` Nowa Pediatria 2/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS
Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2014

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Wpływ przerostu migdałka gardłowego i skrzywienia przegrody nosa na zmiany zapalne w zatokach u dzieci do 5 roku życia
The correlation between hypertrophy of adenoid, deviatio of septi nasi and rhinosinusitis in children to the age of 5
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 35-37
Powikłania pointubacyjne krtani u wcześniaków
Laryngeal complications of endotracheal intubation in premature newborns
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka – s. 38-43
INNE PRACE
Prace oryginalne
Original papers
Badanie sondażowe zawartości ołowiu i kadmu oraz wpływu suplementacji magnezem 16-osobowej grupy dziewcząt w wieku 9-20 lat
Survey research on lead and cadmium contents and assessment of magnesium supplementation effects on a group of young females 9-20 years of age
Jerzy Oleszkiewicz, Renata Modrzejewska, Marta Pietek, Marlena Drożdż – s. 44-49
Edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych ich dzieci
Health education of pregnant women about their children’s immunization
Barbara Cędrowska, Dominik Olejniczak – s. 50-55
Stan wiedzy rodziców na temat żywienia dzieci od urodzenia do 3 lat
Parent’s knowledge of nutrition methods with regard to children from birth to the age of 3
Renata Łukasik, Wioletta Waksmańska, Katarzyna Gawlik, Halina Woś, Monika Mikulska – s. 56-62
Prace poglądowe
Review papers
Czynniki wpływające na skuteczność rehabilitacji metodą NDT-Bobath u dzieci urodzonych przedwcześnie
Factors affecting the efficacy of rehabilitation NDT-Bobath children born prematurely
Karolina Bagnowska – s. 63-71