Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2005

Spis treści / Contents

Częstość występowania wybranych chorób układu oddechowego i chorób alergicznych u dzieci w wieku 2, 8 i 15 lat
Prevalence of respiratory diseases and allergy in children 2, 8 and 15 years old
Katarzyna Krych, Katarzyna Olejniczak, Renata Szwankowska, Anna Bręborowicz, Paulina Sobkowiak, Agnieszka Korytowska-Niklas, Jerzy Alkiewicz - s. 2-5
Immunopatologia zakażenia wirusem RS
Immunopathology of RSV infection
Aleksandra Szczawińska-Popłonyk - s. 6-11
Zakażenia bakteriami atypowymi a astma oskrzelowa
Atypical bacteria infections and asthma
Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz - s. 12-15
Inhalacyjne leczenie przeciwzapalne – rozważania kliniczne
ANTI-INFLAMMATORY INHALATION TREATMENT – CLINICAL DELIBERATION
Jerzy Alkiewicz - s. 16-19
Czy i dlaczego leczenie steroidami wziewnymi dzieci chorych na astmę jest bezpieczne?
Inhaled corticosteroids in childhood asthma – are they safe and why?
Anna Bręborowicz - s. 20-24
Farmakogenetyka astmy – przegląd badań genetyczno-molekularnych i ich zastosowanie
pharmacogenetics of asthma – review of genetic and molecular studies and their application
Aleksandra Szczepankiewicz - s. 25-29
Odma opłucnowa i krwioplucie u chorych na mukowiscydozę
Pneumothorax and haemoptysis in patients with cystic fibrosis
Anna Popiel - s. 30-38
Problemy diagnostyczne w zespole nawracającej senności Kleinego-Levina
Diagnostic problems in Kleine-Levin syndrome (periodic hypersomia)
Jolanta Chmielik, Jolanta Kasprzyk-Obara, Anna Chmielik - s. 39-41