Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Gruźliczak mózgu u 8-miesięcznego niemowlęcia jako izolowana manifestacja zakażenia Mycobacterium tuberculosis

Katarzyna Mazur-Melewska, Krzysztof Strzyżewski, Magdalena Figlerowicz, Wojciech Służewski
Nowa Pediatria 3/2011

Terapia sekwencyjna zakażeń H. pylori u dzieci – doświadczenia własne

Piotr Albrecht, Maria Kotowska, Marcin Banasiuk, Agnieszka Gawrońska, Edyta Sienkiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Aleksandra Banaszkiewicz, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Marcin Dziekiewicz, Andrzej Radzikowski
Postępy Nauk Medycznych 12/2011

Nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież jako przyczyna hospitalizacji w oddziale pediatrycznym

Piotr Hartmann,, Teresa Jackowska,, Monika Grzelczyk-Wielgórska,, Róża Słowikowska, Jacek Grygalewicz
Postępy Nauk Medycznych 12/2011

Współczesne poglądy na etiologię „idiopatycznych” komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci

Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Wanda Kawalec, Maria Biernatowicz-Góźdź, Monika Kowalczyk, Małgorzata Żuk, Elżbieta Czarnowska, Maciej Pronicki, Elżbieta Świątek-Rawa, Anna Kamińska, Andrzej Kościesza, Grażyna-Brzezińska-Rajszys
Postępy Nauk Medycznych 12/2011

Balloon sinuplasty with use of intra-operative navigation in children – preliminary report

Lechosław P. Chmielik, Jolanta Jadczyszyn, Magdalena Frąckiewicz, Anna Chmielik, Romana Bogusławska, Mieczysław Chmielik
New Medicine 4/2011

Omdlenia wazowagalne u dzieci

Izabela Janiec, Bożena Werner, Radosław Pietrzak
Nowa Pediatria 3/2010

Omdlenia wazowagalne u 14-letniej dziewczynki

Halszka Kamińska, Anna Piórecka-Makuła, Bożena Werner
Nowa Pediatria 3/2010

Ocena stężenia białka C-reaktywnego, interleukiny 6 i jej rozpuszczalnego receptora w surowicy dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby**

Dariusz Marek Lebensztejn, Jolanta Tobolczyk, Eugeniusz Tarasów, Elżbieta Skiba, Anna Romanowska, Irena Werpachowska, Maciej Kaczmarski
Postępy Nauk Medycznych 10/2010

Pharyngeal tumours in infants

Małgorzata Dębska, Mieczysław Chmielik
New Medicine 4/2010