subarachnoid blockage in patients with obesity, lumbar degenerative changes or those receiving anticoagulants.Stopa cukrzycowa nie jest zazwyczaj jedynym powikłaniem cukrzycy. Chorzy na cukrzycę sš często otyli, obarczeni chorobami układowymi, w tym kršżenia i nerek, dlatego też znieczulenie ogólne zwišzane jest u nich z wysokim ryzykiem. Blokady centralne, tj. znieczulenie podpajęczynówkowe czy zewnštrzoponowe, sš często u takich chorych trudne do wykonania z powodu znacznej otyło?ci lub zmian w odcinku lęd?wiowym kręgosłupa a niejednokrotnie wręcz przeciwwskazane z uwagi na zmiany koagulologiczne spowodowane przyjmowaniem leków przeciwkrzepliwych. Stabilizacja układu krzepnięcia zachodzi dopiero po około 10 dniach od zaprzestania przyjmowania tych leków [1]. Tymczasem w przypadku stopy cukrzycowej zabieg najczę?ciej musi być wykonany wcze?niej. U chorych z takim powikłaniem dystalna blokada nerwu kulszowego wydaje się być optymalnš metodš znieczulenia.
W pracy przedstawiono przebieg znieczulenia u chorego z cukrzycš i rozwiniętymi jej powikłaniami, u którego wykonano blokadę dystalnš nerwu kulszowego z powodu wysokiego ryzyka znieczulenia ogólnego i przeciwwskazań do wykonania znieczulenia przewodowego.
Opis przypadku
Chory, lat 64, został przyjęty do oddziału chirurgicznego celem amputacji palca dużego i kostki bocznej stopy lewej z powodu zgorzeli cukrzycowej. Cechowała go znaczna otyło?ć, BMI = 42 (120 kg przy wzro?cie 175 cm). Od 8 lat chorował na cukrzycę typu II, od 20 lat leczony był z powodu nadci?nienia tętniczego oraz migotania przedsionków, kardiomiopatii roztrzeniowej, niewydolno?ci serca ze znacznym ograniczeniem funkcji lewej komory, choroby wieńcowej oraz zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku lęd?wiowym. W kwietniu 2006 r. choremu wszczepiono defibrylator typu ICD. Do dnia przyjęcia do oddziału przyjmował fenprokumon. Chory nie wyraził zgody na wykonanie blokady centralnej z powodu wcze?niejszych niepowodzeń takiego postępowania. Z uwagi na wysokie ryzyko znieczulenia ogólnego choremu zaproponowano blokadę nerwu kulszowego z dostępu bocznego oraz założenie cewnika w tę okolicę, co zaakceptował. Krótko przed rozpoczęciem wykonywania znieczulenia wyłšczono defibrylator ICD, rozpoczęto monitorowanie EKG, ci?nienia tętniczego metodš nieinwazyjnš, SpO2 oraz zastosowano tlenoterapię biernš przez maskę twarzowš.
Po odkażeniu skóry i jej znieczuleniu 1% prylokainš, igłę z zestawu do blokad cišgłych nerwów obwodowych wkłuto w punkcie położonym 12 cm proksymalnie do górnej krawędzi rzepki, pomiędzy brzegiem górnym mię?nia dwugłowego i brzegiem dolnym mię?nia obszernego bocznego uda (ryc. 1). Igłę wprowadzano pod kštem około 20-30° dogrzbietowo i 45° dogłowowo (ryc. 2). Przy użyciu stymulatora nerwów (pršd o parametrach: 0,3 mA, 1 ms) na głęboko?ci 9 cm od skóry uzyskano grzbietowe zgięcie stopy [2]. Reakcja taka, utrzymujšca się po zredukowaniu bod?ca stymulujšcego do warto?ci 0,3 mA, 0,5 ms potwierdzała wła?ciwe miejsce blokady [3]. Podano 30 ml 0,75% ropiwakainy, a następnie przez igłę wprowadzono cewnik, 5 cm poza jej koniec dystalny i zabezpieczono go filtrem przeciwbakteryjnym. W kolejnym etapie, przez założony cewnik wstrzyknięto 10 ml ropiwakainy, po uprzedniej kontrolnej aspiracji, celem uniknięcia iniekcji wewnštrznaczyniowej. Cewnik przymocowano za pomocš przezroczystego plastra na bocznej stronie uda chorego, co umożliwiało kontrolę miejsca wkłucia.
Ryc. 1. Dystalna blokada nerwu kulszowego – anatomia topograficzna*.
1 – mięsień obszerny boczny
2 – pasmo biodrowo-piszczelowe
3 – miejsce wkłucia
4 – rzepka

5 – mięsień dwugłowy uda (głowa długa)
6 – mięsień dwugłowy uda (głowa krótka)
Ryc. 2. Dystalna blokada nerwu kulszowego – technika wykonania*.
a – mięsień dwugłowy uda (głowa długa)
b – ?cięgno mię?nia dwugłowego uda
c – mięsień dwugłowy uda (głowa krótka)
d – mięsień obszerny boczny
e – rzepka

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Gogarten W, Van Aken H, Wulff H: Rückenmarksnahe Regionalanästhesien und Thromboembolieprophylaxe/ Antikoagulation. Anästh Intensivmed 1997; 12: 623-628.
2. Büttner J, Meier G:Kompendium der peripheren Blockaden. Arcis Verlag, München, 2004: 56-57.
3. Neuburger M, Rotzinger M, Kaiser H:Elektrische Nervenstimulation in Abhängigkeit von benutzter Impulsbreite. Anästhesist 2001; 50: 181-186.
4. Mehrkens HH, Geiger PM: Periphere Regionalanästhesie. B-Braun Melsungen AG 2005; 3: 45-46.
5. Bazin JE, Massoni C, Bruelle P:The addition of opioids to local anaesthetics in brachial plexus block. Anaesthesia 1997; 52: 858-862.
6. Picard PR, Tramer MR, Mc Quay HJ:Analgesic efficacy of peripheral opioids (all except intra-articular): a qualitative systematic review of randomized controlled trials. Pain 1997; 72: 309-318.
7. Kummer C, Netto FS, Marshall JC: The immunomodulatory effects of anesthetic and analgesic agents. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine, Springer, 2002: 150-162.
8. Meier G:Periphere Nervenblockaden der unteren Extremität. Anästhesist 2001; 7: 551-554.
9. Cuvillon P, Ripart J, Lalourcey L,Veyrat L, L´Hermite J, Boisson C, Thouabtia E, Eledjam JJ:The continuous femoral nerve block catheter for postoperative analgesia: bacterial colonization, infectious rate and adverse effects. Anesth Analg 2001; 93: 1045-1049.
10. Meier G: Periphere Nervenblockaden der unteren Extremität. Anästhesist 2001; 7: 538-539.
11. Wagner F:Beinnervenblockaden. Regionalanästhesie, Lokalanästhesie, Regionale Schmerztherapie. Thieme, Stuttgart 1994: 417-521.
otrzymano: 2006-12-04
zaakceptowano do druku: 2007-04-11

Adres do korespondencji:
*Marzena Górniak
Abteilung für Anästhesie und Intensivtherapie Gemeinschaftskrankenhaus Haus Elisabeth
Prinz-Albert Str. 40, 53 113 Bonn, Deutschland
tel. 0049228 508 7288, tel./fax. 0049228 508 1508
e-mail: marzenagorniak@web.de

Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2007