Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2011, s. 31-33
*Konrad Wroński, Maciej Orłowski, Arkadiusz Michalak
Niedrożność jelita cienkiego jako konsekwencja przemieszczenia protezy przełykowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Small bowel ileus as a consequence of a migrated oesophageal stent – case report and review of literature
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr med. Jerzy Okraszewski
Summary
Oesophageal stents are used both in curing inoperable malignant tumors and stenoses of the oesophagus. The number of complications following their placement is decreasing due to a higher quality of the stents. The ileus of the small bowel caused by a migrated stent occurs extremely rarely in clinical practice.
In the following article the authors describe a case of a 51-year-old woman patient who had surgery due to a small bowel ileus resulting from a migrated oesophageal stent and also review the latest literature referring to this issue.
WSTĘP
Protezy przełykowe używane są do leczenia nieoperacyjnych nowotworów złośliwych i zwężeń przełyku (1-8). Ze względu na coraz lepszą jakość produkowanych stentów ilość powikłań po ich założeniu jest coraz mniejsza (5-16). Niedrożność jelita cienkiego spowodowana migracją stentu występuje niezwykle rzadko w praktyce klinicznej (7-15).
OPIS PRZYPADKU
51-letnia kobieta z nieoperacyjnym rakiem gruczołowo-płaskonabłonkowym przełyku naciekającym połączenie przełykowo-żołądkowe i dno żołądka z przerzutami do węzłów chłonnych okołożołądkowych i zaotrzewnowych, po laparotomii i protezowaniu przełyku m/o Hering, po założeniu gastrostomii i po chemioterapii została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu bólów brzucha, zatrzymania gazów i stolca, nudności i wymiotów od dwóch dni. W wywiadzie stent u chorej był założony 13 miesięcy wcześniej. W badaniu przedmiotowym u chorej stwierdzono bolesny brzuch szczególnie w podbrzuszu o wzmożonym napięciu. W badaniach laboratoryjnych zwracała uwagę leukocytoza (WBC – 15 tys./μl). Pozostałe badania laboratoryjne nie wykazywały odchyleń od normy.
U chorej wykonano RTG brzucha na stojąco, w którym stwierdzono obecność protezy w końcowym odcinku jelita cienkiego i obecność pojedynczych poziomów płynowo-gazowych w śródbrzuszu głównie po stronie prawej (zdjęcie 1). U chorej postawiono rozpoznanie: niedrożność jelita cienkiego spowodowana migracją protezy przełykowej. Wobec powyższych objawów chorą zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym.
Zdjęcie 1. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej u 51-letniej kobiety pokazujące obecność protezy przełykowej w jelicie cienkim i pojedyncze poziomy płynowo-gazowe w śródbrzuszu głównie po stronie prawej.
W znieczuleniu ogólnym cięciem pośrodkowym dolnym otworzono jamę otrzewnej. Po otwarciu jamy otrzewnej stwierdzono rozdęte pętle jelita cienkiego. Kontrola palpacyjna jelita cienkiego wykazała protezę w odległości około 20 cm od zastawki krętniczo-kątniczej. Cięciem poprzecznym otworzono jelito i ewakuowano protezę przełykową. Jelito cienkie zamknięto dwoma piętrami szwów ciągłych wchłanianych. Czas trwania operacji wynosił 40 minut.
Przebieg pooperacyjny u chorej był niepowikłany. Po 10-dniowej hospitalizacji chora została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym. Obecnie chora znajduje się pod kontrolą Centrum Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Pera M, Manterola C, Vidal O et al.: Epidemiology of esophageal adenocarcinoma. J Surg Oncol 2005; 92: 151-159. 2. Siersema PD, Dees J, van Blankenstein M: Palliation of malignant dysphagia from oesophageal cancer. Rotterdam Oesophageal Tumor Study Group. Scand J Gastroenterol Suppl 1998; 225: 75-84. 3. Adams R, Morgan M, Mukherjee S et al.: A prospective comparison of multidisciplinary treatment of oesophageal cancer with curative intent in a UK cancer network. Eur J Surg Oncol 2007; 33: 307-313. 4. Cordero JA Jr, Moores DW: Self-expanding esophageal metallic stents in the treatment of esophageal obstruction. Am Surg 2000; 66: 956-959. 5. Morgan R, Adam A: Use of metallic stents and balloons in the esophagus and gastrointestinal tract. J Vasc Interv Radiol 2001; 12: 283-297. 6. Bastos I, Gomes D, Gregorio C et al.: An unusual foreign body in rectum. Hepatogastroenterology 1998; 45: 1587-1588. 7. Kato H, Fukuchi M, Miyazaki T et al.: Endoscopic clips prevent self-expandable metallic stent migration. Hepatogastroenterology 2007; 54: 1388-1390. 8. Henne TH, Schaeff B, Paolucci V: Small-bowel obstruction and perforation. A rare complication of an esophageal stent. Surg Endosc 1997; 11: 383-384. 9. Kim HC, Han JK, Kim TK et al.: Duodenal perforation as a delayed complication of placement of an esophageal stent. J Vasc Interv Radiol 2000; 11: 902-904. 10. Dogan UB, Egilmez E: Broken stent in oesophageal malignancy: a rare complication. Acta Gastroenterol Belg 2005; 68: 264-266. 11. Altiparmak E, Saritas U, Disibeyaz S et al.: Gastrocolic fistula due to a broken esophageal self-expandable metallic stent. Endoscopy 2000; 32: S72. 12. von Schonfeld J: Endoscopic retrieval of a broken and migrated esophageal metal stent. Z Gastroenterol 2000; 38: 795-798. 13. Bay J, Penninga L: Small bowel ileus caused by migration of oesophageal stent. Uggeskr Laeger. 2010; 172(33): 2234-2235. 14. Valek V, Hrobar P, Mrazova J et al.: Metal stents in patients with malignant and benign esophageal stenoses. Rozhl Chir 1997; 76(7): 319-324. 15. Kala Z, Ostrizek T, Hanke I et al.: A rare cause of ileus and its laparoscopic treatment. Rozhl Chir. 1997; 76(5): 246-249. 16. Harries R, Campbell J, Ghosh S: Fractured migrated oesophageal stent fragment presenting as small bowel obstruction three years after insertion. Ann R Coll Surg Engl 2010; 92(6): W14-15.
otrzymano: 2011-05-20
zaakceptowano do druku: 2011-05-31

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636-76-11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 2/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna