Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2016, s. 98-101 | DOI: 10.5604/17312485.1223278
*Konrad Wroński1, Janusz Kaczor1, Zbigniew Masłowski1, Leszek Frąckowiak2, Przemysław Stefaniak1, Michał Frąckowiak3
Medium congenital melanocytic nevus of the perianal region – a rare case report
Średniej wielkości wrodzone znamię melanocytowe okolicy odbytu – opis rzadkiego przypadku
1Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
2Department of Public Health and Epidemiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Head of Department: Professor Anna Abramczyk, MD, PhD
3Medical University of Gdańsk
Dean of University: Professor Janusz Moryś, MD, PhD
Streszczenie
Wrodzone znamiona melanocytowe to łagodny rozrost melanocytów obecny już w chwili urodzenia. Występują u 1% żywo urodzonych dzieci. Wrodzone znamię melanocytowe powstaje między 5. a 24. tygodniem ciąży. Te łagodne zmiany rozrostowe mogą być umiejscowione w dowolnym obszarze ciała, przy czym najczęściej występują na tułowiu, nieco rzadziej na skórze kończyn i głowy. Wrodzone znamiona melanocytowe są zazwyczaj zmianami bezobjawowymi, choć u niektórych pacjentów może pojawić się świąd.
Pewne rodzaje wrodzonych znamion melanocytowych wiążą się z ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań. Jednym z takich ciężkich powikłań jest melanoza nerwowoskórna (ang. neurocutaneous melanosis – NCM). Kolejnym istotnym zagrożeniem związanym z wrodzoną łagodną proliferacją jest rozwój czerniaka skóry. W przypadku czerniaka wywodzącego się z dużych wrodzonych znamion melanocytowych rokowanie jest bardzo złe. Równie złe rokowanie towarzyszy objawowej melanozie nerwowoskórnej.
Autorzy niniejszego artykułu przedstawiają przypadek 32-letniego mężczyzny rasy białej, przyjętego do szpitala z rozpoznaniem wrodzonego znamienia melanocytowego okolicy odbytu. Pacjenta poddano zabiegowi chirurgicznego usunięcia łagodnej melanocytowej zmiany rozrostowej. Mężczyzna opuścił oddział pierwszego dnia po zabiegu.
Autorzy dokonali ponadto przeglądu literatury dotyczącej diagnostyki i leczenia wrodzonego znamienia melanocytowego.
Summary
Congenital melanotic nevi are benign proliferations of melanocytic cells and are present at birth. About 1% of live births have congenital melanocytic nevi. Congenital melanocytic nevus originates between 5 and 24 weeks gestation. These benign proliferations can be observed in any region of the body, but the most common location is the torso, followed by the limbs and the head. Congenital melanocytic nevi are usually asymptomatic, however some patients may suffer from pruritus.
There is a risk of serious complications in some types of congenital melanocytic nevi. Neurocutaneous melanosis (NCM) is one of these serious complications. Another major risk associated with congenital benign proliferation is the possibility of developing melanoma. The prognosis is dismal when melanoma arises from large congenital melanocytic nevi. The prognosis of symptomatic neurocutaneous melanosis is also poor.
The authors of this article presented a case of a 32-year-old white man admitted to hospital with a diagnosis of congenital melanocytic nevus of the perianal region. He underwent a surgical excision of the benign melanocytic proliferation and was discharged on the first day after surgery. Additionally, the authors performed a literature review on the diagnosis and treatment of congenital melanocytic nevi.
Introduction
Congenital melanotic nevi (CMN) are benign proliferations of melanocytic cells and are present at birth. About 1% of live births have congenital melanocytic nevi (1). The incidence of CMN is estimated at less than 1:20,000 newborns (1). These benign proliferations of melanocytic cells are more frequent observed in female patients than male patients with ratios ranging from 1.17:1 to 1.46:1 (2, 3).
Case report
A 32-year-old Caucasian man was referred to the Department of Surgical Oncology Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn due to diagnosed medium congenital melanocytic nevus of the perianal region. The patient reported that the perianal melanocytic proliferation was present from birth. According to his wife, the melanocytic nevi was initially the size of 10 millimeters. In the last year, however, it has rapidly grown. At the time of presenting in the hospital, the melanocytic proliferation had a diameter of 75 x 52 mm (fig. 1). The lesion was previously examined by a dermatologist using dermatoscope and qualified for removal. The patient reported no other symptoms, drug abuse, a history of weight loss or loss of appetite. He had no history of surgery. There was no family history of carcinoma.
Fig. 1. Congenital melanocytic nevus of the perianal region – diameter: 75 x 52 mm
On physical examination of the right lumbar the patient did not report pain. Blood tests were within normal limits. The patient was transferred to the operating room for excision of the perianal medium congenital melanocytic nevus. A complete excision of the congenital nevus was performed without damaging the main perianal muscular structures (fig. 2). The CMN was removed with a 2-millimeter margin of healthy tissue. The material was sent for a routine histopathological examination. The time of surgery was about 30 minutes.
Fig. 2. Status post complete resection of congenital melanocytic nevus and a sutured wound
The final histopathological examination confirmed the earlier diagnosis of congenital melanocytic nevus. The patient felt good after the surgery and did not complain of pain. The postoperative period was uncomplicated and the patient left the ward on the first day after surgery.
A few days after the surgery, a wound dehiscence occurred. It was decided to allow wound healing to take place by granulation tissue formation. After a month, the wound healed properly (fig. 3).
Fig. 3. Surgical wound covered with granulation tissue
Discussion

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Castilla EE, da Graca Dutra M, Orioli-Parreiras IM: Epidemiology of congenital pigmented naevi: I. Incidence rates and relative frequencies. Br J Dermatol 1981; 104: 307-315. 2. Watt AJ, Kotsis SV, Chung KC: Risk of melanoma arising in large congenital melanocytic nevi: a systematic review. Plast Reconstr Surg 2004; 113: 1968-1974. 3. Bett B: Large or multiple congenital melanocytic nevi: occurrence of cutaneous melanoma in 1008 persons. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 793-797. 4. Marghoob AA: Congenital melanocytic nevi. Evaluation and management. Dermatol Clin 2002; 20: 607-616. 5. Arneja JS, Gosain AK: Giant congenital melanocytic nevi of the trunk and an algorithm for treatment. J Craniofac Surg 2005; 16: 886-893. 6. Arneja J, Gosain A: Giant congenital melanocytic nevi. Plast Reconstr Surg 2009; 124: 1e-13e. 7. Hale E, Stein J, Ben-Porat L et al.: Association of melanoma and neurocutaneous melanocytosis with large congenital melanocytic naevi – results from the NYU-LCIVIN registry. Br J Dermatol 2005; 153: 512-517. 8. Slutsky JB, Barr JM, Femia AN et al.: Large congenital melanocytic nevi: associated risk and management considerations. Semin Cutan Med Surg 2010; 29: 79-84. 9. Turkmen A, Isik D, Bekerecioglu M: Comparison of classification system for congenital melanocytic nevi. Dermatol Surg 2010; 36: 1554-1562. 10. Kopf A, Bart R, Hennessey P: Congenital nevocytic nevi and malignant melanomas. J Am Acad Dermatol 1979; 1: 123-130. 11. Makkar HS, Frieden IJ: Neurocutaneous melanosis. Semi Cutan Med Surg 2004; 23: 138-144. 12. Shah KN: The risk of melanoma and neurocutaneous melanosis associated with congenital melanocytic nevi. Semin Cutan Med Surg 2010; 29: 159-164. 13. Viana ACL: Risk of development of melanoma in patients with giant congenital melanocytic nevus [dissertation]. Belo Horizonte (MG): Universidade Federal de Minas Gerais 2012: 122. 14. Krengel S, Hauschild A, Schafer T: Melanoma risk in congenital melanocytic naevi: a systematic review. Br J Dermatol 2006; 155: 1-8. 15. Australian Cancer Network: Clinical practice guidelines for the management of melanoma in Australia and New Zealand. National Health and Medical Research Council (NHMRC), Canberra 2008. 16. Agero AL, Benvenuto-Andrade C, Dusza SW et al.: Asyptomatic neurocutaneous melanocytosis in patients with large congenital melanocytic nevi: a study of cases from an internet-based registry. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 959-965.
otrzymano: 2016-08-10
zaakceptowano do druku: 2016-08-29

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

Nowa Medycyna 3/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna