Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2008

Spis treści / Contents

Prace oryginalne

Utraty przytomności u młodzieży
Loss of consciousness in adolescents
Adam Wiśniewski - s. 2-7
Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci
Hoarseness in children with adenoid hypertrophy
Agata Szkiełkowska, Elżbieta Włodarczyk, Anna Wakarowa, Wojciech Będziński, Henryk Skarżyński - s. 8-12
Żywienie uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenu Górnego Śląska
Supplemental nutrition of babies In Upper – Silesian Region
Anna Gawęda, Halina Woś - s. 13-17
Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie zakażenia wirusem Epstein-Barr u 5-letniego chłopca – opis przypadku
ACUTE PANCREATITIS AS A COMPLICATION OF EBV INFECTION IN 5-YEARs-OLD BOY
Adam J. Sybilski, , Katarzyna Tolak-Omernik, Małgorzata Pawłowska, Małgorzata Michalczuk, - s. 18-20
Czy żółtaczka noworodkowa jest wskazaniem do hospitalizacji? 10 lat obserwacji
Is neonatal jaundice the cause to readmission? 10 years experience
Adam J. Sybilski, , Anna Wolniewicz, Joanna Major-Gralec, Joanna Żytyńska-Daniluk, Aleksandra Łagun - s. 22-27