Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2002

Spis treści / Contents

Choroba Alzheimera – problem diagnostyczny i terapeutyczny*
Alzheimer´s disease – diagnosis and treatment
Zyta Beata Wojszel, Barbara Bień - s. 2-6
Komu zalecić hormonalną terapię zastępczą?
Who is The best candidate for hormone replacement therapy?
Anna Niwińska - s. 8-9
Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze
Compliance with therapy among hypertensive patients
Krystyna Knypl - s. 10-14
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
Andrzej Nowakowski - s. 15-16
Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część I
Alcohol problems in a Family Physicians Practice
Bohdan T. Woronowicz - s. 22-28
Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej. Część I. Przyczyny i objawy zaburzeń gospodarki magnezowej
Importance of Magnesium in Clinical Practice. Part I. Causes and symptoms of magnesium dysbalance
Andrzej Papierkowski - s. 31-34
Zakażenia dolnych dróg oddechowych
Lower respiratory tract infections
Katarzyna Szmygin-Milanowska, Janusz Milanowski - s. 35-41
Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ekologicznie w aspekcie profilaktyki osteoporozy
The nutritional role in children and youth from pollutant areas exposed in aspect of osteoporosis prevention
Danuta Śmigiel-Papińska - s. 42-45
Celiakia – wyzwanie Trzeciego Tysiąclecia
Coeliac disease – a challenge for the Third Millennium
Kamil Hozyasz - s. 46-52
Probiotyki i prebiotyki – nowe propozycje w żywieniu niemowląt
Probiotics and prebiotics – the new proposal for infant feeding
Kamil Hozyasz - s. 53-56