Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2009

Spis treści / Contents

Całkowite awulsyjne amputacje palców ręki obrączką u nastolatków podczas sportowych zajęć w szkole**
Complete finger amputations after ring avulsion injuries in teenagers practicing sport at school
Marek Molski – s. 640-645
Medycyna regeneracyjna w leczeniu Epidermolysis bullosa – rola chirurgii plastycznej
Regenerative medicine in the treatment for Epidermolysis bullosa – the role of plastic surgery
Bartłomiej Noszczyk – s. 646-650
Skutki niepomyślne i powikłania po wstrzyknięciach syntetycznych substancji trwale wypełniających tkanki miękkie
Adverse reactions and complications to injectable soft tissue permanent fillers
Mariusz Adam Szabela – s. 651-655
Metody obrazowania perforatorów tętniczych
Diagnostic methods of arterial perforator mapping
Kamil Pietrasik – s. 656-660
Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej – współczesna diagnostyka i leczenie
Giant cell tumor of the tendon sheath – current diagnostics and treatment
Łukasz Ulatowski – s. 661-664
Zespół kanału nadgarstka – przegląd literatury i doświadczenia własne
Carpal Tunel Syndrome – the review of the literature and our experience
Marcin Nowak, Józef Jethon – s. 665-672
Aktualne sposoby rekonstrukcji niewielkich ubytków nerwów dłoniowych wspólnych i właściwych
Actual reconstruction methods of short digital peripheral nerve gaps
Maciej Kulicki, Józef Jethon – s. 673-677
Surgical treatment of rhinophyma
Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
Katarzyna Osiak, Józef Jethon – s. 678-684
Współczesne poglądy na temat rekonstrukcji powiek i dróg łzowych po usunięciu nowotworów okolicy powiek
Eyelid and lacrimal duct reconstruction following tumor resection of the eyelids area – an updated review of literature
Piotr Osuch, Józef Jethon – s. 685-691
Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu siodełkowatego kciuka
Surgical treatment of arthrosis of the trapeziometacarpal joint of the thumb
Anna Skowrońska-Kononiuk – s. 692-695
Basal cell carcinoma. Current views (Part I). Epidemiology, pathogenesis, clinical features
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część I). Epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 696-705
Basal cell carcinoma. Current views (Part II). Diagnostics and treatment
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część II). Diagnostyka, leczenie
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 706-713
Basal cell carcinoma. Current views (Part III). Surgical treatment
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część III). Leczenie chirurgiczne
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 714-724
Komentarz do prac
– s. 725-726
Comment
– s. 727-728