Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2001

Spis treści / Contents

Wrodzone zaburzenia biologicznej symetrii u dzieci: symptomatologia obrazowa – skutek kliniczny
Congenital deviations of middline in childhood: diagnostic picture – clinical implications
Andrzej Koczyński?, Zofia Rajtar-Leontiew? - s. 3-10
Nadnercza w obrazowaniu diagnostycznym u dzieci
Adrenals during the diagnostic visualising procedure in children
Andrzej Koczyński?, Zofia Rajtar-Leontiew? - s. 11-12
Rola układowej odpowiedzi zapalnej w krążeniu pozaustrojowym. Część pierwsza: cytokiny
Systemic inflammatory response in cardiopulmonary bypass. Part I: cytokines
Leszek Bęc, Maciej A. Karolczak - s. 13-19
Rola układowej odpowiedzi zapalnej w krążeniu pozaustrojowym. Część druga: leukocyty
Systemic inflammatory response in cardiopulmonary bypass. Part II: leukocytes
Leszek Bęc, Maciej A. Karolczak - s. 20-26
Ocena sposobu żywienia dzieci i młodzieży chorych na osteoporozę pierwotną w warunkach domu rodzinnego*
The evaluation of the nutrition of children and youth suffering from primary osteoporosis in their own home conditions
Alina Dobrzańska, Bronisława Tymolewska-Niebuda, Katarzyna Salamandra - s. 27-32
Rola żywienia w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy u dzieci i młodzieży*
The role of nutrition in prevention and treatment of osteoporosis in children and youth
Alina Dobrzańska, Bronisława Tymolewska-Niebuda, Katarzyna Lesińska - s. 33-38
Szczepy gronkowcowe jako czynnik etiologiczny posocznic u obserwowanych noworodków oraz ocena ich wrażliwości na powszechnie stosowane antybiotyki
Staphylococcus spp. as an etiologic factor of neonatal sepsis and evaluation of their sensitivity to frequently applied antibiotics
Aleksandra Nadaj, Wojciech Stadnicki, Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Szewczyk, Piotr Walczak, Piotr Wesołowski, Joanna Wójcicka - s. 39-41
Przewlekłe choroby układu oddechowego dzieci
Chronic lung diseases of the children
Zofia Rajtar-Leontiew - s. 42-44
Grypa, epidemiologia, klinika, szczepienia ochronne
Epidemiological, clinical and vaccination aspects of influenza
Maria Gołębiowska - s. 45-49
Wrodzona autosomalna recysywna wielotorbielowatość nerek. Zespół Pottera typ I. – opis przypadku
Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease – ARPKD
Magdalena Solecka, Paweł Frieman, Wenanty Jażdżyk - s. 50-52
Ocena videofiberoskopowa krtani i analiza akustyczna stridoru u niemowląt z dysfonią dysplastyczną
Videofiberoscopic evaluation of larynx and acoustic analysis of stridor in infants with dysplastic dysphony
Danuta Chojnacka-Wądołowska, Grażyna Eberhardt, Ryszard Gubrynowicz, Celina Konopka - s. 53-56