Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2002, s. 204-208
Janusz Książyk
Żywienie a odporność
Nutrition and immunity
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
Zastępca Dyrektora IPCZD ds. nauki: doc. dr hab. med. Janusz Książyk
Streszczenie
On the basis of research done on the influence of nutrition on child´s immunity it is possible to state that normal nutritional status of the pregnant woman and adequate quantitative and qualitative nutrition of the child are mandatory for the development of normal immunologic status. In life-threatening diseases with acute infection or chronic inflammation additional – beyond routine nutritional support – administering of glutamine (and perhaps also arginine) and long-chain polyunsaturated n-3 fatty acids, may positively influence the treatment. Probiotics and prebiotics may positively modify body´s response for infection and allergenic factors.
Słowa kluczowe: nutrition, immunity.
Układ immunologiczny zapewnia ochronę przed substancjami szkodliwymi i zakażeniami, a przewód pokarmowy jest największym organem immunologicznym ciała ludzkiego. W tkance limfoidalnej związanej z przewodem pokarmowym zawarte są komórki immunologicznie kompetentne w liczbie przewyższającej wszystkie inne ich lokalizacje. Dzieje się tak dlatego, że jelita są szczególnie eksponowane na czynniki mikrobiologiczne i pokarmowe mające charakter antygenów. Dojrzewanie w ustroju człowieka odpowiedzi na ekspozycję na te antygeny jest niezwykle ważne dla eliminowania szkodliwych czynników zakaźnych z jednej strony i nabywania tolerancji na antygeny pokarmowe z drugiej.
Noworodek jest immunologicznie „dziewiczy” – nie miał kontaktu z antygenem pokarmowym oraz nie miał sposobności do wykształcenia pamięci immunologicznej. Dlatego w okresie noworodkowym tak ważną rolę spełnia karmienie siarą i mlekiem kobiecym, które posiada właściwości antybakteryjne, w bierny sposób zabezpiecza przed zakażeniem, a także promuje rozwój specyficznych mechanizmów odporności, na przykład poprzez zawartą w mleku prolaktynę, posiadającą cechy immunomodulacyjnej cytokiny (1).
Komórki układu odporności produkują przeciwciała, które inaktywują mikroorganizmy i obce białka. Warunkiem inaktywacji jest posiadanie przez bakterie, wirusy lub białka cech antygenu. Przeciwciała produkowane są przez limfocyty B, które pochodzą głównie z komórek macierzystych w szpiku kostnym. Aktywność komórek B jest kontrolowana przez komórki T, pochodzące z komórek macierzystych grasicy. Pierwszy kontakt komórek B z antygenem powoduje ich aktywację i produkcję przeciwciał, także przy każdym następnym kontakcie z tym antygenem. Komórki T nie produkują przeciwciał ale – przy pomocy swoistego receptora na swojej powierzchni – rozpoznają antygen (ten sam, który rozpoznały komórki B). Komórki pomocnicze T (helper) stymulują odpowiednie komórki B do sekrecji immunoglobulin (przeciwciał). Wydzielane przez limfocyty T interleukiny regulują aktywność limfocytów B: interleukina-2 stymuluje proliferację komórek B, a interleukina-4 stymuluje produkcję immunoglobuliny E (IgE). Tak więc antygen np. pochodzący z pokarmu, po przeniknięciu przez nabłonek i błonę śluzową jelita wchodzi w kontakt z komórką T, a także jest rozpoznany przez komórkę B. Limfocyt B, uwrażliwiony przez antygen i po kontakcie z limfocytem T, który wydziela IL-2 i IL-4, rozpoczyna produkcję immunoglobuliny (ryc. 1). Immunoglobulina E ma szczególne powinowactwo do komórek tucznych. Dwie cząsteczki IgE na powierzchni komórki tucznej połączone „mostkiem” przez antygen powodują, że komórka tuczna jest gotowa do sekrecji zmagazynowanej histaminy lub syntezy i sekrecji innych czynników zapalnych, takich jak prostaglandyna D2 i leukotrien C4 (ryc. 2). Wywołanie odczynu zapalnego ma na celu eliminację antygenu.
Ryc. 1. Mechanizm stymulacji limfocytów do produkcji przeciwciał, na przykładzie produkcji immunoglobuliny E (IgE).
Ryc. 2. uwalnianie czynników zapalenia przez komórkę tuczną aktywowaną IgE(połączenie "mostkiem" antygenu dwóch cząsteczek IgE).
Ryc. 3. Mechanizm penetrowania antygenów i mikroorganizmów do kępek Payer´a.
Większość limfocytów w jelitach zgromadzona jest w kępkach Peyer´a. Każda z tych kępek zawiera około 40 zgrupowań komórek T i B. Antygeny dostają się do wnętrza kępek Peyer´a za pośrednictwem komórek M (ryc. 3 – str. 206). Limfocyty z kępek, które zostały uwrażliwione kontaktem z antygenem, mogą wydostać się do węzłów chłonnych, a następnie do krwi krążącej, dzięki czemu zasiedlają odległe narządy, w tym z powrotem – jelita. Kępki Peyer´a mogą – w zależności od cech antygenu – wywołać reakcję tolerancji immunologicznej na antygen lub obrony.
Równowaga pomiędzy mechanizmami tolerancji i aktywnej odpowiedzi immunologicznej stanowi o zabezpieczeniu ustroju przed zakażeniami i alergią. Równowadze tej sprzyja karmienie piersią poprzez generowanie właściwej pamięci immunologicznej. Brak tej równowagi i brak wykształcenia odpowiedzi immunologicznej na antygeny we wczesnym okresie życia dziecka sprzyja późniejszemu rozwojowi przewlekłych chorób zapalnych, zakażeń i alergii. Immunologiczne właściwości mleka kobiecego wywierają wpływ na rozwój dzieci, zmniejszając ryzyko wystąpienia ostrych i przewlekłych zakażeń i chorób, takich jak biegunka, zakażenie dróg oddechowych (2).
W jelitach dochodzi też do rozwoju tolerancji na antygeny pokarmowe, co łącznie z aktywnym eliminowaniem obcych antygenów, w mechanizmie wykształcenia odporności na nie, stanowi o zdrowiu rozwijającego się dziecka. Mechanizmy tolerancji wobec antygenów pokarmowych oraz zasiedlającej jelita flory bakteryjnej polegają na hamowaniu odpowiedzi limfocytów w mechanizmie produkcji immunosupresyjnych cytokin, takich jak TGF-b (transforming growth factor-b – produkowany w limfocytach regulujących Th3) oraz interleukiny-10 (IL-10 produkowana przez limfocyty Tr1 – komórki T regulator 1) (ryc. 4). Tolerancja uzyskana w wyniku podaży wysokich dawek antygenu oraz tolerancja na saprofityczną florę bakteryjną wynika z tego, że limfocyty pozostają w stanie anergii i mogą w tym stanie produkować immunosupresyjną IL-10 (3, 4). Uważa się, że niedobory powstawania limfocytów Th3 (a tym samym niedobory immunosupresyjnego TGF-b) mogą być przyczyną alergii pokarmowej u dzieci (5).
Ryc. 4. Różnicowanie limfocytów pomocniczych T i pochodzące od nich cytokiny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria