Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2002, s. 53-57
Andrzej Koczyński1, Zofia Rajtar-Leontiew2
Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy w obrazie ultrasonograficznym u dzieci
Ultrasound imaging of pathological soft tissues in the region of mandibular angle in children
1 z Działu Radiologii i Ultrasonografii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Prof. Wł. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr n. med. Andrzej Koczyński
2 z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The paper presents the most often pathological situations occured in the upper parts of the neck in children.Części miękkie szyi okolicy kąta żuchwy składają się z elementów tak zwanego trójkąta podżuchwowego, w obrębie którego znajduje się także powięź szyjna.
Struktury podpowięziowe utworzone są przez głęboko położony węzeł chłonny nadmostkowo-dwubrzuściowy, węzły chłonne śliniankowe i śródmiąższowe oraz przez ślinianki podżuchwowe (3).
Każdy pojedyńczy węzeł lub grupa węzłów mają określony obszar spływu tkankowego i odpływu chłonki, zatem węzły chłonne pełnią rolę struktur zbiorczych i filtracyjnych.
Struktury nadpowięziowe utworzone są przez węzły chłonne powierzchowne.
Największe znaczenie z klinicznego punktu widzenia ma patologia struktur położonych głęboko.
W okolicach kątów żuchwy znajdują się także ślinianki przyuszne i podżuchwowe z odpływem treści do jamy ustnej.
Ponadto, części miękkie tych okolic szyi mogą stanowić reprezentację przetrwałych z okresu rozwoju zarodkowego łuków i kieszonek skrzelowych (7, 10).
Okolice kątów żuchwy będące pograniczem twarzoczaszki i szyi podlegają ocenie podczas każdego badania przedmiotowego, a badanie ultrasonograficzne umożliwiając wgląd w struktury i relacje anatomiczne przestrzeni mających reprezentację w obszarze dermatomu trzeciego (11) pełni w badaniu klinicznym poniekąd rolę zgłębnika bezprzewodowego.
Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy zazwyczaj są skutkiem różnych procesów chorobowych mających swe źródło w głęboko położonych strukturach narządowych (8).
Dokładne opracowania dotyczące przyczyn, rodzaju, uwarunkowań i współzależności w zakresie ocen klinicznych i patologicznych szyi przedstawia współczesne piśmiennictwo (2, 5, 6, 8).
Okolica kąta żuchwy u dzieci jest częstym miejscem wyrażania się skutków wewnątrzustrojowych procesów chorobowych, a niespójność zachodząca pomiędzy łatwością przeprowadzenia badania przedmiotowego tej okolicy, a poprawnym wnioskowaniem wskazuje na konieczność wykonania w każdym przypadku również badania ultrasonograficznego.
Zatem celem pracy jest wykazanie znaczenia tego badania w zwiększeniu stopnia pewności klinicznej.
W materiale pacjentów pracowni ultrasonograficznej szpitala przebadanych w 2001 roku około 2% stanowiły dzieci z pogrubieniem części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy, w wieku od 6 miesięcy do 14 lat, 63 chłopców i 27 dziewczynek, z procesem trwającym najczęściej od kilku do kilkunastu dni.
U każdego dziecka wykonano w sposób typowy badanie ultrasonograficzne szyi przy użyciu głowicy liniowej, a niekiedy i sektorowej, o częstotliwości przetwornika 5 lub 7,5 MHz.
Rozpoznanie kliniczne na podstawie analizy skierowań do badania przedstawia poniższe zestawienie:
– zapalenie węzłów chłonnych w przebiegu infekcji nosogardła lub górnych dróg oddechowych: 38 dzieci (60%),
– powiększenie węzłów chłonnych w przebiegu choroby rozrostowej śródpiersia (białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak): 16 dzieci (25%),
– powiększenie ślinianek: 5 dzieci (8%),
– podejrzenie wady rozwojowej w zakresie części miękkich szyi: 2 dzieci (3%),
– inne, bliżej nieokreślone przyczyny: 2 dzieci (3%).
Grupa referencyjna normy złożona była z 80 dzieci w wieku 6/12-14 lat, z prawidłowym obrazem ultrasonograficznym części miękkich szyi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Chmielewska-Szewczyk D.: Czynniki etiologiczne zakażeń układu oddechowego; w książce pt. „Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci”, red. D. Chmielewska-Szewczyk; Via Medica, Gdańsk, 2001, 7-13. 2. Drewienkiewicz E.: Wrodzone przetoki i torbiele szyi i okolicy przedmałżowinowej. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2001, 26, 2-10. 3. Fenis H.: Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. PZWL, Warszawa 1991, 256-257. 4. Hayden C.K., Swischuk L.E.: Pediatric ultrasonography. Williams and Wilkins, Baltimore 1992, 26-29. 5. Kowalczyk J.R.: Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych. PZWL, Warszawa 1996, 141-151. 6. Krzeski A., Held-Ziółkowska M.: Angina. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2000, 19, 2-9. 7. Ostrowski K.: Embriologia człowieka. PZWL, Warszawa 1988, 94-96. 8. Osuch-Wójcikiewicz E., Korolkowa O.: Guzy szyi. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2001, 27, 9-1. 9. Pędich M.: Badanie ślinianek; w książce „Ultrasonografia pediatryczna”, red. A. Marciński; Sanmedia, 1994, 98-101. 10. Warzywoda M., Marciński A.: Badania narządów szyi; w książce „Ultrasonografia pediatryczna”, red. A. Marciński; Sanmedia, Warszawa 1994, 92-93. 11. Whitaker R.H., Borley N.R.: Anatomia błyskawicznie; PZWL, 1996, 131-133.
Nowa Pediatria 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria