Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2002, s. 200-203
Anna Stolarczyk, Piotr Socha
Tłuszcze w żywieniu niemowląt
Fat in nutrition of infants
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
Streszczenie
Human milk is the best source of nutrition for the infant, especially during the first 4-6 months of life. Commercial infant formula are designed to mimic breast milk composition as much as possible. The main differences in terms of fat concern LC-PUFA content, types of fatty acids present and factors affecting their absorption. The role of LC-PUFA, b-palmitate and MCT oil in infant formula and special formula in the diet during the first year of life is discussed.
Słowa kluczowe: fats, infant formulae, lc-pufa, cholesterol.
WSTĘP
Mleko matki jest uznawane za idealne pożywienie dla zdrowych niemowląt. Składnikiem o szczególnym znaczeniu fizjologicznym dla noworodków i niemowląt jest tłuszcz. Efektem intensywnych badań naukowych nad profilem poszczególnych kwasów tłuszczowych w mleku matki i ich specyficzną rolą w żywieniu niemowląt jest opracowanie nowoczesnych technologii produkcji mleka modyfikowanego do sztucznego żywienia niemowląt (z udziałem nowych składników tłuszczowych), w coraz większym stopniu upodobnionego do wzorca – pokarmu naturalnego (4, 5, 6).
Różnice między pokarmem matki a mlekiem krowim – surowcem do produkcji mleka modyfikowanego do sztucznego żywienia niemowląt – w odniesieniu do tłuszczu dotyczą zawartości całkowitej i proporcji kwasów tłuszczowych nasyconych, jedno- i wielonienasyconych, udziału specyficznych kwasów tłuszczowych – szczególnie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC-PUFA – ang. long chain polyunsaturated fatty acids – C> 20), cholesterolu oraz struktury stereoizometrycznej trójglicerydów. W pokarmie kobiecym z tłuszczu pochodzi około 50% energii. Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe stanowią około 95% wszystkich kwasów tłuszczowych, pozostałe 5% to kwasy o długości łańcucha C12-14. Wśród kwasów tłuszczowych nasyconych, jedno- i wielonienasyconych dominują odpowiednio kwas palmitynowy, oleinowy i linolowy.
W mlekach modyfikowanych zastosowanie mieszaniny różnych olejów roślinnych (w matematycznie wyprowadzonych proporcjach) pozwala na uzyskanie profilu kwasów tłuszczowych zbliżonego do wzorca pokarmu kobiecego. Stosowane są głównie: olej palmowy jako źródło kwasu palmitynowego, olej rzepakowy jako źródło kwasu oleinowego, natomiast olej sojowy, kukurydziany i słonecznikowy dostarczają kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Wykorzystanie oleju kokosowego jest ograniczone ze względu na wysoką zawartość kwasu laurynowego i mirystynowego o właściwościach aterogennych, natomiast jest on podstawowym źródłem tłuszczów MCT (4, 9, 11).
ROLA LC-PUFA
W żywieniu niemowląt zawartość w diecie kwasu linolowego LA (C18:2n-6) i b-linolenowego ALA (C18:3n-3), ich proporcje oraz zawartość LC-PUFA – głównie kwasu arachidonowego AA (C20:4n-6) i dokozaheksaenowego DHA (C22:6n-3) oraz kwasu eikozapentaenowego EPA (C20:5n-3) – mają istotny wpływ na rozwój i wzrost w pierwszym roku życia. Stanowią one składnik błon biologicznych wszystkich komórek, a w szczególności w układzie nerwowym, mózgu i siatkówce oka. Inna istotna funkcja LC-PUFA to udział w syntezie złożonej grupy biologicznie aktywnych substancji regulujących, takich jak prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny i prostacykliny.
LC-PUFA w pokarmie kobiecym stanowią 0,5-3% wszystkich kwasów tłuszczowych, a ich zawartość w znacznym stopniu zależy od sposobu żywienia matki. W badaniach hiszpańskich z 1996 r. w populacji kobiet karmiących o wysokim spożyciu ryb, stwierdzono relatywny wzrost w mleku stężenia EPA i DHA. Przy wyższym spożyciu przez matki oliwy z oliwek w pokarmie naturalnym wzrastało stężenie kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (18:1n-9/n-7), a spadało stężenie 18:2n-6. Natomiast wyższe spożycie oleju słonecznikowego powodowało wzrost stężenia 18:2n-6 i obniżenie 18:1n-9/n-7, a wysokie spożycie jaj prowadziło do wzrostu stężenia LC-PUFA z rodziny n-6 (16).
W ciągu pierwszych 24 miesięcy życia następuje znaczna akumulacja kwasów LC-PUFA w układzie nerwowym i siatkówce oka. Badania naukowe potwierdzają, iż zarówno u wcześniaków, jak i u żywionych sztucznie niemowląt urodzonych o czasie, stężenie tych kwasów tłuszczowych w osoczu jest niższe niż u niemowląt karmionych piersią (1, 10, 11, 13).
Wcześniaki wydają się być szczególnie zagrożone niedoborem LC-PUFA. Łożysko pełni rolę selektywnego transportera długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i dlatego stężenia AA i DHA we krwi pępowinowej są znacznie wyższe niż u matki. Przedwczesny poród przerywa gromadzenie LC-PUFA przez płód w tkankach, zdając niemowlę na źródła pokarmowe i syntezę endogenną, która jest niewystarczająca. Dlatego można oczekiwać konsekwencji neurofizjologicznych stosowania diety bez odpowiedniej suplementacji tymi kwasami. Badania opierały się głównie o suplementację kwasem dokozaheksaenowym, który prawdopodobnie odgrywa zasadniczą rolę w dojrzewaniu narządu wzroku. Korzyści wynikające z suplementacji LC-PUFA wydają się nie budzić wątpliwości, mimo kontrowersji dotyczących odległych efektów takiego postępowania (18).
Podobnie, u niemowląt urodzonych o czasie przeprowadzano suplementację olejem rybim (w-3), wykazując lepszą ostrość wzroku (mierzoną wywołanymi potencjałami wzrokowymi w wieku 16 i 30 tygodni) w porównaniu z grupą niesuplementowaną (13). Również korzystny wpływ podawania LC-PUFA (zarówno w-3 jak i w-6) w badaniu rozwoju psychoruchowego przy pomocy skali Brunet-Lezine´a w wieku 4 miesięcy pokazała praca Agostoniego i wsp. (1).
Korzystny wpływ suplementacji LC-PUFA w badaniu „rozwiązywania problemów” trwa znacznie dłużej niż tylko przez okres suplementacji. Jest widoczny w wieku 10 miesięcy po 4-miesięcznym podawaniu mieszanek wzbogacanych w te kwasy we wczesnym okresie niemowlęcym (20). San Giovanni i wsp. dokonali ostatnio systematycznego przeglądu prac randomizowanych z podwójnie ślepą próbą odnośnie efektu suplementacji LCP u niemowląt urodzonych o czasie. Mimo rozbieżności wyników (część prac wykazuje efekt suplementacji, inne nie wykazują żadnego efektu) nie stwierdzono negatywnych skutków takiego postępowania żywieniowego na narząd wzroku (17). Od czasu tego przeglądu przeprowadzono kolejnych kilka prac oceniających efekty suplementacji.
LC-PUFA nie występują ani w tłuszczu mleka krowiego, ani w olejach roślinnych używanych do produkcji mleka modyfikowanego dla zdrowych niemowląt. Natomiast liczne badania kliniczne potwierdzają, że szybko rozwijające się wcześniaki, a być może nawet noworodki urodzone o czasie, wykazują szczególne zapotrzebowanie na te kwasy tłuszczowe.
Obecnie w mleku modyfikowanym dla zdrowych niemowląt zalecana jest jedynie suplementacja kwasu linolowego i b-linolenowego (w proporcji 5-15:1) jako prekursorów do ustrojowej syntezy ich długołańcuchowych pochodnych. Znaczenie fizjologiczne LC-PUFA oraz niedojrzałość mechanizmów enzymatycznych desaturaz i elongaz w procesie ich syntezy u wcześniaków były podstawą do zalecenia przez Komitet Żywienia ESPGAN suplementacji LC-PUFA w mlekach dla tej grupy noworodków. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składu mleka modyfikowanego dla zdrowych niemowląt dopuszcza suplementację LC-PUFA, szczegółowo określając ich ilości względem tłuszczu całkowitego i proporcje: odpowiednio max. 2% dla LC-PUFA z rodziny n-6, w tym kwas arachidonowy – max 1% i 1% dla LC-PUFA z rodziny n-3, przy czym EPA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria