Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2002

Spis treści / Contents

Ocena stężenia selenu w osoczu matek, noworodków zdrowych i noworodków z żółtaczką o różnej etiologii. Część I: Selen u kobiet
Evaluation of plasma selenium in mothers, healthy neonates and neonates with jaundice of various etiology. Part I: Selenium in mothers
Renata Dudek - s. 39-41
Stężenie selenu w osoczu matek, noworodków zdrowych i noworodków z żółtaczką o różnej etiologii. Część II: Selen u noworodków
Evaluation of plasma selenium in mothers, healthy neonates and neonates with jaundice of various etiology. Part II: Selenium in neonates
Renata Dudek - s. 42-48
Typowe trudności w prowadzeniu noworodków w przypadku zakażeń Chlamydia trachomatis
Diagnostic difficulties in Chlamydia trachomatis infections in neonates
Małgorzata Grochowicz, Zygmunt Dajek - s. 49-52
Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy w obrazie ultrasonograficznym u dzieci
Ultrasound imaging of pathological soft tissues in the region of mandibular angle in children
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 53-57
Dysplazja czołowo-przynasadowa (FMD) u 3,5-letniej dziewczynki i jej „zdrowej” matki
Frontometaphyseal dysplasia (FMD) in a 3 and 5/12 year old girl and in the „unaffected” mother
Ivo Marik, Kazimierz Kozlowski - s. 58-62
Nowa, odrębna postać dysplazji kręgowo-nasadowo-przynasadowej
A new, distinctive form of spondylo-epi-metaphyseal dysplasia
Peter Beighton, Kazimierz Kozlowski - s. 63-66
Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe
Complex of congenital malformations in infants borned by the mothers taking the analgesic drugs
Anna Piórecka-Makuła, Maria Wróblewska-Kałużewska - s. 67-69
Zastosowanie laparoskopii w diagnozowaniu i leczeniu klinicznie niebadalnych jąder u dzieci
Laparoscopic exploration of the diagnosis and treatment of the nonpalpable testis in children
Eryk Dłuski, Małgorzata Szymborska, Zofia Dudkiewicz - s. 70-72
Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci
Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children
Eryk Dłuski, Jacek Olczak, Magda Rychłowska, Teresa Klepacka - s. 73-76
Objawy ultrasonograficzne zakażeń pasożytniczych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci
Ultrasound manifestation of helminthiasis in children
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 77-80
Cukrzyca – hipoglikemia – padaczka
Diabetes mellitus – hypoglycaemia – epilepsy
Ewa Pańkowska, Agnieszka Szypowska, Beata Zduńczyk, Krystyna Sidor - s. 81-84
Cechy osobowości borderline u 14-letniej dziewczynki z zespołem M
Borderline personality in a 14-year old girl with Mayer-Rokitansky-Küster syndrome
Adam J. Sybilski, Danuta Kurowska - s. 85-87
Padaczka i jej leczenie u dzieci
Epilepsy and its treatment in children
Krystyna Sidor, Wojciech Ostoja-Chrząstowski - s. 92-95
Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia
Nutrition and child´s development during the first year of life
Jerzy Socha - s. 96-102
Zapobieganie alergii pokarmowej i innym chorobom atopowym u dzieci
Food alergy and other atopic diseases prevention in children
Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska - s. 105-109
Kolka niemowlęca – skuteczność różnych metod leczenia
Effectiveness of treatments for infantile colic
Hanna Szajewska - s. 110-112