Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2015

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Krwawienia z nosa u dzieci – przyczyny i postępowanie
Epistaxis in children – common causes and management
Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 83-86
Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci hospitalizowanych w roku 2014 w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Acute otitis media in patients treated in Department of Pediatric Otolaryngology at Medical University of Warsaw in 2014
Elżbieta Niemczyk, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 87-92
KARDIOLOGIA
Opis przypadku
Case report
Łagodna arytmia nadkomorowa u noworodka
Supraventricular benign arrhythmia in a newborn
Anna Piórecka-Makuła, Sylwia Łuszczyk, Bożena Werner – s. 93-95
Praca poglądowa
Review paper
Łagodne zaburzenia rytmu serca u dzieci
Benign arrhythmia in children
Maria Miszczak-Knecht, Bożena Werner – s. 96-100
INNE PRACE
Prace oryginalne
Original papers
Oszacowanie potrzeb edukacyjnych rodziców w zakresie szczepienia przeciwko pneumokokom na przykładzie wybranego gabinetu lekarza POZ
Estimation of parental educational needs in the field of pneumococcal vaccination on the example of chosen primary care practice
Justyna Tymińska, Jacek Wysocki, – s. 101-107
Porównanie opinii rodziców na temat jakości życia dzieci leczonych z powodu naczyniaków
Comparison parents’ views on the quality of life of children treated for hemangiomas
Janina Książek, Anna Raczkowska, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski – s. 108-113
Praca poglądowa
Review paper
Kiedy stosowanie preparatów osocza w leczeniu zaburzeń krzepnięcia u noworodka jest skuteczne?
When fresh frosen plasma is clinically efective in neonate with clotting disorders?
Agata Bojdo, Paweł Łaguna, Monika Pohorecka, Jacek Witwicki – s. 114-119