Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Wpływ desfluranu na odstęp QT i skorygowany odstęp QTc u chorych poddawanych chemioterapii antracyklinami

Radosław Owczuk, Magdalena A. Wujtewicz, Wioletta Sawicka, Aleksandra Suszyńska-Mosiewicz, Agnieszka Polak, Jarosław Skokowski, Maria Wujtewicz
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007

Zespół Hornera w trakcie znieczulenia zewnątrzoponowego porodu – opis przypadku

Elżbieta Nowacka, Wiesław Schubert, Julia Zaręba-Szczudlik, Nikola Niewęgłowska, Piotr Szczudlik
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007

Neurologiczne powikłania w przebiegu sepsy

Katarzyna Wawrzyniak, Krzysztof Kusza, Sławomir Wawrzyniak
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007

Nietypowe zmiany położenia końcówki cewnika portu naczyniowego – opis przypadku

Paweł Ciszewski, Joanna Tyczka, Zofia Choršży, Krystyna Sawicz, Mariusz Skrzypczak, Jacek Nadolski
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007

Wybrane aspekty transplantacji serca u dzieci

Lidia Hyla-Klekot, Beata Chodór, Grażyna Kucharska, Jan Głowacki
Postępy Nauk Medycznych 5/2007