Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2004, s. 70-73
Monika Dudzisz-Śledź1, Marzena Kostuch2, Ewa Kaczanowska1
Leczenie niealergicznego nieżytu nosa u dzieci
treatment nonallergic rhinitis in children
1ALTANA Pharma Sp. z o.o., Dział Naukowy, Warszawa
2 Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Streszczenie
Nonallergic rhinitis is relatively common disease. It is a condition that is characterized by symptoms which are similar to those seen in allergic rhinitis. The term „nonallergic rhinitis” is commonly applied to a diagnosis of any nasal condition, in which symptoms are similar to those seen in allergic rhinitis but an allergic aetiology has been excluded. This group includes several subgroups: non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES), idiopathic rhinitis, irritative-toxic (occupational) rhinitis, hormonal rhinitis, drug-induced rhinitis, and other forms (rhinitis due to physical and chemical factors, food-induced rhinitis, emotion-induced rhinitis, atrophic rhinitis). Nonallergic rhinitis coexists often with allergic rhinitis. Treatment of nonallergic rhinitis depends first of all on clinical symptoms and a kind of rhinitis.Niealergiczny nieżyt nosa jest dolegliwością występującą stosunkowo często. Wiele osób cierpi ponadto na nieżyt nosa będący skojarzeniem nieżytu alergicznego i niealergicznego. Schorzenie to występuje częściej u osób dorosłych oraz u kobiet. Nieżyt nosa jest to zapalenie błony śluzowej wyścielającej jamę nosową, które przebiega z charakterystycznymi objawami ze strony nosa takimi jak świąd nosa, katar i/lub uczucie zatkania nosa. Przewlekłe objawy ze strony nosa, które nie mają podłoża alergicznego, stanowią szeroką grupę chorób nosa określanych mianem niealergicznego nieżytu nosa. Objawy kliniczne typowe dla niealergicznego nieżytu nosa są często nie do odróżnienia od objawów klinicznych alergicznego nieżytu nosa. W związku z powyższym dla postawienia takiego rozpoznania niezbędne jest uzyskanie negatywnego wyniku badania w kierunku nadwrażliwości na poszczególne alergeny pośredniczonej przez IgE. Należy jednak pamiętać, iż dodatnie alergiczne testy skórne na pewne alergeny nie wykluczają niealergicznego nieżytu nosa. Spośród wielu postaci niealergicznego nieżytu nosa można wymienić (3,5,7):
I. Zespoły o nieznanej etiologii:
1. niealergiczny nieżyt nosa z zespołem eozynofilowym (NARES),
2. wazomotoryczny nieżyt nosa,
3. bazofilowa/metachromatyczna choroba nosa.
II. Zespoły o znanej etiologii:
1. nieżyt nosa w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa,
2. infekcyjny nieżyt nosa,
3. nieżyt nosa indukowany przez leki (leki przeciwnadciśnieniowe),
4. nieżyt nosa związany z narażeniem na czynniki drażniące w otoczeniu,
5. nieżyt nosa związany z działaniem drażniących
czynników fizycznych (ciało obce), chemicznych (kurz, ozon, dwutlenek siarki, formaldehyd, dym z drewna, dym tytoniowy),
6. nieżyt nosa o podłożu hormonalnym oraz nieżyt nosa w różnych stanach metabolicznych (ciąża, doustne leki antykoncepcyjne, niedoczynność tarczycy, akromegalia),
7. nieżyt nosa w przebiegu zapalenia naczyń, chorób autoimmunologicznych i ziarnianiakowych.
III. Nieżyt nosa w przebiegu zmian strukturalnych nosa.
Spośród wszystkich postaci niealergicznego nieżytu nosa u dzieci najwięcej trudności leczniczych stwarzają nieżyty o nieznanej etiologii. Nieżyty nosa o znanej etiologii winny być skutecznie leczone przyczynowo. Skuteczne leczenie obejmuje zastosowanie wielu różnorodnych środków farmakologicznych: leków antyhistaminowych, sympatykomimetycznych, kromoglikanów, kortykosteroidów. Zasadniczą rolę zaś w powodzeniu leczenia ma postawienie właściwego rozpoznania.
Niealergiczny nieżyt nosa z zespołem eozynofilowym (NARES – Nonallergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome) stanowi do 20% wszystkich przypadków tej choroby. Charakteryzuje sie on znaczną (>20%) eozynofilią wydzieliny z nosa, negatywnymi skórnymi testami alergicznymi oraz prawidłowym poziomem IgE w surowicy krwi. Jest on ważną przyczyną całorocznego nieżytu nosa u dzieci. Wykazano znaczną skuteczność leków antyhistaminowych i zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa w tej postaci niealergicznego nieżytu nosa.
Wazomotoryczny nieżyt nosa (in. niealergiczny, nieinfekcyjny nieżyt nosa bez eozynofilii) jest uznawany za nieżyt powstający na skutek zaburzeń w regulacji układów współczułego i przywspółczulnego, w których dominuje układ przywspólczulny co powoduje rozszerzenie naczyń oraz obrzęk błony śluzowej nosa. Na skutek tego dochodzi do występowania kataru, kichania oraz uczucia zatkania nosa. Objawy mogą ulegać zaostrzeniu pod wpływem zimnego powietrza, silnych zapachów, stresu oraz po zainhalowaniu substancji drażniących.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Allergy Asthma Proc. 1997, Nov-Dec, 18(6):363-6, Nasal lavage cytometry in the diagnosis of nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES). Schiavino D., Nucera E., Milani A., Della Corte A.M., D´Ambrosio C., Pagliari G., Patriarca G. 2.Ann Allergy. 1990, Jun, 64(6):513-8 Nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome a precursor of the triad: nasal polyposis, intrinsic asthma, and intolerance to aspirin. Moneret-Vautrin D.A., Hsieh V,, Wayoff M., Guyot J.L., Mouton C., Maria Y. 3.Prim. Care. 1987 Sep; 14(3):457-73; Practical diagnosis and treatment of allergic and nonallergic rhinitis. Conner B.L., Georgitis J.W. 4. Pediatrics. 1982 Sep, 70(3):437-9; Eosinophilic nonallergic rhinitis in children. Rupp G.H., Friedman R.A. 5.eMedicine, Nonallergic Rhinitis, May 17, 2002, Betsy S. Woodall. 6.Ann Allergy Asthma Immunol. 1997 May, 78(5):485-91, Ipratropium nasal spray in children with perrenial rhinitis, Metzer E.O., Orgel H.A., Biondi R., Georgitis J., Milgrom H. et al. 7.Ann Allergy Asthma immunol. 2001 May, 86(5):494-507, Update on nonallergic rhinitis. Settipane R.A., Lieberman P.
Nowa Pediatria 2/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria