Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2014

Spis treści / Contents

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA
PEDIATRIC GATSROENTEROLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena przebiegu klinicznego przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR
The clinical course of chronic pancreatitis in children with the coincidence of mutations in the CFTR and SPINK1 genes
Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Elwira Kołodziejczyk, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 140-144
Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego – badanie dwuośrodkowe
Clinical characteristics of children with cholelithiasis – experience of the two centers
Olga Niewiadomska, Dariusz Lebensztejn, Agnieszka Bakuła, Mikołaj Teisseyre, Piotr Czubkowski, Wojciech Kwiatkowski, Piotr Socha, Irena Jankowska – s. 145-149
Stężenie kalprotektyny w stolcu jako dobry biomarker gojenia śluzówkowego w monitorowaniu przebiegu choroby u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Fecal calprotectin is a good biomarker of mucosal healing in monitoring of children with IBD
Michał Szczepański, Maciej Dądalski, Edyta Szymańska, Monika Meglicka, Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś – s. 150-153
Charakterystyka kliniczna i wyniki wideofluoroskopowej oceny aktu połykania u dzieci z zaburzeniami połykania
Clinical characteristics and videofluoroscopic swallowing study findings in children with swallowing disorders
Ewa Winnicka, Dorota Majak, Anna Rybak – s. 154-161
Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z chorobą Crohna kwalifikowanych do leczenia biologicznego
Cohort profile: pediatric patients with Crohn’s disease qualified to biologic therapy
Edyta Szymańska, Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 162-165
Adalimumab w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Adalimumab in pediatric ulcerative colitis
Anna Wiernicka, Maciej Dądalski, Monika Szychta, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 166-171
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Terapia w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka. Opis przypadku
Methods of treatment in child with Crohn’s disease. Case report
Agnieszka Wegner, Maciej Dądalski, Józef Ryżko, Jarosław Kierkuś – s. 172-177
Przypadek pacjenta pediatrycznego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i skórną manifestacją pozajelitową w postaci piodermii zgorzelinowej
A case of pediatric patient with ulcerative colitis and extraintestinal skin manifestation – pyoderma gangrenosum
Jarosław Kierkuś, Edyta Szymańska, Sylwia Szymańska, Lidia Ruszkowska – s. 178-180
PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Monitorowanie aktywności choroby Crohna: skala kliniczna, endoskopowa oraz histologiczna
Monitoring Crohn’s disease activity: clinical, endoscopic and histological indices
Edyta Szymańska, Jarosław Kierkuś – s. 181-185
Żywienie dzieci w opiece paliatywnej
Nutrition in pediatric palliative care
Małgorzata Matuszczyk, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś – s. 186-191
Dziedziczne zapalenie trzustki
Hereditary pancreatitis
Karolina Wejnarska, Elwira Kołodziejczyk, Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz – s. 192-196
Leczenie biologiczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Biological therapy for pediatric ulcerative colitis
Anna Wiernicka, Maciej Dądalski, Monika Szychta, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 197-201
Endoskopowa cholagiopankreatografia wsteczna (ECPW) u dzieci z chorobami trzustki
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in children with pancreatic diseases
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz – s. 202-207
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jarosław Kierkuś – s. 208-209
Comment
Jarosław Kierkuś – s. 210