Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2009

Spis treści / Contents

Wprowadzenie
– s. 164
„Anatomiczne” całkowite usunięcie tarczycy w materiale własnym – ocena prospektywna powikłań po operacji raka i chorób nienowotworowych
Postoperative complications after total thyroidectomy for carcinoma and for benign thyroid disease. A prospective study
Ireneusz Kozicki, Sergiusz Durowicz – s. 167-172
Łagodne choroby przełyku leczone chirurgicznie
Surgical treatment of benign esophageal disorders
Wiesław Tarnowski – s. 173-179
Postępowanie w ostrym zapaleniu trzustki – doświadczenia Kliniki Chirurgii
Management in acute pancreatitis – clinical experience
Jerzy Sieklucki, Natalia Krześniak – s. 180-184
Chirurgiczne powikłania chorób jelita grubego (niedrożność, przedziurawienie, krwotok) w materiale Kliniki
Surgical complications of large bowel diseases (obstruction, perforation, haemorrhage) – experience of one institution
Piotr Kamiński – s. 185-194
Leczenie chirurgiczne powikłań choroby uchyłkowej jelita grubego – doświadczenia własne
Surgery for complications of diverticular disease of colon – own experience
Artur Binda, Piotr Kamiński – s. 195-203
Nieswoiste choroby zapalne jelit. Dwadzieścia lat doświadczenia klinicznego
Inflammatory bowel diseases. Twenty years of clinical experience
Lech Baczuk – s. 204-213
Pooperacyjne zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego na modelu zwierzęcym
Postoperative upper gut motility disorders in animal model
Adam Kiciak, Katarzyna Borycka, Krzysztof Bielecki – s. 214-224
Komentarz do prac
– s. 225
Comment
– s. 226
Osobowość chirurga
Surgeon´s personality
Krzysztof Bielecki – s. 227-232