Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2007

Spis treści / Contents

Przeszczepienie trzustki i wysp trzustkowych w leczeniu cukrzycy typu 1
Pancreas and islet transplantation as a treatment for type 1 diabetes
Alicja Milczarczyk, Marek Durlik,, Edward Franek, – s. 165-167
Postępy w badaniach nad gospodarką wapniowo-fosforanową &ndash część I
Advances in calcium-phosphorus homeostasis &ndash part I
Franciszek Kokot, Edward Franek, – s. 168-174
Postępy w badaniach nad gospodarką wapniowo-fosforanową &ndash część II
Advances in calcium-phosphorus homeostasis &ndash part II
Edward Franek,, Franciszek Kokot – s. 175-179
Perspektywy leczenia niedokrwistości nerkopochodnej &ndash nowe koncepcje, nowe preparaty
Perspectives in the treatment of renal anemia &ndash new concepts and new drugs
Andrzej Więcek, Jerzy Chudek, Teresa Nieszporek – s. 180-185
Zmiany morfologiczne w kłębuszkach nerkowych w przewlekłej chorobie nerek &ndash czy mogą być odwracalne?
Glomerular lesions in chronic kidney disease &ndash are they reversible?
Marcin Adamczak, Andrzej Więcek – s. 186-191
Wybrane aspekty transplantacji serca u dzieci
Selected aspects of heart transplantations in children
Lidia Hyla-Klekot, Beata Chodór, Grażyna Kucharska, Jan Głowacki – s. 192-201