Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2009, s. 678-684
*Katarzyna Osiak, Józef Jethon
Surgical treatment of rhinophyma
Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
Medical Centre of Postgraduate Education, Department of Plastic Surgery
Professor W. Orłowski Hospital
Head of the Department: prof. Józef Jethon, M.D.
Streszczenie
Rhinophyma it is the latest phase of acne rosacea.
The development of an enlarged, red bulbous nose was once thought to be caused by heavy alcohol consumption, but this is not the case. Rhinophyma occurs equally in those who do not drink at all and those who drink alcohol excessively. Rhinophyma typically afflicts white males between 40 and 60 years of age. It is 12 times more common in men than women. It begins with rosacea which progresses to acne rosacea. It is more severe form of acne rosacea. With time, the vessels of the nose become progressively dilated. Multiple cysts and pustules grow in the thickened oily skin.
As sebaceous glands become more and more hypertrophied, the nasal tip widens. As the deformity worsens, pits, nodules, fissures, lobulations and pedunculations distort the nose into a grotesque organ.
Histopathologically there is hyperplasia and hypertrophy of the sebaceous glands, and the ducts become elongated, dilated, and plugged. There is irregular fibrous tissue proliferation with varying degrees of inflammatory cell infiltration. Foreign body reactions are not unusual.
Nonsurgical treatment is similar to acne: meticulous cleaning, skin hygiene. Avoidance of food that seem to worsen the condition. Antibiotics may be useful when small infections are present.
Surgical treatment consists of dermaplanning and dermabrasion. Laser treatments can also be used, but can be harder to control the depth of injury. In this condition the pores of the skin go very deep. Regrowth of skin comes from these deeper skin elements. Surgery is usually performed under local anesthesia as an outpatient. The raw skin after surgery can drain and needs careful care not to damage the remaining skin elements. The speed of healing depends on many factors such as the depth of surgery and your own healing tendencies.
The authors show their own experience in surgical treatment of 18 rhinophyma patients with good esthetic results.
Summary
Guzowatość nosa jest końcową fazą trądziku różowatego, która dotyka prawie wyłącznie pacjentów płci męskiej i charakteryzuje się postępującą deformacją kształtu nosa. Za jedną z przyczyn powstawania tego zniekształcenia uważano nadmierne spożycie alkoholu, co nie zostało potwierdzone. Zmiany chorobowe rozwijają się najczęściej u mężczyzn pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Guzowatość nosa 12 razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Na podłożu zmian trądzikowych z wiekiem rozwija się trądzik różowaty. Z czasem dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych nosa i rozwoju mnogich torbieli łojowych i drobnych ropni w pogrubiałej i łojotokowej skórze. Wraz z poszerzaniem się gruczołów łojowych dochodzi do poszerzenia i zniekształcenia zarysu czubka nosa. W zależności od stopnia deformacji guzowatość nosa może zniekształcać wygląd dotkniętych nią chorych i przez to mogą się oni stać upośledzeni pod względem psychospołecznym.
Zmiany histopatologiczne to przerost i rozrost gruczołów łojowych oraz wydłużenie i poszerzenie ich przewodów. Obserwuje się nieregularny rozrost tkanki łącznej włóknistej z naciekami komórek zapalenia o różnym nasileniu lub pojawieniem się komórek o typie wokół ciała obcego.
Nieoperacyjne metody leczenia trądziku różowatego są podobne do leczenia zwykłego trądziku i obejmują utrzymanie higieny, oczyszczanie skóry oraz unikanie spożywania pokarmów zaostrzających stan zapalny w obrębie zmian.
Farmakologiczne metody leczenia trądziku różowatego (antybiotykoterapia) mają zastosowanie we wczesnym okresie choroby. W zaawansowanej guzowatości nosa metodą przyjętą jest leczenie operacyjne.
Leczenie chirurgiczne polega na stycznym ścięciu zmian chorobowych i dermabrazji. Leczenie laserem jest trudniejsze ze względu na trudności w ocenie głębokości zmian chorobowych. Do zagojenia rany dochodzi poprzez naskórkowanie z najgłębiej położonych i zachowanych części poszerzonych gruczołów łojowych. Zabiegi chirurgiczne wykonywane są zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym w ramach chirurgii jednego dnia. Po zabiegu operacyjnym przez kilka pierwszych dni obserwuje się obfitą wydzielinę z rany. Podczas zmiany opatrunków zaleca się delikatne obchodzenie się z raną, aby nie uszkodzić pozostawionych elementów skory. Szybkość gojenia się rany zależy od wielu czynników takich jak głębokość cięcia chirurgicznego oraz osobnicze skłonności.
Autorzy przedstawiają wyniki leczenia chirugicznego18 pacjentów w zaawansowanym stadium guzowatości nosa. Wyniki końcowe leczenia operacyjnego u wszystkich pacjentów uznano za dobre. 17 pacjentów zagoiło się samoistnie w ciągu 6-8 tyg. U jednego zaszła konieczność położenia przeszczepów skóry w związku z przedłużającym się gojeniem rany. Wszyscy pacjenci uznali końcowy efekt estetyczny za dobry lub bardzo dobry.Introduction
The bulbous deformity of the nose, called rhinophyma it is a disease known from years. The desciptive term was used for the first time by Ferdynand Hebra at 1845, from the Greek „rhis” meaning nose and „phyma” meaning growth (2). It was probably known to Greek and Arabian physicians as early as 2000 B.C. but it cannot be confirmed. In those early days there were several tuberous conditions of the nose such as tuberculosis, syphilis and leprosy which were likely confused with rhinophyma. The medical literature is silent for centuries, but the condition is well documented in art and literature. The old man from the famous XV century painting of the Rafael Santi teacher, Domenico Ghirlandaio titled „The Old Man and his Grandson” has his nose distinctively and characteristically deformated (fig. 1).
Fig. 1. Portrait of an Old man with a Young Boy Wood (http://przeslanie.nd.e-wro.pl/wkamin3/galeria/girlandaio%20and%20gris/stary%20czlowiek.html).
Rhinophyma it is the end-stage of acne rosacea. It is a disease leading to irregular growth of soft tissues of the external nose, with severe deformation of a tip and wings of a nose. It typically afflicts white males between 40 and 60 years of age, although there have been a few patients who developed it in their 20 s. It is far more common in men than I women, with the ratio of 12:1 generally reported. This is very interesting when you consider that the disease is the end stage of acne rosacea, which is three times more common in females. It is slightly present in black race. This epidemiological data underline the importance of genetic factors- not yet identified – but they don´t help to understand the real etiology of this disease, which still remains unknown. One study by Freeman et al in 1970 reported that 12 of 55 patients had parents or grandparents with similar nasal disfigurements.
In the past the rhinophyma was considered a clinical sign of alcoholism, but this relationship was never demonstrated. Ethiopatogenesis of this disease in finally unclear and unknown. In the same way is unclear the correlation between a steroid hormones excessive effect and the hypertrophy of sebaceous glands, which is peculiar of rhinophyma, or between rhinophyma and some microorganisms, like the Demodex Foliculorum, often isolated in this disease. Common and early characteristic in the etiology of acne rosacea is a recurrent and fleeting vasodilatation of the face that, according to Marsili and Cockerell would cause a soft – tissue nasal hypertrophy, gradually giving rise to rhinophyma.
It begins as an accentuation of the normal flush reaction an adolescence and young adulthood and can involve the nose, central forehead, malar areas, and chin. With time, the vessels of the nose become progressively dilated and the skin thickens and may become involved with cysts and pustules, and the skin can be quite oily. The nose thickens at the tip and sebaceous glands hypertrophy, as the deformity worsens, pits, nodules, fissures, lobulations, and pedunculation contort the nose into grotesque cosmetic problems. There is no uniformity in the end stage of final appearance. Progression of disease in the chin has been termed „mentophyma”, and involvement of the pinna can lead to otophyma”, but these areas are much less frequently involved than the nose. It may cause not only cause the face deformity, but also lead to some respiratory problem. The functional complaint involves a nasal airway obstruction as the mass remodels the nasal tip often producing total occlusion. It may cause some ophtalmic complications such as blepharitis, conjunctivitis, corneal erosion and iriditis.
Histopathologically there is hyperplasia and hypertrophy of the sebaceous glands and the ducts become elongated, dilated, and plugged. There is irregular fibrous tissue proliferation and varying degrees of inflammation with inflammatory cell infiltrate and bacteria seen. Foreign body reaction can be seen. In fact, the peculiar morphologic characteristics of rhinophyma are:
1. teleangiectasy,
2. hypervascularity,
3. a thick nasal cutaneous layer,
4. nodularity covered by atrophic skin with expanded pores.
According to this clinical data rhinophyma is classified in five forms (tab. 1).
Table 1. Rhinophyma – morbid stages, characteristics.
1st degree - mild hypertrophy of blood vessels
2nd degree - hypertrophy of blood vessels and dilating of sebaceous glands ducts
3rd degree - tumorous distortions of the nose in the different parts of the nose
4th degree - tumorous hypertrophy of skin, subcutaneous tissue with the hypertrophic blood vessel net and hypertrophic and widdened sebaceous glands ducts over the whole nose surface
5th degree - distinct aggravation and distortion of the nose.
In the first stage there in moderate hypertrophy of blood vessels.
In the second stage massive hyperplasia of sebaceous glands, elastosis in the derma, moderate fibrousness with collagene fibers plugged in mixoid oedematous stroma, many follicular cysts and lympho histiocyte infiltration around expanded blood vessels are present.
In the third stage we can observe severe fibrotic alterations in the derma, decrease or lack of sebaceous glands and dermal adnexes.
In the fourth and fifth degree it is presence of tumorous changes In the and dilated sebaceous glands in the different parts of the nose, with dilated blood vessels over the whole surface of the nose.
Many have reported the presence of occult basal cell carcinomas in removed rhinomatous tissues in the range of 3% to 10% of cases, and Graham and McGavran (1964) have demonstrated that basal cell carcinomas occur in direct proportion to the concentration of sebaceous glands in sun exposed skin. Squamous cell carcinomas and other tumors have also been seen in an association that can only be considered incidencial.
Depending on the stage of rhinophyma, it may cause severe cosmetic deformity and influence on the psychosocial condition of the patient.
Treatment of rhinophyma
Medical treatment, when used, is usually undertaken before and in conjunction with surgical treatment. Acne rosacea may respond to local medical or dermatologic treatment and prevent progression to rhinophyma. Medical treatment classically has been limited to the avoidance of stimulation factors, appropriate clearliness, and treatment of secondary infection and inflammation with antibiotics and steroids. There have been many studies of treatment with vitamins, hormones, fibrinolysis, steroids, ice flush, liquid oxygen, liquid nitrogen, silver nitrate, caustic, mercury vapor, ultraviolet wave, and others, but none have been to be particular effective. More ancient remedies involving herbs, spices, potions were ineffective.
Modern topical therapy includes cleansing the skin with detergents that have defatting effects, avoiding creams or ointments. Anti-inflammatory and antibacterial medications in a non-irritating base or benzoyl peroxide (3-5%) are often helpful. Topical corticosteroids have no place in the treatment of rosacea. It is true that they can be effective over a short period, but the disease recurs after it is discontinued and long term use can lead to steroid-damaged skin. Weak concentrations of sulphur (2%), or icthyol (2%) may be helpful in some cases.
Systemic therapy includes oral antibiotics such as Metronidazole (Flagyl 250 mg/day x 10 days) for acute exacerbations. Long term use is contraindicated because of risk of polyneuropathies and possible carcinogenic effects. Tetracycline (250-500 mg/day can be used in more long-therm management but is often less effective. Isoretinoin (13-cis-retinoic acid-Acutane) in doses of 0.2-1.0 mg/kg for 10-16 weeks has been shown to provide to reduction in the volume of sebaceous glands (3).
Surgical treatment
Once the violaceous, hypertrophic, bulbous stage of the disease becomes manifest, only surgical manipulation can reverse the deformity. The partial thickness excision (tangential) it is the treatment of choice, is thermed decortications, and is recommended by most authors. The idea is that the rhinomatous tissue is shaved off in layers with care taken not to injure the underlying cartilage. The operator may place fingers in the nostrils or use magnification in order to halt removal of tissue once a thickness of 2-3 mm above the upper and lower lateral cartilages and nasal bones is estimated to remain. At this point the remaining fundi of the hypertrophic sebaceous glands should be sufficient to totally re-epitelialize the nose. If one stops resecting above this plane, the nose remains bulbous, and to go below it will leave raw granulating, non epithelializing areas. Areas that are difficult to mold and refine with the scalpel can be dermabraded to achieve a better result. Decortication retains the overall architecture of the nose and reformation of sebaceous gland pores contributes to a more normal surface texture. Additionaly, the color match of the re-epithelialized nose is closer to normal than any of the skin grafting techniques.
The tangential decortications of the nose can be performed using surgical scalpel, cryosurgical techniques, chemical peels, dermabrasion, the cold scalpel, the termally heated scalpel, the Bovie, hot wire loops, and the Argon and Co2 lasers. The scalpel and dermabrader often lead to significant bleeding. Electrosurgical techniques are better, but most authors recommend use of the CO2 laser which can allow operation in a bloodless field.
The depth of excision is determined by visualization of the nasal contour and by the distint crackling sound and odor emited by sebaceous elements exudes ribbons of sebaceous materials so that if you don´t see sebum or hear crackling, you are probably too deep. Particular care is taken around the nasal alae.
Wound care consists of covering with antibiotic-impregnated or other nonadherent gauze (e,g, Xeroform). The gauze is removed between the third and fifth postoperative day and antibiotic ointment application (bacitracin, neomycin) is continued until re-epithelialization occurs, which may take up to three or four weks.
Early complications include hemorrhage and wound infection. Exposure of cartilage can lead to chronic infection and chondronecrosis with resultant deformity, so that if the cartilage is exposed, it should be covered by grafting. This is particulatly true along the nasal alae where injury can lead to notching that may be particulatly difficult to correct.
Late complications include delayed healing which may lead to eschar formation and cicatrix. Most commonly, this occurs after decortications at a level just below the sebaceous elements. If the wound has failed to heal by three to four weeks postop, split thickness skin grafting should be carried out. Excessive scarring is best avoided by adhering to the above principles, paying attention to the depth of excision and avoiding exposure of cartilage. Irregular or prominent scars may sometimes be improved by dermabrasion. Color mishmatch from grafting may improve gradually, but is best avoided by careful preoperative planning (4).
Patients and methods

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wyględowska-Kania M et al.: Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego rhinophyma. Dermatol Estetyczna 2002; 5: 2684.
2. Randall S Zane: MD-Rhinophyma 2001-2006 Baylor College of MedicineBobby R. alforg Department of Otolatyngology-Head and Neck Surgery http://www.bcm.edu/oto/grand/102992.html
3. Jordi Rex, Miguel Ribera, Isabel Bielsa: Postępowanie chirurgiczne w guzowatości nosa: doniesienie dotyczące ośmiu pacjentów
leczonych za pomocą elektrocięcia. Dermatologica 2005; 4: 58-62.
4. Mathes-Plastic Surgery: Epidermal Appendage Tumours second edition 2006; 5: 256-257.
5. Bermant M: Rhinophyma(Acne Roacea) – Bermant Plastic Surgery http://www.plasticsurgery4u.com/procedure_folder/rhinophyma_folder/rhinop.
6. Borzęcki A, Cielica W, Łoza K: Guzowatość nosa – leczenie laserem CO2. Doświadczenia własne. Nowa Medycyna, nr 1/2003 http://www.ctl.com.pl/art/art6.html
7. Zide M: Surgical Removal of Rihinophyma. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2008; 66, 10: 2168-2177.
otrzymano: 2009-05-21
zaakceptowano do druku: 2009-08-12

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Osiak
Jesionowa Str. 39, 05-540 Zalesie Górne
tel.: (0-22) 756-59-06
e-mail: kateosiak@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 9/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych