Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2002, s. 149-158
Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak
Leczenie ostrych biegunek u dzieci
Management of acute gastroenteritis in children
z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Franciszek Iwańczak
Streszczenie
In the work the principles of diagnosis and therapeutic management of acute gastroenteritis in children are presented. Oral rehydration solutions, probiotics and early re-feeding, in the nutritional management are recommended.
Słowa kluczowe: acute diarrhoea, treatment, children.
1. DEFINICJA
Ostrą biegunką nazywamy stan chorobowy, w którym niemowlę karmione sztucznie oddaje 3 lub więcej stolców płynnych lub półpłynnych w ciągu 24 godzin lub jeden tzw. stolec patologiczny, tzn. zawierający krew, śluz lub ropę. Bez względu na wiek dziecka i sposób żywienia ostrą biegunką określamy znamienne zwiększenie liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu i/lub zmianę konsystencji stolca na płynną lub półpłynną oraz każdy stolec patologiczny. Biegunką ostrą można również określić stan chorobowy, w którym zwiększa się objętość stolców, a masa stolca u niemowląt przekracza 10 g/kg mc/dobę, a u starszych dzieci powyżej 200 g/dobę. U niemowląt karmionych piersią stolce są częstsze i luźniejsze, u tych dzieci ostrą biegunką nazywamy stan, w którym dziecko oddało 6 lub więcej płynnych stolców w ciagu 24 godzin lub też gdy oddało jeden płynny stolec z domieszką składników patologicznych. Czas trwania biegunki ostrej nie przekracza 14 dni. Jeżeli biegunka ostra przedłuża się ponad 14 dni stan ten określamy biegunką przewlekłą (21). W piśmiennictwie anglojęzycznym używane jest określenie ostra choroba biegunkowa (ang. acute diarrhoeal disease), które informuje nas, że biegunka jest dominującym objawem choroby ogólnoustrojowej. Jest to znacznie lepsze określenie niż ostra biegunka (ang. acute diarrhoea), z którego nie wynika czy biegunka jest objawem towarzyszącym innej chorobie przewodu pokarmowego, czy innym chorobom, w przebiegu których występuje biegunka.
2. EPIDEMIOLOGIA
Ocenia się, że rocznie na ostrą biegunkę zapada około 500 milionów dzieci i jest ona przyczyną około 3,2 miliona zgonów dzieci w wieku poniżej 5 lat. Schorzenie to po infekcjach układu oddechowego jest najczęstszą chorobą wieku dziecięcego, jest przyczyną 25% zgonów dzieci do 5 roku życia w krajach rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba epizodów biegunkowych w przeliczeniu na jedno dziecko waha się w granicach 1-5 rocznie, każdego roku umiera z tego powodu 500 dzieci, a wśród niemowląt biegunka jest powodem 10% zgonów, którym można zapobiec (8, 14). W Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat u dzieci poniżej 3 roku życia obserwuje się zmniejszenie częstości ostrych biegunek.
3. ETIOLOGIA OSTREJ BIEGUNKI
Pomimo stosowania, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, szerokiej diagnostyki, w wielu przypadkach nie udaje się w sposób ostateczny ustalić etiologii choroby, odsetek dzieci, u których biegunka ma nieustaloną etiologię przekracza 30%.
3.1 Czynniki etiologiczne ostrej biegunki.
3.2 Biegunki bakteryjne:
 • Salmonella (głównie S. enteritidis – 95% przypadków zakażeń).
 • Escherichia coli (szczepy: Enteropatogenne-EPEC, Enterokrwotoczne-EHEC, Enteroinwazyjne-EIEC, Enterotoksyczne-ETEC, Enteroagregacyjne-EAEC).
 • Campylobacter (C. jejuni, C. coli).
 • Yersinia (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis).
 • Czerwonka bakteryjna.
 • Przecinkowce (Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus).
 • Gronkowce.
 • Bakterie beztlenowe (Clostridium perfringens).
 • Aeromonas (A. hydrophila).
 • Plesiomonas (P. shigelloides).
 • 3.3 Biegunki wirusowe:
 • Rotawirusy (A, rzadziej B i C).
 • Norwalk.
 • Adenowirusy (szczepy jelitowe:40/41).
 • Astrowirusy.
 • Caliciwirusy.
 • Koronawirusy.
 • 3.4 Inne czynniki etiologiczne:
 • Pasożyty (Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Blastomyces hominis).
 • Chlamydie (Ch. trachomatis).
 • Kryptosporidia (Cryptosporidium parvum).
 • 3.5 Diagnostyka różnicowa.
  Szereg chorób może klinicznie manifestować się objawami ostrej biegunki, wymagają one różnicowania z biegunką infekcyjną:
  1. Nieprawidłowości anatomiczne, np. wady przewodu pokarmowego, zespoły poresekcyjne (zespoły „krótkiego jelita”).
  2. Biegunki polekowe – antybiotykoterapia!-enterocolitis pseudomembranosa.
  3. Alergia pokarmowa, np. alergia na białko mleka krowiego, alergia na soję i inne.
  4. Nietolerancje pokarmowe, np. nietolerancja dwusacharydów (laktoza, maltoza, sacharoza, trechaloza).
  5. Endokrynopatie – np. nadczynność tarczycy, ch. Addisona.
  6. Nieswoiste zapalenia jelit (Colitis ulcerosa, ch. Leśniowskiego-Crohna).
  7. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
  8. Zatrucia, np. metale, grzyby, substancje używane w gospodarstwie domowym.
  9. Nowotwory, np. rakowiak, guz chromochłonny.
  10. Zespół Schoenleina-Henocha.
  11. Z. hemolityczno-mocznicowy.
  12. Z. Stevensa-Johnsona.
  Wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej (standardy medyczne, cyt. za poz. 21).
 • biegunka krwista,
 • znaczna (> 5 w polu widzenia) liczba leukocytów w stolcu,
 • podejrzenie cholery, biegunka o ciężkim przebiegu (odwodnienie> 10% mc.),
 • biegunka przewlekająca się,
 • względy epidemiologiczne (dochodzenie epidemiologiczne w zatruciach pokarmowych).
 • 40-60% przypadków biegunki ma nieustaloną etiologię.
  Algorytm diagnostyczny umożliwiający wstępne ustalenie etiologii ostrej biegunki, opracowany na podstawie objawów klinicznych oraz wyników podstawowych badań laboratoryjnych u 280 dzieci w wieku do 3 lat, leczonych w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia z powodu ostrej biegunki przedstawiono w tabeli 1.
  Tabela 1. Algorytm diagnostyczny do wstępnego różnicowania etiologii bakteryjnej i wirusowej ostrej biegunki u dzieci.
  Czynnik etiologicznyTemperatura ciała powyżej 38,1°C (% dzieci)Bóle brzucha (% dzieci)Krew w stolcu (% dzieci)OB po 1 h powyżej 25 mm (% dzieci)Liczba krwinek białych powyżej 1,5 x 103 (% dzieci)Postacie młode granulocytów powyżej 3 (% dzieci)Indeks m/d powyżej 0,05 (% dzieci)
  E. coli-EPEC56,014,72,98,814,732,3555,8
  S. enteritidis68,631,428,634,311,448,5757,14
  S. typhimurium39,226,034,834,713,052,1769,56
  C. jejuni25,029,145,825,016,629,1641,66
  Rotawirusy19,114,2---4,79,52
  Etiologia nieznana9,137,0---9,099,09
  Podejrzenie etiologii bakteryjnej:
  Podejrzenie etiologii wirusowej:
  4. OBJAWY KLINICZNE
  W obrazie klinicznym choroby dominują liczne płynne stolce, wymioty, brak łaknienia, cechy odwodnienia, ubytek masy ciała, a w dalszej kolejności mogą dołączyć się objawy ze strony OUN. Większość z nich ma charakter niespecyficzny i jest związana z odwodnieniem, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi oraz kwasowo-zasadowymi. Na podstawie nasilenia objawów klinicznych ostrą biegunkę możemy podzielić na:
 • biegunkę o przebiegu lekkim, która nie zaburza w sposób istotny stanu ogólnego dziecka,
 • biegunkę o przebiegu ciężkim, której towarzyszy znaczne odwodnienie, zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowej oraz zatrucie toksynami bakteryjnymi.
 • Odwodnienie
  Ocena kliniczna stopnia odwodnienia została przedstawiona w tabeli 2, 3. (Wytyczne WHO, wg. Manual for the treatment diarrhoea). Ma ona znaczenie w kwalifikacji dziecka do określonego sposobu postępowania (leczenie doustne lub leczenie drogą nawadniania pozajelitowego).
  Tabela 2. Objawy kliniczne w zależności od stopnia odwodnienia.
  Analizowane objawyStopień odwodnienia 
  (I)
  Brak objawów odwodnienia
  (II)
  Odwodnienie nie wielkie lub umiarkowane
  (III)
  Odwodnienie ciężkie
  Stan ogólnyspokojne, przytomneniespokojne, pobudzonepodsypiające lub nieprzytomne, wiotkie
  Gałki oczneprawidłowo napiętezapadniętebardzo zapadnięte, podsychające
  £zyobecnebrakbrak
  Jama ustna, językwilgotnesuchabardzo suche
  Pragnieniepije normalnie nie jest spragnionepije łapczywie, spragnionepije słabo, niezdolne do samodzielnego picia
  Skórafałd skórny rozprostowuje się szybkofałd rozprostowuje się powolifałd rozprostowuje się bardzo powoli
  Ubytek wagi (%)<55-10> 10
  Niedobór płynów (ml/kg)<5050-100> 100
  Objawy "duże" odwodnienia
  Objawy "małe" odwodnienia
  Tabela 3. Objawy kliniczne w zależności od typu odwodnienia.
  ParametrIzoosmotyczneHipoosmotyczneHiperosmotyczne
  Skóra - barwaszaraszaraszara
  Temperatura skóryzimnazimnazimna lub gorąca
  Napięcieobniżonebardzo obniżonedość dobre
  Skóra przy dotykusuchalepkapogrubiała, ciastowata
  Błony śluzowesuchelekko wilgotnewysuszone
  Gałki ocznezapadnięte, miękkiezapadnięte, miękkiezapadnięte
  Ciemięzapadniętezapadniętezapadnięte
  Stan psychicznysennośćsenność, śpiączkapobudzenie, rozdrażnienie
  Tętnoszybkieszybkieumiarkowanie przyspieszone
  Ciśnienieniskiebardzo niskieumiarkowanie obniżone
  Aby zakwalifikować dziecko do danej kategorii odwodnienia należ stwierdzić co najmniej 2 objawy wymienione w odpowiednim rzędzie w tym 1 „duży”.
  Obliczanie zapotrzebowania podstawowego na wodę
  Zapotrzebowanie podstawowe na wode zmienia się zależnie od od masy ciała dziecka (tab. 4.)
  Tabela 4. Zapotrzebowanie na wodę w zależności od masy ciała dziecka.
  Masa ciała dzieckaZapotrzebowanie
  0-10 kg masy ciała100 ml/kg m. c.
  10-20 kg masy ciała1000 ml + 50 ml/kg m. c. powyżej 10 kg
  Powyżej 20 kg m. c.1500 ml + 20 ml/kg m. c. powyżej 20 kg
  1500-2000 ml/m2 powierzchni ciała
  Dodatkowo należy uzupełnić ok. 100-200 ml płynów na każdy płynny stolec.
  Dodatkowo należy uwzględnić perspiratio insensibilis (ml/kg m. c./24 h) (tab. 5).
  Tabela 5. Straty wody związane z parowaniem w zależności od wieku dziecka.
  Noworodek6 mies.6 mies.-5 lat5-10 latMłodzież
  40302010
  Cele nawadniania (wytyczne WHO):
  1. Wyrównanie niedoboru wody i elektrolitów poprzez stosowanie płynów do nawadniania doustnego (ang. oral rehydration solutions-ORS) lub drogą pozajelitową.
  2. Uzupełnienie strat bieżących (biegunka, wymioty).
  3. Pokrycie normalnego należnego dla wieku i wagi zapotrzebowania wodnego poprzez podaż płynów o małej zawartości Na (mleko matki, mieszanki modyfikowane, woda).
  Zależnie od typu odwodnienia zmienia się zapotrzebowanie na płyny i elektrolity (tab. 6).
  Tabela 6. Wielkość deficytu wody, sodu oraz potasu w zależności od typu odwodnienia.
  Typ odwodnieniaWielkość deficytu 
  Woda (ml/kg)Na (mEq/kg)K (mEq/kg)
  Izonatremia100-1508-108-10
  Hipernatremia120-1702-40-4
  Hiponatremia40-8010-148-10
  BIEGUNKA SEKRECYJNA I OSMOTYCZNA
  Patomechanizm biegunki może być związany z działaniem substancji osmotycznych w świetle jelita bądź z nadmierną sekrecją do jelita elektrolitów oraz wody (tab. 7).
  Tabela 7. Różnicowanie biegunki osmotycznej oraz sekrecyjnej.
  Biegunka osmotycznaBiegunka sekrecyjna
  Zwykle związana ze spadkiem aktywności dwusacharydaz,np. laktazy oraz uszkodzeniem kosmków jelitowychZwiązana z działaniem toksyn bakteryjnych, pobudzeniem cyklazy adenylowej. Błona śluzowa jelita zwykle jest prawidłowa
  • pH stolca <6? substancje redukujące> 0,5%
  • „pułapka osmotyczna” 2 x (Na + K)> 140 mOsm/l
  • stężenie Na stolca <70 mmol/
  • dobry efekt po wyłączeniu z diety dwucukrów
  • pH stolca> 6
  • substancje redukujące <0,5%
  • „pułapka osmotyczna” 2 x (Na + K) <140 mOsm/l
  • stężenie Na stolca> 70 mmol/l
  • brak efektu leczenia żywieniowego
  5. LECZENIE OSTREJ BIEGUNKI (STRATEGIA WHO)
 • Zapobieganie odwodnieniu poprzez wczesne podawanie płynów do nawadniania w warunkach domowych.
 • Leczenie doustnymi płynami glukozo-elektrolitowymi (ORS).
 • Nawadnianie dożylne w przypadkach ciężkiego odwodnienia.
 • Nieprzerwane żywienie doustne w czasie epizodu biegunki, wczesna realimentacja po chorobie (3-4 h od rozpoczęcia rehydratacji).
 • Stosowanie antybiotyków jedynie w określonych przypadkach.
 • Unikanie stosowania leków przeciwbiegunkowych.
 • Stosowanie płynów do nawadniania doustnego (ORS) wywołało znaczny spadek śmiertelności dzieci (np. w USA o ok. 71%) oraz obniżenie kosztów leczenia (10-krotnie!) (1, 6, 9, 11).
  Zalecenia WHO oraz UNICEF dotyczące składu ORS:
 • Na – 90mmol/l,
 • Glukoza – 111 mmol/l,
 • KCL – 20 mmol/l,
 • NaHCO3 – 30 mmol/l,
 • Cytrynian trójsodowy (lub NaHCO3), bardziej zalecany jest cytrynian ze względu na lepszy smak oraz niepożądane działania związane ze stosowaniem NaHCO3 (wysoka osmolarność).
 • Stanowisko Grupy Roboczej ds. Leczenia Ostrej Biegunki ESPGHAN – w krajach wysoko rozwiniętych wydaje się, że stężenie sodu 90 mmol/l w roztworach ORS jest za wysokie, co może powodować niepożądane działania związane z leczeniem (hipernatremia!). Bardziej wskazane jest stosowanie roztworów o stężeniu Na – 60 mmol/l.
  Powszechnie dostępne oraz często zwyczajowo stosowane płyny do nawadniania doustnego np. soki owocowe, coca-cola, rosół z kury, nie powinny być stosowane ze względu na dużą zawartość sacharozy oraz hiperosmolarność, co może powodować biegunkę osmotyczną (np. osmolarność soku jabłkowego wynosi ok. 700 mosmol/l!) (10, 21).
  5. ELEMENTY LECZENIA OSTREJ BIEGUNKI
  1. Nawadnianie doustne lub w razie konieczności nawadnianie pozajelitowe z pełnym wyrównaniem deficytów:
 • wodnych,
 • zaburzeń elektrolitowych,
 • zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej.

 • Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

  Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
  (uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

  Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

  Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
  Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

   

   

  Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

  Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

  Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
  Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

  Nowa Pediatria 3/2002
  Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria