Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2009, s. 165-166
Curriculum Vitae Profesora Krzysztofa BieleckiegoProfesor Krzysztof Bielecki urodził się 2-go sierpnia 1938 roku w Warszawie. Ojciec Robert był tokarzem precyzyjnym, zmarł w 1984 roku. Matka Celina prowadziła dom i wychowywała troje dzieci. Profesor ma dwie siostry, Krystyna ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie a druga siostra Teresa ukończyła Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Szkołę średnią ukończył w 1955 roku (Liceum im. Gen. J. Sowińskiego na Woli). Z ważnych szczegółów z tego okresu należy odnotować, że jego nauczycielem religii był Ks. Jan Twardowski, z którym przez okres 50 lat miał prawie codzienny kontakt.
W okresie 1955-1961 studiował na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. Przez cały okres studiów był starostą roku. Na II-gim roku studiów zaczął pracować jako młodszy asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii AM. Na IV-ym roku przeszedł do pracy do Zakładu Fizjologii Człowieka AM, gdzie pracował pod kierunkiem Prof. Fr. Czubalskiego, Prof. J. Litwina, Prof. Lewartowskiego i Prof. A. Trzebskiego. Przez okres 10 lat prowadził zajęcia ze studentami oraz działalność naukową. W roku 1961 uzyskał dyplom lekarza. W roku 1966 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Reaktywność układu sercowo-naczyniowego na katecholaminy we wstrząsie pokrwotocznym”. Promotorem w przewodzie doktorskim był Doc. J. Litwin.
Od 1959 roku, pracował jako wolontariusz w Klinice Chirurgicznej SDL pod kierunkiem Prof. J. Kubiaka, pierwszego nauczyciela chirurgii. Prof. Kubiak przez wiele lat współpracował z Zakładem Fizjologii Człowieka. Dlatego też rozumiał i pozwalał mu na łączenie pracy w Klinice i w Zakładzie Fizjologii. Z perspektywy czasu taka kombinacja bardzo dobrze sprzyja rozwojowi klinicznemu każdego specjalisty. W roku 1966 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. W roku 1967 przebywał na rocznym stypendium naukowym na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie pracował pod kierunkiem wybitnego kardiologa prof. Dirka Durrera. Zajmował się tam pracą naukową nad mechanizmem tzw. calcium paradox oraz paired stimulation. Dużym osiągnięciem Profesora było opublikowanie, jako jedyny autor, pracy oryginalnej na ten temat w „Cardiovascular Research”.
Po powrocie z Holandii przez okres około 2-ch lat z powodu choroby pierwszego syna Pawła, zmuszony był przenieść się do Rabki-Zdroju gdzie pracował na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, będąc jednocześnie Lekarzem Naczelnym Uzdrowiska. Pracował także jako chirurg w miejscowym szpitalu. W roku 1970 powrócił do Warszawy i kontynuował pracę na etacie nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgicznej CMKP. W tym samym roku uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. W CMKP Profesor pracuje do chwili obecnej. Kolejno pracował na stanowisku starszego asystenta, adiunkta i docenta. W roku 1981 CKK zatwierdziło rozprawę habilitacyjną i otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego w medycynie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy nt. „ Pooperacyjny refluks żółciowy”. Z powodu pewnych ruchów organizacyjnych okresowo pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego, Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii (Szpital Elżbietanek), Klinice Chirurgii Naczyniowej CMKP pod kierunkiem drugiego Wielkiego Nauczyciela Chirurgii Prof. H. Rykowskiego. W roku 1982 został detaszowany do Szpitala Bielańskiego, gdzie pracował jako ordynator oddziału chirurgicznego do września 1988 roku. Od 1-go października 1988 roku do 31 sierpnia 2008 kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Tak więc podsumowując, od 45 lat Profesor jest lekarzem, specjalistą chirurgiem od 36 lat, funkcje ordynatora i kierownika kliniki pełnił od 24 lat. W roku 1988 na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Rada Państwa przyznała mu tytuł naukowy profesora, a od roku 2000 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Wielokrotnie przebywał na stażach doskonalących w Klinikach na terenie Polski oraz w wielu renomowanych ośrodkach zagranicznych np. w Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii USA, Niemczech, Czechach, Szwecji.
Główne kierunki jakimi się zajmował i nadal zajmuje, zarówno w aspekcie klinicznym, jak i naukowym są następujące:
1. Patofizjologia, patologia i leczenie chirurgiczne chorób przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, trzustka, drogi żółciowe, jelito cienkie i grube), proktologia, kalectwo dróg żółciowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 3/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych