Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2004

Spis treści / Contents

Ocena wybranych parametrów układu immunologicznego u dzieci i młodzieży ze źle wyrównaną cukrzycą typu 1
Selected parameters of immunological system in children and adolescents with poorly controlled type-1 diabetes and fungal infections
Agnieszka Szypowska, Ewa Pańkowska - s. 46-50
Analiza zapisów EEG u dzieci hospitalizowanych w PSK Nr 3 Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1980-1982 z powodu ostrych urazów głowy
EEG analysis in children hospitalized in PSK No 3 Warsaw Medical University after acute head trauma between 1980-1982.
Krystyna Sidor, Wiesław Mikołajczyk, Andrea Horwath-Stolarczyk - s. 51-54
Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia
Feeding disorders – causes, prevention and treatment
Jerzy Socha, Piotr Socha, Violetta Wikieł - s. 55-60
Żelazo w żywieniu niemowląt
Iron in infant nutrition
Hanna Szajewska - s. 61-65
Kwasochłonne zapalenie przewodu pokarmowego
Eosinophilic gastroenteritis
Mirosława Chełstowska - s. 66-69
Leczenie niealergicznego nieżytu nosa u dzieci
treatment nonallergic rhinitis in children
Monika Dudzisz-Śledź, Marzena Kostuch, Ewa Kaczanowska - s. 70-73
Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci
Treatment of atopic eczema in children
Marzena Kostuch, Monika Dudzisz-Śledź - s. 74-77
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzone w 2004 roku.
Część I: zmiany w zakresie szczepień obowiązkowych

Changes in the National Immunization Program in Poland introduced in 2004. Part I: Changes in compulsory vaccination program.
Paweł Grzesiowski - s. 78-82