Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2002, s. 67-69
Anna Piórecka-Makuła, Maria Wróblewska-Kałużewska
Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe
Complex of congenital malformations in infants borned by the mothers taking the analgesic drugs
z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Maria Wróblewska-Kałużewska
Streszczenie
First trimester of pregnancy is the time of organogenesis. Risk factors during this time may cause fetal death, spontanous abortion or formation various fetal malformations. It names teratogens.
We would like to present two infants of mothers who ingested analgesics during pregnancy.
Babies was born with miscellaneous maltformations: cleft palate, congenital heart disease, congenital pneumonia, malformation of limbs, malformation of external acoustic duct.
Many authors widely writes about potential teratogens in pregnancy, but nobody estabilished exact relation between specific teratogen and human malformation.
Słowa kluczowe: teratogens, analgesics, pregnacy.Tworzenie się narządów płodu występuje w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Czynniki szkodliwe, zwane teratogenami, działające na zarodek w tym okresie mogą prowadzić do obumarcia płodu, poronienia lub powstania wad wrodzonych. Do czynników tych należą między innymi promieniowanie jonizujące, środki chemiczne, leki, wirusy. Wśród leków wymienia się: leki przeciwnowotworowe, chemioterapeutyki (tetracykliny, aminoglikozydy, sulfonamidy), hormony, leki działające na centralny układ nerwowy, narkotyki, leki przeciwtarczycowe.
Z danych z piśmiennictwa wynika, że ponad 40% kobiet zażywa w czasie ciąży przynajmniej jeden lek, nie zawsze zalecony przez lekarza. Wiele z nich zażywa leki nie wiedząc, że są we wczesnym okresie ciąży, a lek działa wówczas na zawiązki rozwijających się narządów.
W niniejszej pracy przedstawiono dwoje niemowląt z licznymi wadami rozwojowymi, urodzonych przez matki, które zażywały w ciąży tabletki przeciwbólowe: etopirynę i tzw. tabletki z krzyżkiem.
PRZYPADEK 1
L.K. (7553/96) niemowlę sześciomiesięczne płci męskiej, rodziców młodych, zdrowych, urodzone siłami natury w 41 tygodniu ciąży o prawidłowym przebiegu, z masą ciała 2200 g, 50 cm długości, ocenione na 10 punktów w skali Apgar. Matka dziecka w pierwszych tygodniach ciąży wielokrotnie zażywała tzw. „tabletki z krzyżykiem” z powodu bólów głowy. Po urodzeniu u dziecka stwierdzono liczne wady rozwojowe oraz objawy zapalenia płuc, w związku z czym dziecko przekazano do jednej z Klinik Pediatrycznych, gdzie stosowano antybiotyki, tlenoterapię. Wykluczono zakażenie wirusem cytomegalii, toksoplazmozy, pałeczką listerii, pneumocystis carini i mykoplazmą.
W wieku 6 miesięcy niemowlę przesłano do tutejszej Kliniki celem diagnostyki wrodzonej wady serca. Przy przyjęciu stan ogólny dziecka był dość dobry, długość i masa dziecka były poniżej trzeciego centyla. Dziecko miało krótką cofniętą żuchwę, podśluzówkowy rozszczep podniebienia, zarośnięte przewody słuchowe zewnętrzne (patologia rozwojowa pierwszego łuku i pierwszej kieszonki skrzelowej), niedorozwój kończyn górnych – szczątkowe ramiona, brak przedramion. Nad sercem, wzdłuż lewego brzegu mostka stwierdzono szmer skurczowy. Badaniem neurologicznym wykazano niewielki przykurcz kończyn dolnych, zaburzone automatyzmy.
W obrazie radiologicznym klatki piersiowej sylwetka serca była powiększona w całości, przepływ przez płuca zwiększony.
W zapisie ekg stwierdzono odchylenie osi elektrycznej w lewo oraz cechy przerostu obu przedsionków i komór.
Badaniem echokardiograficznym uwidoczniono ubytek międzyprzedsionkowy typu otworu pierwszego o średnicy 5 mm, wspólną pięciopłatkową zastawkę przedsionkowo-komorową z niedomykalnością III° w kierunku prawego przedsionka i I° w kierunku lewego przedsionka. Tętniak części błoniastej przegrody międzykomorowej z 3 małymi ubytkami i przepływem lewo-prawym z gradientem między komorami 60 mmHg.
Rozpoznano wadę serca pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego u dziecka z niedorozwojem żuchwy, podśluzówkowym rozszczepem podniebienia, zarośniętymi przewodami słuchowymi zewnętrznymi, niedorozwojem kończyn górnych. Dziecko zakwalifikowano do korekcji wady serca. Zabieg operacyjny korekcji wady serca w krążeniu pozaustrojowym przeprowadzono w Klinice Kardiochirurgii, a następnie dziecko przekazano do rejonowego szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych.
PRZYPADEK 2
M.C. (9669/96) noworodek płci żeńskiej, z ciąży czwartej o prawidłowym przebiegu, urodzony o czasie drogami i siłami natury, z masą ciała 2450 g, oceniony na 8 punktów w skali Apgar. Rodzice w średnim wieku: matka 39 lat, ojciec 46. Matka w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży zażywała etopirynę 4-5 razy w tygodniu po 2-3 tabletki z powodu bólów głowy.
U dziecka po urodzeniu stwierdzono rozszczep wargi i podniebienia miękkiego i twardego, szmer nad sercem oraz objawy zapalenia płuc potwierdzone badaniem radiologicznym. Zastosowano ampicylinę i amikin, a następnie cefalosporynę III generacji. Po uzyskaniu poprawy dziecko w 15 dobie życia przekazano do tutejszej kliniki w celu diagnostyki wrodzonej wady serca. Przy przyjęciu stan dziecka był średni, długość i masa ciała były poniżej trzeciego centyla. Całkowity, obustronny rozszczep podniebienia miękkiego i twardego z towarzyszącym zniekształceniem nozdrzy przednich, jamy nosowe otwierały się do jamy ustnej poprzez szczeliny w podniebieniu. Na skórze twarzy i klatki piersiowej stwierdzono zmiany rumieniowo-grudkowo-pęcherzykowe, które zdaniem konsultującego alergologa były reakcją alergiczną na stosowane antybiotyki. Na twarzy i podudziach obecne były obrzęki. Duszność, „koci mruk” we wcięciu jarzmowym, nad całym sercem głośny szmer skurczowy. Wątroba wystawała 4 cm poniżej łuku żebrowego. Badaniem neurologicznym stwierdzono wzmożone napięcie mięśni w obrębie zginaczy i przywodzicieli.
W badaniu morfologicznym krwi leukocytoza 28 000 z przewagą komórek podzielonych 79,2%. Saturacja tlenu 57,4-80%, białko całkowite 3,99 g/l.
W obrazie radiologicznym klatki piersiowej sylwetka serca była powiększona, zwiększony przepływ płucny i cechy zastoju w krążeniu płucnym, zmiany zapalne miąższu płucnego.
W zapisie ekg stwierdzono odchylenia osi elektrycznej w prawo, cechy przeciążenia komory lewej.
Badaniem echokardiograficznym uwidoczniono powiększoną prawą komorę i prawy przedsionek, poszerzoną tętnicę płucną, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego o średnicy 2 mm, typu otworu pierwszego o średnicy 5 mm, wspólną zastawkę przedsionkowo-komorową z niedomykalnością II/III°. Przepływ przez ubytki oraz drożny szeroki przewód tętniczy był dwukierunkowy.
Rozpoznano wadę serca pod postacią całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego z drożnym przewodem tętniczym, rozszczep wargi i podniebienia miękkiego i twardego, zapalenie płuc.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Buck M. et al.: Toxic reaction to salicylate in a newborn infant: Similiarites to neonatal sepsis. J. Pediatr., 1993, 122, 6:955. 2. Danysz A., Grygalewski R.: Farmakologia, PZWL, 1982. 3. Davis D.P. et al.: Maternal reproductive effects of oral salicylic acid in Sprague – Davley rats. Toxic. Lett., 1996, 84:135. 4. Earle R.: Congenital salicylate intoxication – report of case. New Eng. J. Med., 1961, 265, 20:1003. 5. Koren G. et al.: Monitoring and avoiding drug and chemical teratogenicity. Can. Med. Assoc J., 1986, 135:1079. 6. Koren G. et al.: Perception of teratogenic risk by pregnant women exposed to drugs and chemicals during her first trimester. Am. J. Obstet. Gynecol, 1989, 160, 5:1190. 7. Levy G., Garretson L.: Kinetics of salicylate elimination by newborn infants of mothers who ingested aspirin before delivery. Pediatrics, 1974, 53, 2:201. 8. Nora J. et al.: Maternal exposure to potenial teratogens. Jama, 1967, 202, 12, 1065.
Nowa Pediatria 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria