Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2001

Spis treści / Contents

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angiotensynowych AT1
Pharmacotherapy of arterial hypertension: antagonists of angiotensin receptors AT1
Krystyna Knypl - s. 58-60
Choroba hemoroidalna
Haemorrhoids as a disease
Jerzy Michalak, Andrzej Wolski - s. 61-64
Łagodny rozrost stercza
BPH – Benign Prostate Hyperplasia
Radosław Starownik, Krzysztof Bar - s. 65-68
Rak stercza
Prostatic cancer
Marek Urban, Krzysztof Bar - s. 69-71
O wczesną diagnostykę raka krtani
On early diagnosis of laryngeal cancer
Bolesław Semczuk - s. 72-75
Zasady diagnozy i terapii depresji dla lekarzy rodzinnych. Pytania i odpowiedzi.
Część I. Czym jest depresja?

Diagnostic and treatment guidelines of depression for general practotioners. Questions and answers.
Part I. What is depression?
Andrzej Czernikiewicz - s. 76-78
Osteoporoza w chorobach reumatycznych – nowości diagnostyczne i terapeutyczne
Osteoporosis in rheumatic diseases – up-date of diagnostic and therapeutic options
Piotr Leszczyński - s. 79-82
Wielkie problemy geriatryczne: II. Upadki*
The giauts of geriatrics: II. Falls
Beata Wojszel, Barbara Bień, Magdalena Przydatek - s. 83-86
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
Andrzej Nowakowski - s. 87
Dieta – klucz do zdrowia
Diet – a way to the health
Kamil Hozyasz - s. 88-89
Gąbczaste encefalopatie – strzeżmy się!
Be aware of transmissible spongiform encephalopathies!
Kamil Hozyasz - s. 90
Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci.
Część III. Leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci

Diagnosis and treatment of wetting disorders in children.
Part III. Treatment of wetting disorders in children
Grzegorz Paruszkiewicz - s. 92-101
Diagnostyka nietrzymania moczu u dorosłych
Część III. Leczenie nietrzymania moczu u dorosłych

Diagnosis of urinary incontinence in adults
Part III. Treatment of urinary incontinence in adults
Danuta Gidian - s. 102-104
Kolka jelitowa niemowląt
Infant colic
Marta Wysocka - s. 105-106
Receptory komórkowe i zasady komunikacji międzykomórkowej.
Część II

Cellular receptors and the base of intracellular communication.
Part II
Marek Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko, Bożena Tarchalska-Kryńska - s. 107-108