Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2016

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 85
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 86
Opisy przypadków
Case reports
Wstrząs septyczny w przebiegu zgorzeli Fourniera – opis przypadku
Septic shock in the course of Fournier’s gangrene – a case report
Jacek Wadełek – s. 89-97
Septic shock in the course of Fournier’s gangrene – a case report
Wstrząs septyczny w przebiegu zgorzeli Fourniera – opis przypadku
Jacek Wadełek – s. 89-97
Średniej wielkości wrodzone znamię melanocytowe okolicy odbytu – opis rzadkiego przypadku
Medium congenital melanocytic nevus of the perianal region – a rare case report
Konrad Wroński, Janusz Kaczor, Zbigniew Masłowski, Leszek Frąckowiak, Przemysław Stefaniak, Michał Frąckowiak – s. 98-101
Medium congenital melanocytic nevus of the perianal region – a rare case report
Średniej wielkości wrodzone znamię melanocytowe okolicy odbytu – opis rzadkiego przypadku
Konrad Wroński, Janusz Kaczor, Zbigniew Masłowski, Leszek Frąckowiak, Przemysław Stefaniak, Michał Frąckowiak – s. 98-101
Prace poglądowe
Review papers
Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii
Diagnostic investigation and management of Fournier’s gangrene in intensive care unit
Jacek Wadełek – s. 102-113
Diagnostic investigation and management of Fournier’s gangrene in intensive care unit
Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii
Jacek Wadełek – s. 102-113
Powikłania po leczeniu ropni i przetok odbytu
Complications after anal abscesses and fistulae treatment
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski – s. 114-126
Complications after anal abscesses and fistulae treatment
Powikłania po leczeniu ropni i przetok odbytu
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski – s. 114-126