Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2007, s. 95-97
*Ewa Podwińska1, Anna Skorupa2, Jadwiga Krawiec-Wolna3, Jakub Mazur4, Jacek Gawrychowski4
Zespół Laurence´a-Moona-Biedla-Bardeta – opis przypadku
Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome. Case report
1Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bytomiu Śl.AM w Katowicach
kierownik: dr hab. n. med. E. Podwińska
2Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śl.AM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Karpel
3Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach
ordynator: lek. med. B. Janik
4Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śl.AM w Katowicach
kierownik: dr hab. n. med. J. Gawrychowski
Summary
Background. Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome is an autosomal recessive condition characterised by mental retardation, retinitis pigmentosa, hypogonadism, obesity, and polydactyly.
Case report. A 21-year-old woman with Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome was presented for a laparoscopic cholecystectomy. She was diabetic, hypertensive, obese, and mentally retarded. Anaesthesia was induced with thiopentone and fentanyl and maintained with sevoflurane. Rocuronium bromide was used for muscle relaxation. Surgery and anaesthesia were uneventful.
Discussion. Although no complication occurred in this case, patients with Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome may present a serious challenge for the anaesthesiologist. Hypertension and obesity, characteristic of the syndrome, can complicate even a simple case.Zespół Laurence´a-Moona-Biedla-Bardeta (LMBB) należy do grupy heterogennych chorób dziedziczonych w sposób autosomalny recesywny i uwarunkowany jest występowaniem wielopostaciowych zaburzeń w obrębie genów BBS1-BBS8 [1, 2, 3]. Najnowsze badania przyczyn zespołu wskazują na nieprawidłowy skład białek umiejscowionych w centrosomach i ciałkach podstawowych komórek rzęskowych [2, 4]. Charakterystyczną cechą choroby jest otyłość, ujawniająca się już w okresie niemowlęcym, lecz rozpoznanie stawiane jest zwykle w wieku lat kilkunastu – w okresie dominacji zaburzeń widzenia. Klasyczną postać zespołu LMBB charakteryzują: zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, otyłość podwzgórzowa, niedorozwój płciowy, wielopalczastość lub inne nieprawidłowości kostne i niedorozwój umysłowy [4, 5, 6]. Postać ta występuje stosunkowo rzadko, najczęściej spotykane są zespoły nietypowe [6]. Obserwuje się współistniejące anatomiczne i czynnościowe wady układu pokarmowego i wydalniczego, postępujące zaburzenia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze, wady serca, zaburzenia wzrostu, a w ośrodkowym układzie nerwowym – niedorozwój móżdżku i uszkodzenie układu pozapiramidowego. Wymienione nieprawidłowości pogarszają rokowanie i znacznie skracają czas życia. Największe zagrożenie stanowi niewydolność nerek i złośliwa postać nadciśnienia tętniczego krwi [6, 7, 8].
Zespół LMBB opisali po raz pierwszy Laurence i Moon w 1866 r., a następnie Biedl w 1920 r. i Bardet w 1922 r. [6]. Choroba wymaga różnicowania z zespołami Alströma, Mc Kausick-Kaufmana i Froehlicha [7].
W pracy opisano przypadek zespołu LMBB u chorej, u której dokonano usunięcia pęcherzyka żółciowego w znieczuleniu ogólnym.
Opis przypadku
Chora, lat 21, z zespołem LMBB objawiającym się otyłością, wadą wzroku, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą insulinozależną, skróceniem kości śródręcza i śródstopia, została przyjęta do oddziału chirurgicznego w trybie planowym w celu operacyjnego leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego.
W wieku 7 lat była hospitalizowana z powodu nieprawidłowej budowy ciała i otyłości oraz moczenia nocnego. W tym czasie badaniem fizykalnym stwierdzono wadę wzroku, szmer skurczowy nad sercem, powiększenie migdałków podniebiennych, nadmierną lordozę lędźwiową. Analizy laboratoryjne wykazały m.in. nieprawidłową krzywą cukrową, radiologiczne cechy dysostozy, obniżenie ostrości słuchu typu mieszanego. Konsultujący psycholog stwierdził niedorozwój umysłowy lekkiego stopnia, nadpobudliwość psychoruchową oraz zaburzenia osobowości o typie charakteropatii.
W trakcie ponownej hospitalizacji w wieku 15 lat potwierdzono nadciśnienie tętnicze, kamicę pęcherzyka żółciowego, zaburzony rozwój społeczny, obniżoną kontrolę zachowań własnych i akalkulię.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hichri H, Stoetzel C, Laurier V, Caron S, Sigaudy S, Sarda P, Hamel C, Martin-Coignard D, Gilles M, Leheup B, Holder M, Kaplan J, Bitoun P, Lacombe D, Verloes A, Bonneau D, Perrin-Schmitt F, Brandt C, Besancon AF, Mandel JL, Cossee M, Dollfus H: Testing for triallelism: analysis of six BBS genes in a Bardet-Biedl syndrome family cohort. Eur J Hum Genet 2005; 13: 607-616.
2. Mykytyn K, Sheffield VC: Establishing a connection between cilia and Baret-Biedl syndrome. Trends Mol Med 2004; 10: 106-109.
3. Badano JL, Kim JC, Hopkins BE, Lewis RA, Ansley SJ, Butler DJ, Castellan C, Beales PL, Leroux MR, Katsanis N: Heterozygous mutations in BBS1, BBS2 and BBS6 have a potential epistatic effect on Bardet-Biedl patients with two mutations at a second BBS locus. Hum Mol Genet 2003; 12: 1651-1659.
4. Ansley SJ, Badano JL, Blacque OE, Hill J, Hoskins BE, Leitch CC, Kim JC, Ross AJ, Eichers ER, Teslovich TM, Mah AK, Johnsen RC, Cavender JC, Lewis RA, Leroux MR, Beales PL, Katsanis N: Basal body dysfunction is a likely cause of pleiotropic Bardet-Biedl syndrome. Nature 2003; 425: 628-633.
5. Chiang AP, Nishimura D, Searby C, Elbedour K, Carmi R, Ferguson AL, Secrist J, Braun T, Casavant T, Stone EM, Sheffield VC: Comparative genomic analysis identifies an ADP-ribosylation factor-like gene as the cause of Bardet-Biedl syndrome (BBS3). Am J Hum Genet 2004; 75: 475-484.
6. Przybylska T, Zienkiewicz E, Banecka B: Zespół Laurence- -Moon-Bardet-Biedla u dziewczynki 17 lat i 6 miesięcy. Przegl Ped 1996; 26: 315-320.
7. Barg E, Wikiera B: Zespół Laurence´a-Moona-Biedla-Bardeta u rodzeństwa. Ped Pol 2002; 77: 883-887.
8. Kobierska-Szczepańska A, Szprynger K, Skarbek W, Krzemień A: Niewydolność nerek w zespole Laurence- -Moon-Biedl-Bardet u 7-letniej dziewczynki. Przegl Ped 1991; 21: 134-137.
9. Borgstrom MK, Riise R, Tornqvist K, Granath L: Anomalies in the permanent dentition and other oral findings in 29 individuals with Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrome. J Oral Pathol Med 1996; 25: 86-89.
10. Urben SL, Baugh RF: Otolaryngologic features of Laurence- -Moon-Bardet-Biedl syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120: 571-574.
11. Puebla G, Boimorto R, De-la-Calle JL, De-la-Casa R, Igea J: Anesthesia in a case of Bardet-Biedl syndrome. Rev Esp Anestesiol Reanim 2001; 48: 99-100.
otrzymano: 2006-12-01
zaakceptowano do druku: 2007-04-13

Adres do korespondencji:
*Ewa Podwińska
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. S. Batorego 15, 41-902 Bytom
e-mail: ewapodwinska@post.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2007