Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2007

Spis treści / Contents

Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu Górnego Śląska
Reasons for the resignation from breastfeeding In Upper – Silesian Region
Halina Woś, Anna Gawęda - s. 54-59
Leczenie żywieniowe u dzieci
Nutritional therapy in children
Justyna Laskowska - s. 60-62
Ocena stanu bariery antyoksydacyjnej u dzieci przedszkolnych leczonych w okresie niemowlęcym dietą eliminacyjną z powodu nadwrażliwości pokarmowej
Evaluation of antioxidant status of pre-school children treated in infancy with elimination diet due to food hypersensitivity
Motkowski Radosław, Mikołuć Bożena, Karpińska Joanna, Janina Piotrowska-Jastrzębska - s. 63-70
Niedokrwistości niedoborowe w pierwszym kwartale życia
Defficiency anemia in the first quarter of life
Agata Sobocińska-Mirska - s. 71-77