Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2016, s. 819-822 | DOI: 10.5604/08606196.1222883
*Sebastian Piotrowicz1, Łukasz Nyk1, Mieszko Kozikowski1,Tomasz Gołąbek2, Andrzej Borówka1, Jakub Dobruch1
Complications of endoscopic radical prostatectomy
Powikłania endoskopowej prostatektomii radykalnej
1st Unit of Didactics, Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock
Head of Department: Jakub Dobruch, MD, PhD
2nd Department of Urology, Collegium Medicum, Jagiellonian University in Kraków
Head of Department: Professor Piotr L. Chłosta, MD, PhD, FEBU, FRCS (Glasg)
Streszczenie
Wstęp. Radykalna prostatektomia (RP) powinna być uzupełniona rozległym wycięciem regionalnych węzłów chłonnych, jeśli ryzyko wystąpienia przerzutów jest większe niż 5% i wówczas wykonywana jest z dostępu przezotrzewnowego (ang. transperitoneal endoscopic radical prostatectomy – TERP). W pozostałych przypadkach operacja jest wykonywania z dostępu pozaotrzewnowego (ang. endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy – EERP).
Cel pracy. Ocena częstości występowania powikłań podczas endoskopowej prostatektomii radykalnej wykonywanej w Klinice Urologii CMKP w latach 2011-2013.
Materiał i metody. Analizą objęto dane 192 mężczyzn. Chorych podzielono na dwie grupy: TERP (n = 101) oraz EERP (n = 91). Analiza miała charakter retrospektywny i dotyczyła głównie zjawisk, które zaobserwowano podczas operacji i we wczesnym okresie pooperacyjnym.
Wyniki. U 101 (52,6%) chorych wykonano TERP, u 91 (47,4%) EERP. Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku 60-64 lata. U większości (87%) chorych na podstawie danych klinicznych uznano, że rak był klinicznie ograniczony do stercza (cT £ 2, N0, M0), u pozostałych uważano, że był zaawansowany miejscowo (cT ≥ 3, N0, M0). Średni czas trwania hospitalizacji wyniósł 5 dni, przy czym w obu grupach przedstawiał się podobnie. Najczęstszym powikłaniem obserwowanym u mężczyzn poddanych TERP i EERP było krwawienie wymagające podania masy erytrocytarnej, niemniej w obu grupach dotyczyło to zwykle co dziesiątego chorego.
Wnioski. Pomimo wymienionych powyżej niedoskonałości uważamy, że endoskopowa prostatektomia radykalna jest operacją zapewniającą pacjentom bezpieczeństwo. Ponadto u wybranych chorych uzupełnienie ERP rozległą limfadenektomią również nie wiąże się z wystąpieniem groźnych zdarzeń dla zdrowia operowanego mężczyzny.
Summary
Introduction. Transperitoneal endoscopic radical prostatectomy (TERP) with extended pelvic lymph nodes dissection should be performed if the risk of lymph nodes involvement is greater than 5%. In other cases, endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy (EERP) is performed.
Aim. To evaluate the incidence of complications during endoscopic radical prostatectomy performed in the Department of Urology of CMKP in 2011-2013.
Material and methods. Data of 192 men subjected to ERP were analysed. Patients were divided into two groups: TERP, n = 101 and EERP, n = 91. It was a retrospective analysis primarily of complications observed during surgery and in the early postoperative period.
Results. TERP and EERP were performed in 101 (52.6%) and 91 (47.4%) men, respectively. The largest group were men aged 60 to 64 years. In the majority of patients (87%) based on clinical data it was concluded that the cancer was clinically confined to the prostate (c £ T2, N0, M0), while in the remaining patients it was thought to be locally advanced (cT ≥ 3, N0, M0). The mean duration of hospitalisation was 5 days, wherein the two groups presented similarly. The most common complication observed in men treated with TERP and EERP was bleeding requiring blood transfusions, but it usually involved every tenth patient in both groups.
Conclusions. Despite the abovementioned complications, we believe that endoscopic radical prostatectomy ensures patients’ safety. In addition, ERP supplemented with extended pelvic lymph node dissection in selected patients is not associated with the occurrence of serious complications.Introduction
Radical prostatectomy (RP) is a recognised method for the treatment of prostate cancer, particularly at an early clinical stage. It allows for the achievement of 5-year and 10-year overall survival rate at the level of 80 and 75% and biochemical relapse-free survival rate of 70%-90% and 60%-80%, respectively (1, 2). Endoscopic radical prostatectomy (ERP) was first performed in 1992 by Schuessler (3). In Poland ERP was introduced in 2004. In our centre ERP is the method of choice for selected patients with prostate cancer. In addition, if the risk of lymph node involvement is higher than 5%, this procedure is supplemented with extended regional lymph node dissection using transperitoneal approach (transperitoneal endoscopic radical prostatectomy – TERP). In the remaining cases the operation is performed using extraperitoneal approach (endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy – EERP). Endoscopic radical prostatectomy represents the dominant method for the treatment of patients with prostate cancer in selected centres in Poland. Unfortunately, the number of lymph nodes removed during these operations is surprisingly low and is not consistent with the recommendations of the European Association of Urology (4). Consequently, the authors did not encounter any account of the possible complications when this procedure is supplemented with extended regional lymph node dissection. Therefore, they decided to present the rate of complications observed during endoscopic radical prostatectomy that was performed at the Department of Urology of the Centre of Postgraduate Medical Education, Poland, in 2011-2013.
Aim
To evaluate the incidence of complications during endoscopic radical prostatectomy performed in the Department of Urology of CMKP in 2011-2013.
Material and methods
The data of 192 men who underwent ERP in the specified period of time were analysed. The patients were divided into two groups. The first one included men who underwent transperitoneal surgery (TERP; n = 101), while the second one included men who underwent extraperitoneal surgery (EERP; n = 91). It was a retrospective analysis primarily of complications observed during surgery and in the early postoperative period. Negative consequences of ERP which appeared within 3 months of the procedure have also been presented.
Results
In 101 (52.6%) patients TERP was performed and 91 patients (47.4%) underwent EERP. The selection of the method for radical prostatectomy depended on the patient’s and operating urologist’s preferences. In the vast majority of cases transperitoneal surgery was performed in patients with high- or moderate-risk cancer (cT ≥ 2b and/or PSA ≥ 10 ng/ml and/or Gl.s. ≥ 7).
The men who underwent surgery were 44 to 76 years old. The largest group were men aged 60 to 64 years (tab. 1).
Tab. 1. Age structure of men who underwent endoscopic radical prostatectomy (ERP)
Age (years)ERP
Number of operated patientsPercent
47-4931.6
50-542110.9
55-593417.7
60-646332.8
65-694523.4
70-742110.9
> 7452.6
Total192100.0%

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Huland H: Radical prostatectomy: options and issues. Eur Urol 2001; 39: 3-9.
2. Eastham JA, Scardino PT: Radical prostatectomy. [In:] Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein A (eds.): Campbell’s Urology. Vol. IV. 8th ed. Saunders, Philadelphia 2002: 3083-3088.
3. Schuessler WW, Shulam PG, Clayman RV, Kavoussi LR: Laparoscopic radical prostatectomy: initial short term experience. Urology 1997; 50: 854-857.
4. Piotrowicz S, Sylwia B, Cichocki M et al.: Kongres PTU, Warszawa 2014.
5. Gervasi LA, Mata J, Easley JD et al.: Prognostic significance of lymph nodal metastases in prostate cancer. J Urol 1989; 142: 332-336.
6. Partin AW, Pound CR, Clemens JQ et al.: Serum PSA after anatomic radical prostatectomy. The Johns Hopkins experience after 10 years. Urol Clin North Am 1993; 20: 713-725.
7. Pound CR, Partin AW, Epstein JI, Walsh PC: Prostate-specific antigen after anatomic radical retropubic prostatectomy. Patterns of recurrence and cancer control. Urol Clin North Am 1997; 24: 395-406.
8. Mukamel E, Hannah J, Barbaric Z, de Kernion JB: The value of computerized tomography scan and magnetic resonance imaging in staging prostatic carcinoma: comparison with the clinical and histological staging. J Urol 1986; 136: 1231-1233.
9. Wolf JS Jr, Cher M, Dall’era M et al.: The use and accuracy of cross-sectional imaging and fine needle aspiration cytology for detection of pelvic lymph node metastases before radical prostatectomy. J Urol 1995; 153: 993-999.
10. Parker CC, Husband J, Dearnaley DP: Lymph node staging in clinically localized prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis 1999; 2: 191-199.
11. Lein M, Stibane I, Mansour R et al.: Complications, Urinary Continence, and Oncologic Outcome of 1000 Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomies – Experience at the Charit Hospital Berlin, Campus Mitte. Eur Urol 2006; 50: 1278-1284.
12. Heidenreich A, Varga Z, Von Knobloch R: Extended pelvic lymphadenectomy in patients undergoing radical prostatectomy: high incidence of lymph node metastasis. J Urol 2002; 167: 1681-1686.
13. Golimbu M, Morales P, Al-Askari S, Brown J: Extended pelvic lymphadenectomy for prostatic cancer. J Urol 1979; 121: 617-620.
14. McDowell GC 2nd, Johnson JW, Tenney DM, Johnson DE: Pelvic lymphadenectomy for staging clinically localized prostate cancer. Indications, complications, and results in 217 cases. Urology 1990; 35: 476-482.
15. Allaf ME, Palapattu GS, Trock BJ et al.: Anatomical extent of lymph node dissection: impact on men with clinically localized prostate cancer. J Urol 2004; 172: 1840-1844.
otrzymano: 2016-10-12
zaakceptowano do druku: 2016-11-03

Adres do korespondencji:
*Sebastian Piotrowicz
Klinika Urologii CMKP Centrum Zdrowia Otwock
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
tel. +48 (22) 710-30-49
spiotrowicz@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych