Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na temat tych szczepień
Recommended vaccinations among children and parents’ opinions on vaccinations
Edyta Lipska, Małgorzata Lewińska, Grażyna Górnicka – s. 43-48
Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego
Consumption of garlic in patients with diagnosed colorectal carcinoma
Konrad Wroński – s. 49-53
Prace poglądowe
Review papers
Postępowanie terapeutyczne w przypadku powikłań skórnych oraz trudno gojących się ran wokół stomii
Therapeutic management for skin complications and difficult to heal wounds around the stoma
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 54-57
Wartość badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych. Rola PET-CT
The value of imaging in the diagnosis and treatment of the cancers. The role of PET-CT technique
Ewa Telka – s. 58-60
Terapia fagowa – nadzieje i obawy
Phage therapy – hopes and fears
Paweł Kowalczyk, Karol Chalimoniuk, Agnieszka Danielak, Dorota Dziedziela, Paulina Jankowska, Marzena Kowalska, Joanna Laskowska, Marzena Rachocka, Jarosław Szczepaniak, Tomasz Walter, Paulina Strzyga, Justyna Szymańska, Mariusz Słomka, Katarzyna Zawadka, Martyna Staszewska – s. 61-65
Przygotowanie pacjenta z endoprotezą stawu biodrowego do aktywności sportowej
Preparation of the patient with hip endoprosthesis to sport activity
Magdalena M. Lesiewicz, Michał Lupa, Andrzej Pozowski, Rafał Wiak – s. 66-71
Czynniki kontaktu w fizjologicznym krzepnięciu krwi oraz w zakrzepicy
Contact factors in blood clot formation and in thrombosis
Michał B. Ponczek, Michał Bijak – s. 72-79
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.