Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2006, s. 29-32
*Marceli K. Łukaszewski, Grażyna Durek
Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc związanego z terapią wentylacyjną – opis przypadku
Management of ventilator-associated pneumonia. Case report
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu
kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
Summary
Background.Intensive care in elderly patients with neurologic disease is strongly associated with ventilator-associated pneumonia (VAP). Endotracheal aspirate culturing may not always provide reliable results, and therefore bronchoscopic bronchoalveolar lavage (BAL) or protected specimen brush (PSB) should be considered.
Case report. An 80 yr-old male COPD patient was admitted to the ICU following a cardiac arrest. Cultures taken from the endobronchial aspirate revealed MRSA and candida albicans. The patient initially received ciprofloxacin and fluconazol. On the 5th day, clinical signs of VAP (high fever, leucocytosis, purulent sputum) were observed. A mini-bronchoalveolar lavage (mini-BAL) was performed using a specially designed bronchial catheter and Pseudomonas aeruginosa was isolated. The infection was treated successfully with 14 days of piperacillin and tazobactam. The patient however, could not be weaned from the ventilator, and lateral spinal sclerosis was diagnosed.
Discussion. In the case described, the initial cultures taken from a routine endobronchial aspirate did not provide the correct diagnosis. The use of blind protected mini – BAL, as recommended by the American Thoracic Society 2004 guidelines allowed for the effective diagnosis and treatment of life-threatening pneumonia.Zapalenie płuc jest najczęstszą infekcją szpitalną znacząco pogarszającą rokowanie u chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii (OIT) oraz zwiększającą istotnie koszty leczenia. Infekcje płucne związane z leczeniem szpitalnym dzielą się na:
1. Szpitalne zapalenie płuc ( Hospital Aquired Pneumonia – HAP) – które rozwija się po 48 h hospitalizacji, przy wykluczeniu inkubacji uprzednio istniejących infekcji,
2. Zapalenie płuc związane z opieka medyczną ( Hospital Care Aquired Pneumonia – HCAP) – obejmujące chorych mających kontakt ze środowiskiem szpitalnym w okresie 90 dni od rozpoznania infekcji płucnej, pacjentów pozostających w hospicjach, domach opieki, wymagających stałych zabiegów medycznych, takich jak dializy, chemioterapia itp.
3. Zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną ( Ventilation Associated Pneumonia – VAP) – rozpoznane po ponad 48 h od momentu intubacji chorego [1].
Z uwagi na możliwości diagnostyki mikrobiologicznej tj. pozyskiwania materiału z dolnych dróg oddechowych, najwięcej danych epidemiologicznych dotyczy zwykle przypadków VAP. Materiał do badań mikrobiologicznych u chorych z zapaleniem płuc uzyskać można za pomocą bronchoskopii lub za pomocą innych metod. Największą czułością i swoistością diagnostyczną charakteryzują się metody bronchoskopowe, a wśród nich uzyskiwanie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych ( Bronchoalveolar Lavage – BAL) oraz pobieranie materiału za pomocą szczoteczki ( Protected Specimen Brush – PSB) [1, 2, 3]. Próbki z dystalnych odcinków układu oddechowego, za pomocą popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, pozyskać można również metodą „na ślepo”, używając specjalnego dooskrzelowego cewnika, który jest głęboko klinowany w drzewie oskrzelowym (tzw. mini-BAL). Korzyści tej ostatniej metody to: mniejsza inwazyjność od techniki bronchoskopowej, łatwość wykonania, niższy koszt oraz brak zaburzeń wentylacji u badanych chorych, brak ograniczeń związanych ze średnicą rurki intubacyjnej [4, 5, 6, 7].
Mini-BAL odpowiada podobnemu badaniu wykonanemu za pomocą bronchoskopu. Zaopatrzony w balonik cewnik wprowadzany jest poprzez rurkę intubacyjną do momentu uzyskania oporu, lub też na głębokość maksymalnie 50 cm. Następnie klinuje się cewnik wypełniając końcowy balonik 10 ml powietrza, a przez światło cewnika wprowadza się cieńszy i dłuższy cewnik wewnętrzny. W zestawach bez balonika klinującego, zewnętrzny cewnik wprowadza się do wyczuwalnego oporu, a następnie wycofuje o około 3 cm. Przez światło cewnika wewnętrznego podaje się 20 ml sterylnego roztworu fizjologicznego soli kuchennej, który należy pozostawić przez 30 s, a następnie zaaspirować. Uzyskany materiał powinien mieć objętość co najmniej 2 ml (co stanowi 10% podanego płynu) i powinien być jak najszybciej poddany badaniu bezpośredniemu i posiewowi. Możliwa jest też bezpośrednia ocena preparatu w badaniu mikroskopowym [6].
Materiał powinien być pobrany przed wdrożeniem leczenia, albo po minimum 72 h od zmiany antybiotyku, a czas pomiędzy pobraniem materiału a rozpoczęciem hodowli nie może przekroczyć 30 min. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować wyginięcie szczepów lub ich nadmierne namnożenie [3]. Przy odpowiednim obniżeniu progu diagnostycznego badania, mini-BAL pozostaje czuły nawet po wprowadzeniu antybiotykoterapii. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami American Thoracic Society,mini-BAL charakteryzuje się porównywalną do metody bronchoskopowej czułością i swoistością diagnostyczną [1, 2].
Problemy diagnostyczno-terapeutyczne zapaleń płuc były głównym tematem Konferencji w Tarragonie w 2001 r., na której wysunięto koncepcję tzw. deeskalacyjnej strategii leczenia zapaleń płuc. Od 2005 r. zalecenia American Thoracic Society,porządkują stan wiedzy na temat zapaleń płuc w oddziałach szpitalnych. Tym samym dotychczasowy pogląd o braku „złotego środka” w diagnostyce i terapii zapaleń płuc przestał być aktualny [1, 8, 9, 10].
Opis przypadku
80-letni chory z przewlekłą niewydolnością oddechową został przyjęty do OIT po incydencie zatrzymania krążenia, które nastąpiło w oddziale chorób płuc. Za przyczynę uznano hiperkapnię i zaburzenia rytmu serca.
Po przyjęciu do OIT chory wymagał wdrożenia wentylacji zastępczej oraz stabilizacji układu krążenia. Z uwagi na obecność przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, oraz nagłe zatrzymanie krążenia i przeprowadzoną resuscytację, od pierwszej doby pobytu zastosowano u niego antybiotykoterapię ciprofloxacyną (Ciprobay, Bayer, Niemcy) 800 mg doba-1, a po otrzymaniu informacji o obecności kolonii Candida albicans, w drugiej dobie leczenia dołączono dodatkowo flukonazol (Diflucan, Pfizer, Francja) w dawce 400 mg doba-1. W początkowym okresie leczenia nie stwierdzano u chorego klinicznych objawów infekcji. W posiewie jakościowym wydzieliny tchawiczo-oskrzelowej (pobranej w dniu przyjęcia do OIT) potwierdzono obecność kolonii metycylinowrażliwego szczepu Staphylococcus aureus oraz kolonii Candida albicans, wrażliwych na zastosowane leczenie. Pomimo tego, w 5 dobie pobytu chory zagorączkował, a na podstawie pojawienia się nowych zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej, leukocytozy, podwyższonej temperatury ciała i obecności ropnej wydzieliny z drzewa oskrzelowego, wysunięto podejrzenie zapalenia płuc. Wykonano standardowe dla oddziału OIT badania: jakościowe posiewy wydzieliny tchawiczo-oskrzelowej, krwi, wymazy oraz ilościowy posiew moczu. Jednocześnie przeprowadzono u chorego mini-BAL oraz posiew ilościowy otrzymanego materiału. Kliniczny nadzór nad chorym prowadzono w oparciu o skróconą skalę zapalenia płuc CPIS ( Clinical Pulmonary Infection Score) [13] (tab. I). Po pobraniu materiału do badań mikrobiologicznych zmieniono antybiotykoterapię, odstawiając chinolony, włączając piperacylinę (Piperacillin, Polfa Tarchomin, Polska) z tazobaktamem (Tazocin, Wyeth-Lederle, Włochy) i kontynuując nadal terapię flukonazolem. Następnego dnia po pobraniu mini-BAL uzyskano informację o wzroście pałeczek Gram-ujemnych w ilości 10 cfu. ml-1. Wykonane posiewy jakościowe wydzieliny tchawiczo-oskrzelowej, krwi i posiew moczu nie wykazały wzrostu bakterii. W trzeciej dobie po wykonaniu mini-BAL, w posiewie popłuczyn z drzewa oskrzelowego stwierdzono obecność pałeczek Pseudomonas aeruginosa, wrażliwych na stosowane antybiotykotyki.
Tab. I. Uproszczona skala CPIS w modyfikacji Singh i Luna [12, 13]. Rozwój zapalenia płuc rozpoznaje się przy punktacji wynoszącej ł5
ParametrWartośćPunkty
Ciepłota ciała (°C)36,5-38,4
38,5-38,9
39,0 lub 36,0
0
1
2
Leukocytoza (G l-1)4-11
<4 lub 11>
0
1
Wydzielina oskrzelowaniewiele lub brak
umiarkowana
dużo
wydzielina ropna
0
1
2
3
PaO2/ FIO2<240 lub/i objawy ARDS*
Ł240 i brak objawów ARDS*
0
1
Rtg klatki piersiowejbez nacieków plamistych
lub rozsiane nacieki
zlokalizowane nacieki
0
1
2
*ARDS definiowane jako PaO2/FIO2Ł200, PCWPŁ18 mm Hg i ostre obustronne nacieki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. American Thoracic Society documents guidelines for management of adults with hospital – acquired, ventilator - associated, and healthcare – associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 388-416.
2. The American College of Chest Phisicians evidence - based assesment of diagnostic tests for VAP. Chest 2000; 17: (Suppl. 2): 177S-218S.
3. Chastre J, Fagon J: Ventilator – associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 867-903.
4. Papazian L: Bronchoscopic or blind sampling techniques. Am J Resp Crit Care Med 1995; 152: 1982-1991.
5. Koleff M, Ward S: The influence of Mini-BAL cultures on patient outcomes: implications for the antibiotic management of VAP. Chest 1998; 113: 421-420.
6. Mentec H, May-Michelangeli L, Rabbat A, Varon E, Le Turdu F, Bleicher G: Blind and bronchoscopic sampling methods in suspected ventilator - associated pneumonia. Intensive Care Med 2004; 30: 1319-1326.
7. Flanagan PG, Findlay GP, Magee JT, Ionescu AA, Barnes RA, Smithies MN: The diagnosis of ventilator – associated pneumonia using non-bronchoscopic, non-directed lung lavages. Intensive Care Med 2000; 26: 20-30.
8. Bodi M, Ardanuy C, Olona M, Casander D, Diaz E, Rello J: Therapy for ventilator – associated pneumonia: The Tarragona strategy. Clin Microbiol Infect 2001; 7: 32-33.
9. Hoffken G, Niederman M: Nosocomial pneumonia the importance of a de – escalating strategy for treatement of pneumonia in ICU. Chest 2002; 122: 2183-2196.
10. Rello J, Paiva JA, Baraibar J, Barcenilla F, Bodi M, Castander D, Correa H, Diaz E, Garnacho J, Llorio M, Rios M, Rodriguez A, Sole-Violan J: International conference for the development of consensus on the diagnosis and treatment of ventilator associated pneumonia. Chest 2001; 120: 955-970.
11. Dennesen PJ, van der Ven AJ, Kessels AG, Ramsay G, Bonten MJ: Resolution of infectious parameters after antimicrobial therapy in patients with ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care 2001; 163: 1371-1375.
12. Luna CM, Blanzaco D, Niederman MS. Matarucco W, Baredes NC, Desmery P, Palizas F, Menga G, Rios F, Apezteguia C: Resolution of ventilator – associated pneumonia: prospective evaluation of the clinical pulmonary infection score as an early clinical predictor of outcome. Crit Care Med 2003; 31: 676-682.
13. Singh N, Rogers P, Atwood C, Wagener MM, Yu VL: Short - course empiric antibiotic therapy for patients with pulmonary infiltrates in the intensive care unit. A proposed solution for indiscriminate antibiotic prescription. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 505-511.
14. Olivier L: Impact of adequacy of initial antimicrobial therapy. Intensive Care Med 2003; 29: 2170-2173.
15. Baughman RP: Diagnosis of ventilator – associated pneumonia. Current Opinion in Critical Care 2003; 9: 397-402.
16. Grossman RF, Fein A: Evidence – based assessment of diagnostic tests for ventilator - associated pneumonia. Chest 2000; 117: 177-181.
17. Dennis C, Bergmans J, Bonten M: Prevention of ventilator associated pneumonia by oral decontamination. Am J Respir Crit Care 2001; 164: 382-388.
18. Wu C, Yang D, Wang N: Quantitative culture of endotracheal aspirates in the diagnosis. Chest 2002; 122: 662–668.
19. Ruiz M, Torres A, Ewig S. Marcos MA, Alcon A, Lledo R, Asenjo MA, Maldonaldo A: Noninvasive versus invasive microbial investigation in ventilator-associated pneumonia: evaluation of outcome. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 119-125.
20. Pugin J, Auckenthaler R. Mili N, Janssens JP, Lew PD, Suter PM: Diagnosis of ventilator-associated pneumonia by bacteriologic analysis of bronchoscopic and nonbronchoscopic blind bronchoalveolar lavage fluid. Am Rev Respir Dis 1991; 143: 1121-1129.
otrzymano: 2005-06-02
zaakceptowano do druku: 2005-01-10

Adres do korespondencji:
*Marceli K. Łukaszewski
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław
tel. 0-71 784-21-45, tel./fax. 0-71 327-09-24
e-mail: marcelilukaszewski@wp.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2006