Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2011, s. 842-845
*Monika Krajewska, Marek Lipiec, Krzysztof Szulowski
Bovine tuberculosis in bison (Bison bonasus caucasicus) located in Poland
Gruźlica bydlęca u żubrów w Polsce
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Mikrobiologii
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szulowski
Streszczenie
Gruźlica bydlęca jest przewlekłą chorobą zakaźną, której czynnikiem etiologicznym jest prątek bydlęcy (Mycobacterium bovis). Patogen ten charakteryzuje się największą patogennością wśród prątków zaliczanych do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Gruźlica bydlęca występuje głownie u bydła, ale powoduje również gruźlicę u zwierząt wolno żyjących, takich jak, żubry, jelenie, dziki, rysie, borsuki, fretki. Co roku gruźlica jest również notowana u zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz na fermach hodowlanych. Zakażeniu sprzyjają wzajemne kontakty, które zdarzają się na pastwiskach i łąkach. Ponadto Mycobacterium bovis cechuje się bardzo wysoką przeżywalnością w środowisku. Ten artykuł prezentuje opis trzech przypadków gruźlicy bydlęcej u żubrów w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Wcześniej badania nad występowaniem gruźlicy u zwierząt dzikich w tym regionie były prowadzone przez Żórawskiego i Lipca oraz Weltza. Stwierdzili oni występowanie gruźlicy bydlęcej u żubrów i jednego borsuka. Testy stosowane w naszym laboratorium pozwoliły wyizolować i scharakteryzować szczepy Mycobacterium bovis wyodrębnione z tkanek żubrów.
Summary
Bovine tuberculosis (BTB) is a chronic infectious disease. The etiological factor is the bovine bacillus (Mycobacterium bovis), which is characterized by the major pathogenicity among mycobacteria belonging to the Mycobacterium tuberculosis complex. It occurs mainly in cattle, but also causes tuberculosis in other livestock such as bison (Bison bonasus caucasicus), red deer (Cervus elaphus), boar (Sus scrofa), lynx (Lynx lynx), badger (Males males), ferret (Mustela putorius). Every year tuberculosis it is also recorded in animals kept in zoos and in farmed herds. The cross – contamination may occur at the common meadows and pastures. In adition, Mycobacterium bovis has a very high survival in the environment. This article presents three cases of bovine tuberculosis (TB) in bison (Bison bonasus caucasicus) located in the Bieszczady National Park (BNP) in Poland. Earlier the studies on the occurrence of tuberculosis in wild animals in this region were conducted by Żórawski and Lipiec and Welz. Among tested animals they found bovine TB in bison and in one badger. The tests used in our laboratory enabled us isolation from bison’s organs and characterization of Mycobacterium bovis strains.
Introduction
Wild animals are the subject of interest to many research centers (1, 2, 3, 4). The most important bacterial diseases of bison and other wild species are bovine tuberculosis, Johne’s disease (paratuberculosis), yersiniosis, leptospirosis, brucellosis, pasterellosis, anthrax, salmonellosis and colibacillosis (5). The relative importance of these disease will vary throughout the world depending on time and circumstances, nevertheless wild animals are considered one of the main reservoirs of these microorganisms (6) which may be transmitted directly and indirectly to livestock and humans. Sometimes it is difficult or even impossible to quantify a prevalence of the disease and efficiently fight with it. The poor environmental conditions, excessive density of animals, as well as more frequent occurring of cattle near nature reserves promote the cross contamination (6, 7, 8, 9). Bovine tuberculosis presents the most significant problem with respect to diagnosis, control, trade of live animals and the establishment of wildlife reservoirs of infection (5, 10). Eradication and control of the disease in livestock has been impeded in several countries by the presence of tuberculosis in wild species (11).
The similar situation exists in Poland. The Bieszczady National Park (BNP) is situated around the border with Ukraine, which still has a problem with the eradication of bovine tuberculosis and many outbreaks of the disease. EFSA (European Food Safety Authority) publishes reports each year, which also place data on the epidemiology of BTB in Europe. Ukraine doesn’t provide any information about it and it is not officially bovine TB – free (non-OTF) country in accordance with legislation (12). On the contrary according to Commission Decision 2009/342/EC Poland is regarded as officially free of bovine TB (OTF) from 2009 (12, 13).
Tuberculosis caused by M. bovis has a special position among the numerous infectious diseases of wildlife. Many European countries still poses a serious economic and the epidemiological problem with bovine TB (14). This disease is characterized mainly by the symptoms of general weakness and progressive emaciation. The histopathological picture is dominated by granulomatous inflammation extending from the formation of tubercles at the entry point and the surrounding lymph nodes (primary complex) (15, 16, 17, 18, 19). Lesions usually appear as firm nodules, white to yellowish in color, and of a different size (14,16). It progresses to chronic and generalized infection affecting organs and lymph nodes (14, 16, 20, 21). It may lead to formation of large tumors in parenchymal organs and caseous necrosis of lymph nodes. In some cases, the entire structure inside the lymph node capsule is covered by necrosis (20, 21).
Material and Methods
The first case report. In march 2009, the dead bison was found in the BNP (female, ca 7 years old). External examination showed that the animal died one month earlier. Tissues were in good condition because of low temperatures. All tissue samples from this animal (lymph nodes, lungs, pleura, liver, spleen and visceral peritoneum), obtained from a Podkarpackie Provincial Veterinary Officer, were macroscopically examined and collected for further bacteriological examination (22).
The second case report. In March 2010, the same Veterinary Officer sent organs from two bison for further testing. One carcass (female, ca 9 years old) was found in the BNP and was almost entirely eaten by wild carnivorous animals. The remains were only the head with retropharyngeal and neck lymph nodes, bones and the skin. On the place of the death only scant biological material in form of lymph nodes was macroscopically examined and collected for bacteriological examination. The second bison (male, 15 years old) was shot by sanitary services in Park and set of samples in a very good shape was delivered to the laboratory.
Bacteriology examination. Tissue samples with lesions were homogenized and decontaminated in 5% oxalic acid and then flushed twice with a 0,85% NaCl (saline), according to the Instruction of the Central Veterinary Officer (22). The sediments were used for direct microscopical examination, culture and for bioassay.
Direct microscopy. The smears were prepared from tissues as well as sediments and were stained with Ziehl – Neelsen (ZN) method and microscopically examined for acid – fast bacilli (22, 23).
Culture. The sediments were inoculated onto three Stonenbrink (S), two Petragnani (P) and one Lowenstein-Jensen (L.J) slants. All slants were incubated at 37°C for 4-6 weeks, with reading every week. Identification of mycobacteria isolates was based on growth on S, L.J slants and morphology of colony.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Zanella G, Durand B, Hars J et al.: Mycobacterium bovis in wildlife in France. J Wildl Dis 2008; 44 (1): 99-108.
2. Schmidbauer SM, Wohlsein P, Kirpal G et al.: Outbreak of Mycobacterium bovis infection in a wild animal park. Vet Rec 2007; 161 (9): 304-07.
3. Thoen CO, Throlson KJ, Miller LD et al.: Pathogenesis of Mycobacterium bovis infection in American bison. Am J Vet Res 1988; 49 (11): 1861-65.
4. Kalicki M, Krajewska M: The case of tuberculosis in the Defassa Waterbuck (Kobus ellipsiprymnus defassa). Med Wet 2011; 67 (7): 499-500.
5. Mackintosh C, Haigh JC, Griffin F: Bacterial diseases of farmed deer and bison. Rev Sci Tech 2002; 21 (2): 249-63.
6. Van Campen H, Rhyan J: The role of wildlife in disease of cattle. Vet Clin Am Food Anim Pract 2010; 26 (1): 147-61.
7. Williams ES, Yuill T, Artois M et al.: Emerging infectious diseases in wildlife. Rev Sci Tech Int Epiz 2002; 21: 139-57.
8. Kruse H, Kirkemo AM, Handeland K: Wildlife as source of zoonotic infections. Emerg Infect Dis 2004; 10: 2067-72.
9. Bengins RG, Laighton FA, Fischer JR ey al.: The role of wildlife in emerging and re-emerging zoonoses. Rev Sci Tech Int Epiz 2004; 23: 497-511.
10. Van Campen H, Rhyan J: The role of wildlife in disease of cattle. Vet Clin Am Food Anim Pract 2010; 26 (1): 147-61.
11. Wobeser G: Bovine tuberculosis in Canadian wildlife: An updated history. Can Vet J 2009; 50 (11): 1169-76.
12. EFSA Jurnal 2011, Information on specific Zoonoses (Tuberculosis due to Mycobacterium bovis) 2009; 9 (3): 159-69.
13. Commission Decision 2009/342/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland are officially free of zoonotic – bovine – leucosis and that Poland and Slovenia are officially free of bovine tuberculosis. 2009; Oj L 104, 24. 4. 2009: 51-56.
14. Zwolska Z, Krajewska M, Augustynowicz-Kopeć E: Mycobacterium bovis old and new problem in animal and men tuberculosis. Nowa Klinika 2010; 17: 340-46.
15. Neill SD, Bryson DG, Pollock JM: Pathogenosis of tuberculosis in cattle. Tuberculosis 2001; 81 (1/2): 79-86.
16. Stamp JT: Bovine pulmonary tuberculosis. J Comp Pathol 1948; 58: 9-23.
17. Stamp JT: A review of the pathogenesis and pathology of bovine tuberculosis with special reference to practical problems. Vet Rec 1994; 56: 443-46.
18. Corner LA: Post mortem diagnosis of Mycobacterium bovis infection in cattle. Vet Microbiol 1994; 40: 53-63.
19. Medlar EM: Pulmonary tuberculosis in cattle. Am Rev Tuber 1940; 41: 283-306
20. Żórawski C, Lipiec M: Przypadek uogólnionej gruźlicy u żubra. Med Wet 1997; 53 (2): 90-92.
21. Żórawski C, Lipiec M: Infekcja Mycobacterium bovis u żubra. Med Wet 1998; 54 (3): 178-80.
22. Instruction no: GIWz.IV.401/TBC – 17/2009 of the Chief Veterinary Officer Warsaw 2009.
23. Isenberg HD, Pezzlo M, Mangels JI et al.: Clinical Microbiology Procedures Handbook Washington: ASM Press 1992.
24. Ayele WY, Neill SD, Zinsstag J, Weiss MG, Pavlik I: Bovine tuberculosis: an old disease but a new threat to Africa. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8 (8): 924-37.
25. De Garine-Wichatitsky M, Caron A, Gomo C et al.: Bovine tuberculosis in buffaloes, Southern Africa. Emerg Infect Dis 2010; 16 (5): 884-85.
26. De Lisle GW, Macintosh CG, Bergis RG: Mycobacterium bovis in free-living and captive wildlife, including farmed deer. Rev Sci Tech 2001; 20 (1): 86-111.
27. Himsworth CG, Elkin BT, Nishi JS et al.: An outbreak of bovine tuberculosis in an intensively managed conservation herd of wild bison in the Northwest Territories. Can Vet J 2010; 51 (6): 593-97.
28. Lutze-Wallace C, Turcotte C, Stevenson DA et al.: Isolation of Mycobacterium bovis from a wood in a wildlife conservation project in the Northwest Territories. Can Vet J 2006; 47 (4): 317-18.
29. Michel AL, Simöes M: Comparative field evaliuation of two rapid immunochromatographic tests for the diagnosis of bovine tuberculosis in African buffaloes (Syncerus caffer). Vet Immunol Immunopathol 2009; 127 (1-2): 186-89.
30. Nishi JS, Shury T, Elkin BT: Wildlife reservoirs for bovine tuberculosis (Mycobacterium bovis) in Canada: strategies for management and research. Vet Microbiol 2005; 112 (2-4): 325-38.
31. Tessaro SV: Review of the diseases, parasites and miscellaneous pathological conditions of North American bison. Can Vet J 1989; 30 (5): 416-22.
32. Tessaro SV, Forbes LB, Turcotte C: A survey of brucellosis and tuberculosis in bison in and around Wood Buffalo National Park, Canada.Can Vet J 1990; 31 (3): 174-80.
33. Buddle BM, Wedlock DN, Denis M: Progress in the development of tuberculosis vaccines for cattle and wildlife. Vet Microbiol 2006; 112 (2-4): 191-200.
34. De Klerk LM, Michel AL, Bengis RG et al.: BCG vaccination failed to protect yearling African byffaloes (Syncerus caffer) against experimental intratonsilar challenge with Mycobacterium bovis. Vet Immunol Immunopathol 2010; 137 (1-2): 84-92.
otrzymano: 2011-08-18
zaakceptowano do druku: 2011-09-14

Adres do korespondencji:
*Monika Krajewska
Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikrobiologii
ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
tel.: (81) 889-30-06
e-mail: monika.krajewska@piwet.pulawy.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych