Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2002

Spis treści / Contents

Nawracające bóle brzucha u 9-letniej dziewczynki – niełatwa diagnostyka, proste zasady terapii i trudna realizacja zaleceń lekarskich. Opis przypadku
Peanut´s allergy in 9-yr-old girl with recurrent abdominal pain – case report
Kamil Hozyasz - s. 58-59
Alergia na białka mleka krowiego. Rola mieszanek hipoalergicznych (HA) w żywieniu niemowląt
Cow´s milk allergy. Hypoallergenic infant formulas
Kamil Hozyasz - s. 60-62
Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe
Hypotensive drugs inhibiting imidazolone receptors
Krystyna Knypl - s. 63-65
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
Andrzej Nowakowski - s. 66-67
Pacjent z chorobą Gauchera w praktyce lekarza rodzinnego
A patient with Gaucher´s disease
Bernadeta Rozwadowska - s. 68-69
Zmiany naczyniowe w świeżo wykrytej cukrzycy typu 2 (doniesienie wstępne)
Vascular changes in early diagnosed type 2 diabetes mellitus (preliminary report)
Ewa Kostrzewa, Wojciech Krawczyk, Marek Isański, Piotr Różyc - s. 70-72
Menopauza
Menopause
Michał Bokiniec - s. 73-75
Andropauza
andropause is it reality?
Michał Bokiniec - s. 76-77
Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część II*
Alcohol problems in a Family Physicians Practice
Bohdan T. Woronowicz - s. 79-83
Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej. Część II. Diagnostyka i terapia
Importance of magnesium in clinical practice. part ii. diagnosis and therapy of magnesium disorders
Andrzej Papierkowski - s. 84-88
Założenia racjonalnej antybiotykoterapii
Principles for rational use of antibiotics
Elżbieta Mazur - s. 89-92
TVT (tansion free vaginal tape) jako nowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
TVT (tansion free vaginal tape) – modern method of surgical treatment of urinary stress incontinence
Wiesława Bednarek, Jan Kotarski - s. 93-95
Przewlekła niewydolność żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia
Chronic venous insufficiency
Tomasz Zubilewicz, Jacek Wroński, Jerzy Michalak - s. 96-100
Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Janem Zielińskim
Interview with prof. Jan Zieliński M.D., Ph. D.
- s. 101-104