Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2004, s. 130-132
Kamil Hozyasz
Zapobieganie alergii u niemowląt – rola mieszanek hipoalergicznych
Prevention of allergy in young infants – the role of hypoallergenic formulas
z Kliniki Pediatrii IMiD
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. A. Milanowski
Streszczenie
A hypoallergenic diet as a part of primary prevention may reduce the prevalence of food allergy. Hypoallergenic formulas use is currently recommended for dietary allergy prevention in infants at an increased risk when maternal milk is insuffiecient or unavailable.
Przewód pokarmowy służy nie tylko pobieraniu składników odżywczych ale jest także potężnym organem układu immunologicznego, który w ciągu całego życia kontaktuje się z około jedną toną białek zwierzęcych i roślinnych. Ochrona niedojrzałego przewodu pokarmowego niemowląt przed silnie uczulającymi pokarmami umożliwia jego harmonijne dojrzewanie i sprawne funkcjonowanie w dalszym życiu.
Alergia na białka mleka krowiego występuje u około 1,5% - 2,8% populacji dzieci w wieku 0-2 lat. Uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego ułatwia przenikanie alergenów do organizmu. Kliniczne objawy alergii na białka mleka krowiego zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Objawy kliniczne i zespoły chorobowe rozwijające się u chorych z alergią pokarmową (wg. Sterna).
Profilaktyka alergii na białko mleka krowiego jest niewątpliwie jednym z najważniejszych zadań stojących przed każdym lekarzem, który opiekuje się dziećmi. Ryzyko rozwoju chorób alergicznych u niemowlęcia pozostaje w ścisłym związku z rodzinnym obciążeniem alergią. W przypadku „dodatniego” wywiadu tylko u jednego członka rodziny (matka, ojciec lub rodzeństwo) wynosi ok. 30%, a jeżeli wywiad jest obciążony u dwóch członków rodziny ryzyko sięga 40-60% (szczególnie, gdy obydwoje rodzice mają atopowe zapalenie skóry). Nie zaleca się rutynowego stosowania diety bezmlecznej przez kobiety w ciąży jako prenatalnej profilaktyki alergii pokarmowej – ryzyko niedoborów żywieniowych przewyższa bowiem ewentualne korzyści. Bez wątpienia najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia jest pokarm kobiecy, w przypadku wystąpienia objawów uczuleniowych u dziecka matka powinna stosować dietę eliminacyjną.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Host A. et al.: A prospective study of cow´s milk alllergy in exclusively breast-fed infants. Incidence, pathogenic role of early inadvertent exposure to cow´s milk formula, and characterization of bovine milk protein in human milk. Acta. Paediatr. Scand. 1988, 77:663-670. 2.Osborn D.A., Sinn J.: Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst. Rev. 2003, 4:CD003664. 3. Sanders M.E.: Probiotics: considerations for human health. Nutr. Rev. 2003, 61:91-99. 4.Zeiger R.S.: Food allergen avoidance in the prevention of food allergy in infants and children. Pediatrics 2003, 111:1662-1671. 5.Ziegler E.E. et al.: Formula with reduced content of improved, partially hydrolyzed protein and probiotics: infant growth and health. Monatsschr Kinderheilkd 2003, 151:S65-S71.
Nowa Pediatria 4/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria