Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2015, s. 110-115
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz
Analiza spożycia witamin rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku*
Analysis of water-soluble vitamin intake in preschool children from Turek
Zakład Żywności i Żywienia, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Summary
Introduction. Adequate content of water-soluble vitamins in the diets of preschool children is of vital importance to their health and development, both physical and mental.
Aim. The aim of this study was to analyse intake of water-soluble vitamins in preschool children from Turek, including vitamin density in the preschoolers’ diets.
Material and methods. The target group were 165 children who attended a preschool in Turek, however, the final population comprised 50 children aged 4 to 6 years, including 20 girls and 30 boys. Food record was used to estimate vitamin intake: the foods eaten at preschool were weighed and the foods eaten outside preschool were estimated using typical household measures. Vitamin intake was calculated in Dieta 4.0 computer programme and vitamin density was estimated as amounts per 1000 kcal of energy intake using Microsoft Excel 2010. Statistical analysis was carried out using the IBM SPSS Statistics 21. Vitamin intake was analysed according to gender.
Results. No statistically significant differences between girls and boys were found. Only mean intake of folate was lower than EAR, both in girls and boys. Substantial percentages of the studied children had intakes of folate and vitamin C lower than EAR, 64.0% and 40.0%, respectively.
Conclusions. Unbalanced content of water-soluble vitamins in the studied children’s diets indicates the risk of developing diet-related diseases and needs urgent intervention. These results show that it is necessary to educate parents and preschool staff about the importance of balancing water-soluble vitamins in children’s diets and about their dietary sources.Wprowadzenie
Odpowiednie spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle ważne dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Witaminy z grupy B są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Są one potrzebne do syntezy kilku neurotransmiterów, a w szczególności dotyczy to witamin B1, B2, B6, B12 oraz kwasu foliowego (1). Niedobory witaminy B1 zwiększają ryzyko rozwoju depresji (2). Witaminy B6, B9 i B12 pełnią istotną rolę w rozwoju funkcji poznawczych (3). Z kolei nieodpowiednie spożycie witamin B1, B2, B6, B12 i kwasu foliowego wiąże się ze zwiększonym stężeniem homocysteiny we krwi, co stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu (1, 4). Natomiast witamina C nie tylko wspomaga odporność organizmu, ale także – ze względu na działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne – chroni przed miażdżycą (5).
Wymienione przykładowe znaczenie witamin rozpuszczalnych w wodzie pokazuje, jak ważne jest zapewnienie ich odpowiedniej podaży w codziennej diecie dziecka. Z tego względu, jak również z uwagi na to, że dotychczas opublikowano tylko kilka prac dotyczących spożycia witamin przez dzieci w wieku przedszkolnym (6-9), konieczne jest prowadzenie badań w tym zakresie.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza spożycia witamin rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku, z uwzględnieniem gęstości odżywczej tych mikroskładników.
Materiał i metody
Opis grupy badawczej, sposób zebrania danych i zastosowaną metodę oceny sposobu żywienia przedstawiono szczegółowo w poprzedniej pracy (10). Spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie obliczono w programie komputerowym Dieta 4.0 opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Obliczono także gęstość odżywczą tych witamin w dietach dzieci w przeliczeniu na 1000 kcal, przy pomocy programu komputerowego Microsoft Excel 2010.
Spożycie witamin B1, B2, B6, folianów, B12, niacyny i witaminy C porównano z normami na poziomie średniego zapotrzebowania grupy (EAR) (11). Ponadto, spożycie witamin porównano do górnego tolerowanego poziomu spożycia (UL), oczywiście tylko w przypadku tych witamin, dla których opracowano normę na tym poziomie. I tak, spożycie witaminy B6 i folianów porównano do UL opracowanego przez Scientific Committee on Food (12), a spożycie niacyny i witaminy C porównano do UL opracowanego przez Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine (13, 14).
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono w programie komputerowym IBM SPSS Statistics 21 i zastosowano takie same metody analizy jak w poprzedniej pracy (10).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Singh M: Role of micronutrients for physical growth and mental development. Indian J Pediatr 2004; 71: 59-62. 2. Zhang G, Ding H, Chen H et al.: Thiamine nutritional status and depressive symptoms are inversely associated among older Chinese adults. J Nutr 2013; 143: 53-58. 3. Bryan J, Osendarp S, Hughes D et al.: Nutrients for cognitive development in school-aged children. Nutr Rev 2004; 62: 295-306. 4. Wang ZM, Zhou B, Nie ZL et al.: Folate and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of prospective studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012; 22: 890-899. 5. Farbstein D, Kozak-Blickstein A, Levy AP: Antioxidant vitamins and their use in antioxidant vitamins and their use in preventing cardiovascular disease. Molecules 2010; 15: 8098-8110. 6. Szponar L, Sekuła W, Rychlik E et al.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2003. 7. Sadowska J, Radziszewska M, Krzymuska A: Evaluation of nutrition manner and nutritional status of pre-school children. Acta Sci Pol, Technol Aliment 2010; 9: 105-115. 8. Rogalska-Niedźwiedź M, Charzewska J, Chabros E et al.: Sposób żywienia dzieci czteroletnich ze wsi na tle dzieci z miast. Probl Hig Epidmiol 2008; 89: 80-84. 9. Merkiel S, Chalcarz W: Dietary intake in 6-year-old children from southern Poland: part 2 – vitamin and mineral intakes. BMC Pediatrics 2014; 14: 310. 10. Merkiel S, Chalcarz W: Analiza spożycia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku. Med Rodz 2015; 2: 55-60. 11. Jarosz M (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012. 12. Scienfitic Committee on Food, Scientific Panel of Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. Brussels, European Food Safety Authority (EFSA) 2006. 13. Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine: Dietary Reference Intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids. Washington DC, the National Academies Press 2000. 14. Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine: Dietary Reference Intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, panthotenic acid, biotin and choline. Washington DC, the National Academies Press 1998. 15. Glynn L, Emmett P, Rogers I: Food and nutrient intakes of a population sample of 7-year-old children in the south-west of England in 1999-2000 – what difference does gender make? J Hum Nutr Diet 2005; 18: 7-19. 16. Huybrechts I, De Henauw S: Energy and nutrient intakes by pre-school children in Flanders-Belgium. Br J Nutr 2007; 98: 600-610. 17. Sochacka-Tatara E, Jacek R, Sowa A et al.: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 389-394. 18. Bates B, Lennox A, Prentice A et al.: National Diet and Nutrition Survey. Results from Years 1, 2, 3 and 4 (combined) of the Rolling Programme (2008/2009–2011/2012). https://www.gov.uk/government/publications/national-diet-and-nutrition-survey-results-from-years-1-to-4-combined-of-the-rolling-programme-for-2008-and-2009-to-2011-and-2012 (dostęp z dnia: 8.05.2015). 19. Ervin RB, Wright JD, Wang CY et al.: Dietary intake of selected vitamins for the United States Population: 1999-2000. Advance data from vital and health statistics; no 339. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics 2004. 20. Merkiel S, Chalcarz W: Spożycie makroskładników przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku sprzyja rozwojowi miażdżycy. Med Rodz 2015; 2: 47-54. 21. Great Britain Office for National Statistics Social Survey Division: National Diet and Nutrition Survey: young people aged 4 to 18 years. Volume 1: Report of the diet and nutrition survey. Stationery Office, London 2000. 22. Rodríguez-Artalejo F, López García E, Gorgojo L et al.: Consumption of bakery products, sweetened soft drinks and yogurt among children aged 6-7 years: association with nutrient intake and overall diet quality. Br J Nutr 2003; 89: 419-428. 23. Tuszyńska M: Folic acid – the occurrence and the role in human nutrition. Veg Crop Res Bull 2012; 76: 43-54. 24. Van Guelpen B: Folate in colorectal cancer, prostate cancer and cardiovascular disease. Scand J Clin Lab Invest 2007; 67: 459-473. 25. Chen P, Li C, Li X et al.: Higher dietary folate intake reduces the breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. BJC 2014; 110: 2327-2338. 26. He H, Shui B: Folate intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. Int J Food Sci Nutr 2014; 65: 286-292. 27. Tio M, Andrici J, Cox MR et al.: Folate intake and the risk of upper gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2014; 29: 250-258. 28. Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Pèrez-Rodrigo C et al.: Nutrient adequacy in Spanish children and adolescents. Br J Nutr 2006; 96 (suppl. 1): S49-S57. 29. Herbison CE, Hickling S, Allen KL et al.: Low intake of B-vitamins is associated with poor adolescent mental health and behavior. Prev Med 2012; 55: 634-638. 30. Bhupathiraju SN, Tucker KL: Coronary heart disease prevention: Nutrients, foods, and dietary patterns. Clin Chim Acta 2011; 412: 1493-1514. 31. Merkiel S, Chalcarz W, Mielczarek D: Błędy w spożyciu energii z makroskładników czynnikiem sprzyjającym rozwojowi chorób dietozależnych w grupie dzieci przedszkolnych z Turku. [W:] Gromadzka-Ostrowska J (red.): Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2014: 226-243. 32. Chalcarz W, Radzimirska-Graczyk M, Dulat D: Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym z różnych regionów Polski. Żyw Człow Metab 2005; 32, supl. 1(2): 786-789. 33. Chalcarz W, Merkiel S, Hodyr Z: Food behaviour in preschool children from Pabianice. New Med (Wars) 2009; 13: 7-12. 34. Gacek M: Sposób żywienia dzieci przedszkolnych ze środowiska wielkomiejskiego. Rocz Panstw Zakl Hig 2012; 63: 477-482. 35. Merkiel S, Chalcarz W, Wegner M: Ocena jadłospisów przedszkolnych. Część I. Energia i makroskładniki. Med Środ 2009; 12: 75-80. 36. Chalcarz W, Merkiel S, Wegner M: Ocena jadłospisów przedszkolnych. Część II. Witaminy i składniki mineralne. Med Środ 2009; 12: 81-84. 37. Michota-Katulska E, Zegan M: Analiza porównawcza żywienia dzieci w przedszkolach w systemie tradycyjnym i cateringowym. Med Rodz 2014; 17: 166-169. 38. Chalcarz W, Hodyr Z: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Uwarunkowania środowiskowe zdrowia dzieci. Legnica, 1-2 czerwca 2001 roku, 117-121. 39. Merkiel S, Chalcarz W: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 1. Wiedza ogólna o żywieniu dzieci. Żyw Człow Metab 2009; 36: 385-389. 40. Chalcarz W, Merkiel S: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 2. Żywienie w profilaktyce chorób dietozależnych. Żyw Człow Metab 2009; 36: 390-395. 41. Merkiel S, Chalcarz W: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. Część 3. Bogate źródła składników mineralnych i witamin. Nowa Pediatr 2010; 14: 15-20. 42. Chalcarz W, Merkiel S: Nutritional knowledge of the preschool staff from Nowy Sącz and the vicinity. Part 3. Rich sources of vitamins and minerals. New Med (Wars) 2010; 14: 79-83. 43. Merkiel S, Chalcarz W: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 4. Rola składników pokarmowych i bilansowanie diety. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61: 379-383. 44. Chalcarz W, Merkiel S: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 5. Technologia przygotowania potraw. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61: 385-388. 45. Chalcarz W, Hodyr Z, Drabikowska-Śrama A: Wiedza żywieniowa pracowników przedszkoli. Nowa Med 1999; 6: 62-67. 46. Merkiel S, Chalcarz W: Nutritional knowledge of the preschool staff from Nowy Sącz and the vicinity. Part 1. General principles of nutrition during childhood. New Med (Wars) 2010; 14: 44-48. 47. Merkiel S, Chalcarz W: Nutritional knowledge of the preschool staff from Nowy Sącz and the vicinity. Part 2. Nutritional prevention of diet-related diseases. New Med (Wars) 2010; 14: 49-52. 48. Chalcarz W, Merkiel S: Nutritional knowledge of the preschool staff from Nowy Sącz and the vicinity. Part 4. The role of nutrients and principles of composing a diet. New Med (Wars) 2010; 14: 156-159. 49. Merkiel S, Chalcarz W: Nutritional knowledge of the preschool staff from Nowy Sącz and the vicinity. Part 5. Preparing meals. New Med (Wars) 2010; 14: 160-162.
otrzymano: 2015-08-07
zaakceptowano do druku: 2015-08-24

Adres do korespondencji:
Sylwia Merkiel
Zakład Żywności i Żywienia Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel. +48 (61) 835-52-87
sylwia.merkiel@wp.pl

Medycyna Rodzinna 3/2015
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna