Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2002, s. 110-112
Hanna Szajewska
Kolka niemowlęca – skuteczność różnych metod leczenia
Effectiveness of treatments for infantile colic
z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Streszczenie
This papers summarizes the evidences from meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of treatments for infantile colic.
Słowa kluczowe: infantile colic, treatment.
DEFINICJA
Kolkę niemowlęcą rozpoznaje się w przypadku nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u zdrowego niemowlęcia. Arbitralnie uznano, że krzyk określa się jako nadmierny, jeżeli spełnia „regułę trzech”: trwa co najmniej 3 godziny dziennie, powtarza się co najmniej 3 razy w tygodniu, w ciągu minimum 3 tygodni (1). Napadom krzyku (płaczu) mogą towarzyszyć takie objawy jak zaczerwienienie twarzy, podkurczanie nóg, oddawanie gazów, trudności z wypróżnianiem. Typowa kolka niemowlęca występuje w godzinach wieczornych. Pojawia się w pierwszych tygodniach życia i zwykle ustępuje samoistnie ok. 4-5 miesiąca życia (2).
ETIOLOGIA
Przyczyny kolki niemowlęcej są niejasne. W piśmiennictwie rozważane są następujące hipotezy: 1. kolka może być skutkiem zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego prowadzących do bolesnych skurczów jelit, a wynikających z alergii na białka mleka krowiego, nietolerancji laktozy lub nadmiernego gromadzenia się gazu w przewodzie pokarmowym (3); 2. kolka jako wyraz zaburzeń zachowania, których przyczyną jest nieprawidłowy kontakt emocjonalny rodzica (zwłaszcza matki) z dzieckiem (4); 3. kolka w postaci nadmiernego krzyku jest tylko skrajną postacią normalnego płaczu obserwowanego u większości niemowląt (5); 4. kolka niemowlęca to zaburzenia o różnych przyczynach, które trudno (jeszcze?) zdefiniować i rozróżnić na podstawie obrazu klinicznego (6).
EPIDEMIOLOGIA
Kolka niemowlęca jest jedną z częstszych dolegliwości, z którymi spotyka się lekarz rodzinny lub pediatra. W zależności od przyjętej definicji, sposobu żywienia czy wieku występuje u 3,3-43% niemowląt (7, 8, 9).
POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Metod leczenia kolki jelitowej jest bardzo wiele. W niniejszym artykule podsumowano skuteczność różnych sposobów postępowania na podstawie wyników dotychczas opublikowanych dwóch systematycznych przeglądów piśmiennictwa z metaanalizą (10, 11) (okres poszukiwań – od 1966 do 1996 i do 1999 roku) oraz badań z randomizacją wykonanych metodą podwójnie ślepej próby, a opublikowanych po 1999 roku. Zapoznając się z wynikami badań warto pamiętać, że ocena skuteczności leczenia nie jest łatwa ze względu na trudności z obiektywną oceną kolki niemowlęcej.
Leczenie dietetyczne
Hydrolizaty serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy białka
W jedynym badaniu z randomizacją obejmującym 84 niemowlęta w wieku do 6 mż. stwierdzono, że stosowanie hydrolizatów serwatkowych o znacznym stopniu hydrolizy białka znamiennie skraca czas płaczu towarzyszącego kolce niemowlęcej (średnio o 104 min/24 h, 95% przedział ufności [confidence interval CI] 55-155) w grupie eksperymentalnej i o 3 min/24 h (95% CI [-63]-[-67] w grupie kontrolnej) (12).
Hydrolizaty kazeinowe o znacznym stopniu hydrolizy białka
W obu systematycznych przeglądach piśmiennictwa oceniono dwa badania z randomizacją. Podsumowane wyniki wykazały skuteczność hydrolizatów kazeinowych o znacznym stopniu hydrolizy białka w leczeniu kolki niemowlęcej. Jednakże w jednym badaniu łącznej ocenie poddano dwa rodzaje interwencji, tzn. eliminację podstawowych alergenów z diety kobiety karmiącej (mleka krowiego, jaja kurzego, pszenicy, orzechów) i żywienie niemowląt hydrolizatami kazeinowymi o znacznym stopniu hydrolizy białka (13). Stratyfikacja danych nie była możliwa. W drugim zaś badaniu liczebność grupy była bardzo mała (14).
Preparaty sojowe
W obu systematycznych przeglądach piśmiennictwa ocenie poddano trzy badania z randomizacją. Wykazano skuteczność preparatów sojowych, ale tylko jeżeli nie uwzględniano wiarygodności badania. Analiza badań wiarygodnych metodologicznie nie wykazała ich skuteczności. Zgodnie z wytycznymi postępowania Amerykańskiej Akademii Pediatrii stosowanie preparatów sojowych w kolce niemowlęcej jest nieuzasadnione (15).
Preparaty ubogolaktozowe
Na podstawie wyników dwóch systematycznych przeglądów piśmiennictwa, w których przeanalizowano dwa badania oraz jednego (16) nie uwzględnionego w nich, nie ma podstaw do uznania skuteczności preparatów ubogolaktozowych w leczeniu kolki niemowlęcej. Jedną z wad badań była niewielka liczba objętych nimi niemowląt (łącznie w trzech badaniach – 25).
Sacharoza

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria