Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Odległe następstwa tracheostomii przezkrtaniowej sposobem Fantoniego

Jerzy Paleczny, Piotr Knapik, Dariusz Maciejewski, Elżbieta Łoniewska-Paleczny
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2004

Uszkodzenie krtani jako powikłanie intubacji dotchawiczej

Jadwiga Biernacka, Sami Zaid, Marcin Szymański, Andrzej Nestorowicz
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2004

Znaczenie wywiadu anestezjologicznego w przewidywaniu trudności intubacyjnych

Magdalena Łasińska-Kowara, Janina Suchorzewska, Anna Wądrzyk, Magdalena Sidorowicz
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Stany zagrożenia życia w położnictwie

Elżbieta Nowacka, Magdalena Światek-Zdzienicka, Robert Jarzębski
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2004

Sino- and otogenic intracranial complications: 2 cases reports

Ireneusz Bielecki, Łukasz Zygan, Ewa Kluczewska, Ryszard Tomaszewski, Elwira Nowak-Adamska
New Medicine 3/2004

Przydatność echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w rozpoznawaniu przyczyn stanów zagrożenia życia – opis przypadku

Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Ryszard Jackowski, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Łapiński, Wanda Zimnoch, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2003

Complications of otitis media in children – a continuing problem

Anna Bielicka, Małgorzata Dębska, Eliza Brożek, Mieczysław Chmielik
New Medicine 2/2003

Complications of sinusitis in children hospitalised between 1994 and 2002

Małgorzata Dębska, Eliza Brożek, Anna Bielicka, Mieczysław Chmielik
New Medicine 2/2003

Clinical aspects of ethmoiditis

Mieczysław Chmielik, Anna Gabryszewska
New Medicine 2/2002