Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 29-31
Stefan Wesołowski
Organizujące się zapalenie płuc
Organising pneumonia
z I Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
W artykule przedstawiono klasyfikację kliniczną oraz obraz kliniczny różnych postaci organizującego się zapalenia płuc, w tym jego najczęściej występującej postaci samoistnej. Omówiono zasady rozpoznawania i leczenia choroby. Możliwość organizującego się zapalenia płuc powinna być brana pod uwagę u każdego chorego z objawami sugerującymi infekcję i nieregularnymi zacienieniami w radiogramie płuc, który nie odpowiada na stosowane antybiotyki.
Summary
Clinical classification, pattern of symptoms and radiological findings in various forms of organising pneumonia are presented in the article. Principles of diagnosis and treatment are discussed. Diagnosis of organising pneumonia should be considered in any patient with symptoms of infection and patchy infiltrates that do not respond to a typical course of antibiotics.
Słowa kluczowe: zapalenie płuc, organizujące.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bellomo R. i wsp. Clinical spectrum of cryptogenic organising pneumonia. Thorax 1991; 46: 554-558
2. Cohen A.J., King T.E., Downey G.R. Rapidly progressive bronchiolitis obliterans with organising pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1994; 149: 1670-1675
3. Colby T.V. Pathologic aspects of bronchiolitis obliterans organising pneumonia. Chest 1992; 102 (suppl): 38-43S
4. Cordier J-F. Organising pneumonia. Thorax 2000; 55: 318-328
5. Costabel U., Guzman J., Teschler H. Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia: outcome. Thorax 1995; 50 (suppl. 1): 559-564
6. Epler G.R. i wsp. Bronchiolitis obliterans organising pneumonia. N. Engl. J. Med. 1985; 312: 152-158
7. Epler G.R. Heterogenity of bronchiolitis obliterans organising pneumonia. Curr. Opin. Pulm. Med. 1998; 4: 93-97
8. Fraser R.S. Bronchiolitis obliterans organising pneumonia. Fraser and Pare´s diagnosis of diseases af the chest. W.B. Saundres Company, Philadelphia, 1999, 2344-2348
9. Izumi T. i wsp. Bronchiolitis obliterans organising pneumonia. Clinical features and differential diagnosis. Chest 1992; 102: 715-719
10. Kitaichi M. Differential diagnosis of bronchiolitis obliterans organising pneumonia. Chest 1992; 102: 44-49S
11. Lohr R.H. i wsp. Organising pneumonia. Features and prognosis of cryptogenic, secondary and focal variants. Arch. Intern. Med. 1997; 157: 1323-1329
12. Lynch J.P. i wsp. Bronchiolar complications of connective tissue disorders. Semin. Respir. Crit. Care Med. 1999; 20: 149-169
13. Meleniewska-Maciszewska A. i wsp. Idiopathic bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP). A report of 8 cases. Eur.Respir.J. 1996, 9 (suppl. 23), 140s
14. Meleniewska-Maciszewska A. Zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc. red. Kuś J. Choroby śródmiąższowe płuc. Borgis, Warszawa, 1997, 69-73
15. Rowińska-Zakrzewska E. Organizujące się zapalenie płuc z zarostowym zapaleniem oskrzelików. red. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. Choroby układu oddechowego. PZWL, Warszawa, 1997, 407-409
16. Wells A.U., du Bois R.M. Bronchiolitis in association with connective tissue disorders. Clin. Chest Med. 1993; 14: 655-656
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych