Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 3-7
Dorota Michałowska-Mitczuk, Jan Kuś
Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy
Epidemiology, diagnosis and treatment of tuberculosis
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
W pracy podano najnowsze dane dotyczące epidemiologii gruźlicy w Polsce. Opisano cechy kliniczne, oraz badania konieczne do rozpoznania gruźlicy o najczęstszych lokalizacjach jak: gruźlica płuc, opłucnej, węzłów chłonnych, kości i stawów oraz nerek. Opisano również zasady leczenia przeciwprątkowego.
Summary
Latest data in TB epidemiology in Poland are presented. Symtoms and TB diagnosis tests in pulmonary TB and each most frequntly occuring site of extrapulmonary TB are described. TB treatment was also discused.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Al Soub H.: Tuber Lung Dis 1996, 77:563-565.
2. Chung-I Liu et al.: Radiology 1978, 126:369-371.
3. Davies P.D.O.: Clinical tuberculosis, 2 ed. Chapman and Hall, London 1998, 175-205.
4. Dhand S. et al.: JAMA 1979, 241:505-7.
5. Dziubek D.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 1996.
6. Friedman L.N.: Tuberculosis: Current Concepts and Treatment, CRC Press, Boca Raton 1994, 113-151.
7. Gruźlica i Choroby Układu Oddechowego w Polsce w 1999 roku. Zakład Epidemiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1999.
8. Hopewell P.C., Bloom B.R.: Tuberculosis and other mycobacterial disease. [W:] Murray J.F., Nadel J.H. Textbook of respiratory medicine. 2ed. W.B. Saunders, Philadelphia 1994, 1094-1160.
9. Huhti E. et al.: Tubercle 1975, 56:27-36.
10. Ip M. et al.: Chest 1989, 95:242-4.
11. Jung-Gi Im et al.: Radiology 1993, 186:653-660.
12. Krakówka P., Rowińska-Zakrzewska E.: Gruźlica; PZWL, Warszawa 1988.
13. Lutwick L.I.: Tuberculosis, Chapman and Hall Medical, London 1995.
14. Naidich D.P. et al.: Computer Tomography and Magnetic Resonance of the Thorax. Lippincott-Raven, Philadelphia, New York 1999.
15. Nakvi A.J., Nohl-Oser H.C.: Thorax 1979, 34:464-9.
16. Reede D., Bergeron R.T.: Radiology 1985, 154:701-4.
17. Rom W.N., Garay S.M.: Tuberculosis. Little,brown and Co., Boston 1996.
18. Roth A. et al.: Molecular diagnosis of tuberculosis; current clinical validity and future perspectives Eur. Respir J. 1997, 10:1877-1891.
19. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J.: Choroby układu oddechowego PZWL, Warszawa, 1997.
20. Schlossberg D. ed.: Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections. 4ed. W.B. Saunders,Philadelphia 1999.
21. Shwarz M.I., King T.E.: Interstitial Lung Disease, B.C. Decker Inc., Hamilton, London 1998.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych