Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2009, s. 725-726
Komentarz do pracChirurgia plastyczna jest nauką o etiopatogenezie wad rozwojowych, chorób i następstw urazów wymagających w leczeniu chirurgicznym postępowania rekonstrukcyjnego odtwarzającego brakujące części ciała i funkcję.
Wady rozwojowe twarzoczaszki i powłok skórnych, zniekształcenia pourazowe i pochorobowe leczenie oparzeń i ich następstw, nowotworów powłok, chirurgia ręki, działalność mikrochirurgiczna polegająca na przenoszeniu wolnych płatów tkankowych z zespoleniem mikro-naczyniowym i mikro-nerwowym, replantacje i transplantacje to najważniejsze działy chirurgii plastycznej. W jej zakres wchodzi również chirurgia estetyczna zajmująca się korekcją wyglądu w istotny sposób różniącego się od przyjętych norm estetycznych. Z powyższego przeglądu problematyki chirurgii plastycznej wynika jej interdyscyplinarny charakter, jako specjalności chirurgicznej obejmującej zagadnienia z zakresu chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, neurochirurgii, chirurgii ortopedyczno-urazowej, laryngologii, okulistyki, chirurgii twarzowo-szczękowej
Przedstawione w tym numerze „ Postępów Nauk Medycznych” artykuły, reprezentują wyżej wymienione działy chirurgii plastycznej.
W ostatniej dekadzie najbardziej rozwijającym się działem chirurgii plastycznej jest mikrochirurgia, czego dowodem jest między innymi powstanie Światowego, Regionalnych i Narodowych Towarzystw Mikrochirurgii. Artykuł dr Molskiego przedstawia jeden z najtrudniejszych problemów leczniczych z zakresu mikrochirurgii, jakimi są urazy o charakterze awulsyjnym i jak doskonałe wyniki można uzyskać, stosując rozwiązania mikrochirurgiczne. Zaliczenie tej działalności do procedur wysokospecjalistycznych wspomaganych przez MZ, stworzyłoby warunki do tego, aby działalność mikrochirurgiczna była standardem w działalności ośrodków chirurgii plastycznej.
Postęp w diagnostyce i obrazowaniu układu naczyniowego warunkuje rozwój i doskonalenie metod mikrochirurgicznych. Współczesne metody obrazowania układu naczyniowego przedstawia artykuł dra Pietrasika. Wykonywanie zespoleń mikro-naczyniowych na perforatorach, pozwala na zachowanie naczyń osiowych oraz zapobiega zaburzeniom funkcjonalnym w miejscu dawczym.
Prace dr Dębskiego i Osucha przedstawiają równie istotny dział chirurgii plastycznej, jakim jest chirurgiczne leczenie nowotworów powłok. Z przeglądu piśmiennictwa dotyczącego leczenia chirurgicznego nowotworów skóry wynika, że niewielka liczba prac o charakterze prospektywnym nie pozwala na wypracowanie standardów postępowania i że prace w tym zakresie winny być kontynuowane. Problem ten jest niedoceniany z co najmniej dwóch powodów: niskiej śmiertelności w przypadku raka podstawnokomórkowego i dopiero w późnym okresie choroby nowotworowej istotnych zaburzeń funkcjonalnych. Rak skóry jest najczęściej występującym nowotworem. Koszty jego leczenia ulegają zwielokrotnieniu w przypadku wznowy procesu nowotworowego i złożonego postępowania rekonstrukcyjnego. Artykuły dra Debskiego przedstawiają współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka skóry oraz konieczność podejmowania prac prospektywnych w tym temacie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 9/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych