Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2006

Spis treści / Contents

Ocena funkcji układu oddechowego przy użyciu spirometrii u chorych poddanych zabiegom rewaskularyzacji mięśnia sercowego, przeprowadzanych metodą CABG/CPB lub OPCAB
Comparison of spirometry in patients after on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting
Maciej Rachwalik, Lidia Łysenko, Wojciech Kustrzycki, Marek Pelczar, Jakub Wachnik - s. 6-10
Wpływ propionylo-L-karnityny na funkcję układu krążenia i metabolizm serca w okresie okołooperacyjnym u chorych z cukrzycą poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym*
Effects of propionyl-L-carnitine on hemodynamics and myocardial metabolism in diabetic patients scheduled for coronary artery bypass grafting
Romuald Lango, Piotr Siondalski, Paweł Mroziński, Maria Dudziak, Wiesława Łysiak-Szydłowska, Jan Rogowski, Ryszard Smoleński, Maria Wujtewicz - s. 11-16
Anestezja do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej
Anaesthesia for interventional neuroradiology
Mariusz Czechowski, Ewa Karpel, Małgorzata Wąs, Izabela Duda, Konstancja Grzybowska, Bohdan Seifert - s. 17-20
Znieczulenie ogólne do zabiegów radioterapii śródoperacyjnej po operacji oszczędzającej u chorych na raka piersi - doświadczenia własne
Anaesthesia for intraoperative radiotherapy in patients after breast-conserving surgery
Ewa Wojcieszek, Wanda Woźniakowska, Zofia Kołosza, Krzysztof Olejnik, Jerzy Wydmański, Iwona Segiet-Nowak, Elżbieta Basek, Elżbieta Wojarska-Tręda, Bożena Lassota-Korba - s. 21-24
Wpływ zmiany pozycji chorego na wartość wybranych parametrów hemodynamicznych
Effect of supine and lateral positions on haemodynamics
Magdalena A. Wujtewicz, Radosław Owczuk, Anna Wądrzyk, Wiktor Szymanowicz, Maria Wujtewicz - s. 25-28
Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc związanego z terapią wentylacyjną - opis przypadku
Management of ventilator-associated pneumonia. Case report
Marceli K. Łukaszewski, Grażyna Durek - s. 29-32
Znieczulenie dziecka z lekooporną padaczką do zabiegu hemisferektomii
Anaesthesia for cerebral hemispherectomy in a child with epilepsy. A case report
Krzysztof Kobylarz, , Iwona Szlachta-Jezioro, Stanisław Kwiatkowski - s. 33-35
Dwukrotne zastosowanie rekombinowanego aktywowanego białka C w leczeniu chorej z ciężką sepsą
Repeated administration of recombinant human activated protein C in severe sepsis. A case report
Grażyna Michalska-Krzanowska, Radosław Ratajski - s. 36-40
Wybrane aspekty lęku u chorych oczekujących na operację
Preoperative anxiety. A review
Jolanta Ziębicka, Ryszard Gajdosz - s. 41-44
Patofizjologia niewydolności oddechowej po urazach rdzenia kręgowego
Pathophysiology of respiratory failure in patients after spinal cord injury
Aleksander Zeliaś - s. 45-51
Bezpieczeństwo stosowania farmaceutyków pochodzenia roślinnego w aspekcie anestezji regionalnej
Safety of the use of plant-derived pharmaceutics in the aspect of regional anaesthesia
Andrzej Daszkiewicz, Elżbieta Socha-Knopik, Hanna Misiołek - s. 52-54