Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2015

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wybrane elementy stylu życia pielęgniarek operacyjnych
Selected elements of surgical nurses’ lifestyles
Janina Książek, Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska – s. 103-109
Analiza spożycia witamin rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku
Analysis of water-soluble vitamin intake in preschool children from Turek
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz – s. 110-115
Oligoanalgezja a postępowanie przeciwbólowe wdrożone w oddziałach ratunkowych przez pielęgniarkę systemu w oddziale ratunkowym
Oligoanalgesia and analgesic procedures implemented by a nurse in the emergency department system
Michał Milewski, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – s. 116-123
Prace poglądowe
Review papers
Wpływ składników zawartych w orzechach na organizm człowieka
The influence of contained components in nuts on the man organism
Zygmunt Zdrojewicz, Ewa Starostecka, Natalia Królikowska, Paweł Kuźnicki – s. 124-130
Jedz jabłka – będziesz zdrowszy
Eating apple – you’ll be healthier
Zygmunt Zdrojewicz, Krzysztof Cabała, Damian Pypno, Bartosz Bugaj – s. 131-136
Wpływ kwasów tłuszczowych (omega) zawartych w rybach na organizm człowieka
The influence of fatty acids (omega) contained in fish on the man organism
Zygmunt Zdrojewicz, Michał Adamek, Artur Machelski, Ewa Wójcik – s. 137-143
Opis przypadku
Case report
Chirurgiczne leczenie olbrzymiego guza Warthina – opis przypadku
Surgical treatment giant Warthin’s tumor – case report
Konrad Wroński, Zbigniew Masłowski, Przemysław Stefaniak, Leszek Frąckowiak – s. 144-146